Na otázky CzechIndustry odpovídá Jiří Rušikvas, jednatel společnosti FUTTEC

Údržba silnic v České republice si každoročně vyžádá několik miliard, nicméně jejich stav je v některých případech bídný. V čem je podle Vás hlavní příčina, je to nedostatek financí nebo kvalita provedené práce?

Bez vložených financí by samozřejmě nemohla fungovat ani údržba silnic. Práce, která je jimi zaplacená, by však měla přinést výsledek v podobě dlouhodobě kvalitní vozovky. Úkolem státu jako výběrčího daní je proto dodat všem správcům, kteří se o komunikace starají (ŘSD, kraje, města a obce), peníze na opravy a dohlédnout, aby byla údržba provedena bezodkladně, s použitím nejlepších dostupných technologií a kvalitně. Dnes se ale velmi často setkáváme s nedostatky v rychlosti reakce na vzniklé poruchy, použitých technologiích i kvalitě prováděným prací. Od objevení poruchy (výtluku nebo trhliny) po její opravu tak mohou uběhnout měsíce i roky, až se z malé trhliny stane velký výtluk. A pokud správci komunikací poté použijí nevhodnou technologii nebo nezajistí u správné technologie (teplé balené) dodržení technologického předpisu – tak například špatné uzavření vzniklé spáry vede k dalšímu rozvoji poškození. Naše mikrovlnná technologie nabízí řešení těchto problémů – je možné ji použít kdykoli v průběhu celého roku, používá stejný materiál, ze kterého je původní vozovka, a na místě opravy nevzniká žádná spára.

Bohužel i současná právní úprava údržby silnic je poměrně vágní. Podle mého názoru by velmi pomohlo stanovení přesnějších požadavků na způsob provádění preventivní údržby ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Samostatnou kapitolu tvoří, jak jste zmínil, výtluky. Těch se každoročně po zimě objevuje víc než dost. Kdo nebo co je jejich hlavním viníkem?

Hlavní technickou příčinou je voda, která vniká do trhliny ve vozovce a změnami teplot v průběhu zimního období střídavě mrzne a opět taje. Voda při svém zmrznutí nabývá na objemu a rozpínání ledu asfaltovou vrstvu trvale poškozuje. Právě z tohoto důvodu se nejvíce výtluků objevuje na podzim a na jaře. Svůj vliv však má i dešťová voda vtlačovaná koly aut do vozovky, jejíž působení je podobné. Prvotní mikrotrhliny vznikají přirozeným stárnutím vozovky – vlivem UV záření křehne asfaltové pojivo a mechanickým působením kol kamenivo z vozovky vypadává. Toto přirozené stárnutí navíc může být urychleno použitím nekvalitních materiálů nebo nedodržením technologických postupů při stavbě vozovky.

Logicky se nabízí otázka, proč tomu tak není v okolních zemích, s lepším stavem vozovek se můžeme setkat i u našich sousedů na Slovensku, v Maďarsku i Polsku?

Tuto problematiku se netroufáme kvalifikovaně posoudit, protože jsme tak dopodrobna situaci v těchto zemích dosud nezkoumali. Nicméně evropský trh je naším velkým cílem. V celé Evropě se totiž používají stejné technologie oprav, a mohou tak vzniknout i obdobné problémy, na které přinášíme řešení.

Přicházíte s technologií FUTTEC, která má přispět k jejich rychlé opravě. Přibližte nám ji prosím.

Principem technologie FUTTEC je mikrovlnné záření, které dokáže šetrně ohřát směs asfaltu a kameniva, z níž je tvořena vozovka, na teplotu 145 °C, kdy asfaltové pojivo na hranici neporušené vozovky a poruchy změkne, ale nedegraduje se. Následně do poruchy přidáme přesně nadávkovanou novou asfaltovou směs, ohřátou pomocí mikrovln na 145 °C, a vše zhutníme. Při hutnění se nová směs přirozeně prolne s původní vozovkou a uzavře poruchu bez vzniku spáry.

Naše technologie je jediná na českém trhu, která dokáže zachovat vlastnosti původní vozovky. Zacelí poruchu (např. výtluk či trhlinu) beze změny původních parametrů komunikace – únosnosti a protismykových vlastností, a to s použitím jediného mikrovlnného stroje FT3, vozidla a dvou pracovníků. Současné technologie rozšiřují opravenou plochu frézováním či bouráním, a vytvářejí tak spáru, dodávají do vozovky materiál o jiné zrnitosti s nižší nosností, nebo zálivkou spáry zhoršují protismykové vlastnosti vozovky.

Mikrovlnná technologie je tak velmi efektivní pro včasnou preventivní údržbu, která prodlužuje životnost vozovky.

Uvedl jste, že oprava silnic může být prováděna celoročně, takže mráz ani vlhkost nevadí?

Suchý mráz nemá na údržbu silnic mikrovlnnou technologií FUTTEC žádný vliv: hranu poruchy v celé vrstvě vozovky i doplňovanou asfaltovou směs je totiž možné homogenně prohřát za jakýchkoliv teplot. Nevadí jí ani vlhkost, protože se voda odpařuje při 100 °C a my zahříváme asfaltovou vrstvu na 145 °C. Existuje jen jediné omezení. Nelze ji využít při silném dešti, kdy po vozovce trvale stéká vrstva vody.

Jak je to se zárukou provedené práce. Někdy mám pocit, že firmy na jaře opraví výtluky a na podzim tam jsou znovu, v lepším případě až na jaře?

Délka záruky je u nás spojena se správným konstrukčním provedením opravované pozemní komunikace. Pokud je tedy vozovka odborně postavena, nabídneme zadavateli pětiletou záruční dobu.

Neorientujete se jen na výtluky, ale i další poruchy vozovky, na jaké zejména?

Přednostně se zaměřujeme na poruchy v počátečním stádiu svého vzniku, kterým se odborně říká lokální: tedy zejména trhliny a výtluky od velikosti 10 x 30 cm až po 60 x 80 cm. Nová generace našeho zařízení FT3 – FT4 bude schopná zacelit metr trhliny již za 5 minut.

V nedávné tiskové zprávě jste uvedli, že dále pokračujete na vývoji technologie.  Pokud bych o ní projevil zájem, neměl bych si počkat na tu „lepší“?

(Úsměv). Kdo by si nechtěl počkat na to „lepší“? Již stroj FT3 však považujeme díky jeho vlastnostem za výjimečný. Nová verze FT4 je inovovaná především v rychlosti ohřevu asfaltové vrstvy. Její výkon je totiž 3x větší než u zařízení FT3, a proto asfaltovou vrstvu ohřeje za pouhých 10 minut.

Stroj FT4 je navíc plně autonomní: jeho pevnou součástí je zdroj elektrické energie, mikrovlnná pec i mikrovlnný aplikátor.

Rozhodující pro tu či onu technologii je vedle kvality i ekonomika. Takže kolik ušetřím s vámi vyvinutou technologií proti tradiční?

Dle kalkulací, které jsou nám dostupné, činí náklady na opravení 5 poruch do velikosti 60 x 80 cm mikrovlnnou technologií FT3 32 550 Kč. U stejné opravy (5 poruch o totožné velikosti) dosahují náklady konkurenční technologie teplou balenou směsí, s frézováním výtluku, aplikací spojovacího postřiku a následným proříznutím spáry a jejím utěsněním zálivkou celkem 43 900 Kč.

V obou kalkulacích je zahrnuta cena dopravy na stejnou vzdálenost, náklady na lidské zdroje, materiál i odpisy strojního vybavení včetně dopravních prostředků (náklady na jejich pořízení).

Když bych se nyní rozhodl, že založím firmu, která se bude věnovat opravě výtluků a dalších poškození vozovek, jaká bude počáteční investice?

Námi navrženou investici považujte pouze za orientační, protože bude záležet na tom, jakým způsobem budete poruchy opravovat a jestli vsadíte na mikrovlnnou technologii. Pokud tedy pominu platy dvou zaměstnanců, měl byste počítat s koupí jednoho nákladního auta na kontejner a kompletně vybaveného kontejneru se strojem FT3, mikrovlnnou pecí, elektrocentrálou, hutnící deskou, vzduchovým kompresorem a nářadím (ten získáte za 3,7 mil. Kč).

Zaškolíte mne, nebo potřebuji získat novou kvalifikaci?

Ano, bez pečlivého zaškolení se samozřejmě neobejdete. První pracovní den strávíme spolu s vámi a za týden vás přijedeme zkontrolovat. Pokud byste posléze potřeboval další informace, můžeme vám poskytnout odbornou konzultaci po telefonu nebo vás znovu navštívit.

Jaké je reakce na vaši technologii zejména mezi odbornou veřejností?

Každá nová technologie se na počátku setkává s nedůvěrou. Díky pozitivnímu přijetí vysoké kvality našich oprav se nám ji však daří pozvolna odbourávat. Po zaběhnutí nového stroje FT4 navíc výrazně zkrátíme dobu, za kterou poruchu opravíme.

FUTTEC má tedy budoucnost a šanci uspět nejen v Česku, ale i dalších zemích?

Děláme vše pro to, aby si odborníci i široká veřejnost uvědomili všechny výhody mikrovlnné technologie, a nic tak nestálo v cestě ani její expanzi do zahraničí. A jak jsem již zmiňoval dříve – evropský trh je pro nás velkým cílem.

Zdroj: časopis CzechIndustry 2/2020