Dle zatím posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu za září, kdy u nás odstartovala druhá vlna pandemie koronaviru, se dovozní i vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,9 %. U vývozních cen byl nárůst ceny především kvůli oslabení koruny vůči euru a dolaru. Největší podíl na růstu mělo potom navýšení ceny za stroje a přepravní prostředky (1,8 %), nejvíce rostly ceny minerálních paliv (7,3 %). Stejně tak i cenu za dovoz ovlivnil růst cen strojů a dopravních prostředků (1,7 %). Klesání cen bohužel nenastalo v žádné ze sledovaných skupin. 

Růst cen neměl vliv na dopravu. Podle ministerstva dopravy se objem vývozu i dovozu navýšil, nejlépe se dařilo silniční dopravě. Kde tedy v logistice v době krize ušetřit při stabilní, možná až rostoucí, poptávce po dopravě, ale i její rostoucí ceně? Sdílejte, třeba i s konkurencí.

Sdílená ekonomika zažívá boom ve všech oblastech

Sdílíme auta, jízdy taxislužbami, byty, spotřebiče nebo služby. Proč by to tedy nemohlo fungovat v dopravě a logistice. „Ano, sdílená ekonomika ke snižování nákladů vede. Oblíbené jsou zejména sdílené sklady, kde spolupracují třeba i konkurenční společnosti. Pokud se podmínky nastaví správně, může se jednat o velmi efektivní spolupráci. Také se v poslední době hodně zdůrazňuje sdílené doručování do center měst, jehož účelem je snížení počtu nákladních aut ve městech,“ uvádí Jaroslav Štěpán, MBA z Intastateu.com, poskytovatele reportingu Intrastat pro firmy i jednotlivce.

Digitalizujte

Digitalizace by měla sloužit obecně ke zjednodušování procesů, tím k šetření času, a tedy
i nákladů. Jako jednoduchý příklad si můžeme uvést třeba kurýra, který díky vhodné elektronické navigaci, tedy v podstatě digitalizované mapě, odbavuje klienty rychleji a zvládne toho za stejný časový úsek udělat daleko více. Podobný efekt má také digitalizace ve skladech. Ne náhodou začíná řada společností automatizaci svých procesů právě tam. Do správně provedené digitalizace se určitě vyplatí investovat.

Outsourcing pro celou Evropu

Při vnitrounijním obchodu patří mezi výdaje bezpochyby i zpracování výkazů pro Intrastat. Bohužel i toto je oblast, kde jsou firmy schopny vynakládat nemalé množství finančních prostředků, a to zbytečně. „Dost často se stává, že za jednu fakturu do hlášení Intrastat je firmám účtováno od 500 Kč až do 1000 Kč. Pro větší firmu tak celková částka může být až neúměrně vysoká. Mysleme na to, že snižování nákladů přinese vždy konkurenční výhodu,” vysvětluje Jaroslav Štěpán. Proč tomu tak je? V době před vstupem do EU musely firmy zboží proclívat a platit celním deklarantům za vytvoření celní deklarace a za následné proclení. Se vstupem České republiky do EU se podmínky pochopitelně změnily, ceny ale zůstaly. Dobrá agentura je navíc schopná postarat se o správu Intrastatu po celé Evropě. Neměl by tedy pro ni být například problém zprostředkovat registraci a hlášení třeba ve Finsku, aniž by sama firma musela hledat lokálního zástupce.

Řešením může být interim management

Na nedostatek zaměstnanců a poptávku k začátku roku firmy reagovaly navyšujícími se mzdami a nadstandardními benefity. S nástupem koronaviru se však situace změnila, výroba byla pozastavená a firmy od nabírání nových zaměstnanců přešly k propouštění těch dosavadních. To platí i pro automotive sektor.

Automobilový průmysl je v České republice jedním z hlavních tahounů zaměstnanosti,“ doplňuje Stanislav Petříček, spoluzakladatel společnosti TP Consulting, která se věnuje a specializuje na interim management zejména v automobilovém průmyslu.

V případě nastalé nežádoucí situace a v případě potřeby řešit firemní krizi co nejrychleji, je najímání konzultantů a odborníků z IT sektoru, finančnictví, logistiky, případně i odborníků projektového managementu či profesionálů z lidských zdrojů často tou nejlepší volbou. Nejenže jsou tito manažeři rychle k dostání – firma se totiž nemusí zaobírat dlouhým výběrovým procesem – tito odborníci jsou pro firmu výhodou i svým novým know-how, které s sebou do firmy mohou přinést.

Konzultanti mohou firmě nabídnout novou a svěží perspektivu. Mezi jejich hlavní přidané hodnoty patří bohaté zkušenosti napříč firmami různých velikostí, zaměření i manažerského stylu,“ doplňuje Stanislav Petříček z www.tpconsulting.cz. Dále pak nastiňuje interim manažera následovně: „Typický interim manažer je překvalifikovaný seniorní specialista s mnoha lety zkušeností a výbornou jazykovou výbavou, který může doslova naskočit do rozjetého vlaku a podle potřeby jej přibrzdit nebo naopak udržet i v plné rychlosti na kolejích.

Snížení nákladů versus efektivita

Častou otázkou při snižování firemních rozpočtů bývá obava, jak nepřijít o stávající kvalitu služeb. Záleží na tom, kde ke snižování nákladů dochází. Například snížení nákladů na statistického hlášení Intrastat určitě nemá vliv na rychlost doručování. Naopak pokud se logistická firma rozhodne snížit počet kurýrů, pak logicky ke zpomalení docházet může. Snižování nákladů by mělo vždy probíhat s ohledem na efektivitu.

Bonus navíc, šetření nákladů i přírody

Ekologie a šetrnost vůči životnímu prostředí je v průmyslu čím dál větší téma. Navíc i v rámci šetření nákladů mohou jít tyto dva aspekty ruku v ruce. Jako příklad lze uvést opakované použití obalového či výplňového materiálu, které je jak ekonomické, tak ekologické. Stejný efekt má pak také vhodné plánování tras. Při zvolení nejefektivnější trasy jsou šetřeny jak náklady na palivo, tak příroda.