Již několik let se hovořilo o nutnosti regulace skleníkových plynů SF6, která by byla součástí nejen evropských snah zaměřených na ochranu klimatu, ale také závazných předpisů. Nyní byly tyto legislativní kroky dokončeny a 11. března 2024 i v České republice nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o používání problematického fluorovaného skleníkového plynu SF6.

Nařízení se týká mimo jiné eliminace fluoridu sírového (SF6) v rozváděčích vysokého napětí. Pro elektrické rozváděče jsou nyní definovány čtyři kategorie a data, od kterých tyto zařízení nesmí být s obsahem tohoto plynu uváděny do provozu. Prvním datem je 1. leden 2026, kdy bude platit jeho zákaz pro zařízení do 24 kV, o dva roky později pro zařízení od 52 kV do 145 kV, od 1. ledna 2030 pro rozvaděče od 24kV do 52 kV a posledním datem bude 1. leden 2032, kdy se zákaz bude vztahovat na zařízení nad 145 kV. Nařízení se dotkne firem působících na tuzemském trhu, které se musí na dnes již platnou změnu legislativy připravit.

„I když se může zdát, že nová legislativa EU je příliš přísná, její pozice je v přijímání opatření týkajících se F-plynů hlavně exemplární a má inspirovat i ostatní státy k akci. A je to správná cesta – musíme si uvědomit, že ač byl SF6 v technologii zdánlivě nezastupitelný díky svým izolačním vlastnostem, jde o vysoce škodlivý emisní plyn, který způsobuje skleníkový efekt. Za posledních šestnáct let se jeho koncentrace v ovzduší téměř zdvojnásobila, a co je alarmující, jeho životnost v atmosféře je více než tisíc let! Proto musíme přijímat další výzvy ke snižování ekologické stopy i ochraně klimatu a pokračovat v našem oboru ve vývoji a výrobě nových „zelených“ a digitálních technologií,“ reaguje na novou legislativu Radomír Doležal, produktový manažer Schneider Electric, a dodává: „Naše dosavadní zkušenosti, kdy již od roku 2022 nahrazujeme v našich rozváděčích skleníkový plyn SF6 čistým vzduchem a vakuem, jsou důkazem toho, že to jde. Inovace a udržitelnost jsou součástí DNA společnosti Schneider Electric. A tak mohu prozradit, že v letošním roce bude na trh uvedena nová generace rozváděčů izolovaných vzduchem, která se spoléhá na ověřenou technologii GIS a klade maximální důraz na monitorování provozních stavů a vlivů pro optimalizaci sítě a snadnější údržbu.“

Společnost Schneider Electric již v minulosti podporovala návrh nových změn v politice Evropské unie na rychlejší splnění ekologických cílů.

Společnost Schneider Electric svým způsobem předběhla dobu, protože již v loňském roce úspěšně instalovala ve francouzském automobilovém závodu Flins Refactory skupiny Renault ekologické technologie Air Set, které eliminují skleníkový plyn (SF6) v rozvaděčích vysokého napětí. Šlo o vůbec první kompletní nahrazení SF6 čistým vzduchem v celé továrně na světě. Tento ekologický, digitální vzduchem izolovaný vysokonapěťový rozváděč pro vysoké napětí bez SF6 s názvem SM AirSeT, který byl navržený speciálně pro komerční a průmyslové budovy, veřejné služby a kritickou infrastrukturu, získala už firma Schneider Electric několik evropských i světových cen.

Ambicí aktuálně platného nařízení Evropského parlamentu a Rady 2024/573 je omezit emise fluorovaných skleníkových plynů, které mají velký vliv na globální oteplování, a přispět k cílům EU v oblasti ochrany klimatu. Cílem je učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent s nulovým znečištěním, chránit zdraví občanů před environmentálními dopady a podpořit používání technologií, které mají nulový, nebo alespoň nižší dopad na klima.