V letošním roce skupina GasNet opět pokračuje v rozsáhlých investicích na území města Plzeň. Hlavním důvodem je dlouhodobé zajištění spolehlivých dodávek plynu pro místní obyvatele. Investice budou probíhat v několika etapách a jsou plánovány až do konce roku 2023. V průběhu tří let plynaři na území města vymístí z podzemních kolektorů zhruba 20 kilometrů plynovodů.

Vlastní stavební práce na rekonstrukci plynovodů byly zahájeny v roce 2017 a dosud bylo zprovozněno téměř 10 kilometrů nových moderních plynovodů a ve stejném rozsahu byly staré ocelové plynovody demontovány z kolektorů. V průběhu letošního roku bude rekonstrukce probíhat v městských částech Košutka a Bolevec demontáží dalších zhruba 5 kilometrů ocelového potrubí z kolektorů. Celá akce bude pokračovat až do roku 2023, v příštím roce opět v městské části Plzeň – Bolevec.

„Pro nás se jedná o jednu z našich nejvýznamnějších investičních akcí v celém regionu a celkové náklady přesáhnou 180 milionů korun. Předmětem staveb je rekonstrukce technicky zastaralých plynovodů a přípojek a jejich vymístění z podzemních prostor, z takzvaných kolektorů,“ vysvětluje Jan Nový, technik ze společnosti GasNet.

Nové moderní plynovody zvýší spolehlivost dodávek plynu

Projektovou studii na optimalizaci plynovodní sítě a vymístění plynovodů z podzemních kolektorů schválily příslušné městské orgány už v roce 2015 a od té doby probíhaly přípravy na tuto náročnou akci. V roce 2017 uzavřely město Plzeň a společnost GasNet smlouvu
o spolupráci a od té doby celá rozsáhlá rekonstrukce probíhá.

„Nové plynovody jsou z moderních plastových materiálů a velký význam pro zvýšení spolehlivosti dodávek má i převedení tlakové hladiny z nízkotlaké na středotlakou. Celou stavbu jsme připravili tak, abychom co nejméně omezili dopravu a minimalizovali dopady na veřejný život v dotčených částech města,“ říká Jan Nový a doplňuje: „Bezpečnost a spolehlivost dodávek je pro nás jasnou prioritou. Vymístění ocelových plynovodů z podzemních prostor je v tomto směru velmi důležitý krok a zajistí spolehlivé dodávky zemního plynu pro obyvatele Plzně na několik dalších desetiletí.“

Zemní plyn pomůže snižovat emise

Společnost GasNet je provozovatelem největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 milionu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Zemní plyn, který GasNet distribuuje, hraje a bude hrát významnou roli při snižování emisí v rámci celé energetiky. Při spalování zemního plynu nevznikají pevné částice jako prach a saze, které jsou v současnosti největším problémem čistoty ovzduší v ČR.

Obr. Pracovník GasNetu při kontrole v kolektoru