Při odpovědi na otázku, kdo se v České republice nejvíc podílí na spotřebě energie, se mnohým vybaví těžké strojírenství, průmyslová výroba, tranzitní doprava nebo několik milionů českých domácností. Všechny možnosti jsou svým způsobem správné. Další otázkou pak bývá, kdo z nich může dosáhnout na energetické úspory? Jelikož je i na tuto otázku odpověď stejná, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu edukativní kampaň Chytrá volba, která má za cíl šířit o energetických úsporách všeobecnou osvětu. Možnosti energetických úspor mohou podnikatelé, firmy, obecní samosprávy nebo zástupci domácností bezplatně konzultovat s experty Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS).

Ačkoliv je trend úspor energie v České republice příznivý, firemní a průmyslové budovy, kanceláře, rodinné domy, byty a s nimi spojené rekreační objekty mají na poli energetických úspor stále co dohánět. I proto Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), kde kvalifikovaní energetičtí poradci poskytují široké veřejnosti – tedy zástupcům veřejné správy, firmám a podnikatelům nebo občanům – bezplatné energetické poradenství. V současné d obě je jich po celé České republice k dispozici šedesát.

Partner firem pro praxi i legislativu

Pro firmy a podnikatele obvykle nejsou v hektickém pracovním nasazení energetické úspory prioritou. To je ovšem chyba, protože právě průmysl a služby – ať už se jedná o veřejný, nebo soukromý sektor – jsou významným hráčem na trhu spotřeby energie. Problematika dotací nebo legislativy na poli energetiky jsou však pro ně obvykle něčím, na co už jim zkrátka v nabitém rozvrhu nezbývá čas nebo je mnohdy zbytečně odrazuje neznalost a představa o příliš složitém procesu.

Konzultační střediska EKIS ale mohou tuto tíhu z jejich beder sejmout, aby se firmy a podnikatelé mohli věnovat svému byznysu, zatímco energetičtí experti z EKISu bezplatně poradí třeba s využitím odpadního tepla v průmyslu, technologií solárních panelů nebo rekuperace energie. Úspory energie nejsou však jen o velkých investicích do rekonstrukcí, modernizace a nových technologií. Potenciál k úsporám představují samotní zaměstnanci, které je vhodné vzdělávat a vést tak úspornému chování při každodenní pracovní činnosti.

Stejně tak EKIS upozorní na aktuální možnosti financování například díky dotačnímu programu EFEKT, Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nebo připravovanému Modernizačnímu fondu či dalším. Právě finanční stránka investic do energetických úspor je to, co by obzvláště firmy mělo zajímat. Výhodou energeticky úsporných opatření je jejich finanční návratnost díky nemalým uspořeným provozním nákladům. Je tedy jen otázkou, jakou ideální kombinaci opatření v konkrétních případech realizovat, aby se investice co nejvíce vyplatila, s čímž EKIS umí poradit.

Obce v tom nemusí být samy

Samosprávy na energetické úspory zpravidla nahlížejí ve větším měřítku než firmy. Mezi nemovitostmi vlastněnými obcemi je mnoho budov různého využití nebo stáří. Zatímco firma zpravidla cílí na energetické úspory v provozu nebo v kancelářích, obce v sobě často spojují rezidenční, komerční i administrativní budovy. Takto rozsáhlé projekty je proto ideální bezplatně konzultovat s některým z konzultačních středisek EKIS. Ta mohou obcím pomoci například s renovací veřejného osvětlení, které je stále ve více než 70 % českých obcí zastaralé, nebo s možnostmi dotačního financování energetických projektů. Experti díky praktickým zkušenostem i aktuálním informacím často vidí i věci, které může starosta obce zkrátka a jednoduše přehlédnout nebo ho ani nenapadnou.

Začněme každý u sebe

Domácnosti a jejich energetická náročnost jsou často vedle velkých firem a místních samospráv přehlížené, protože se zdá, že jde o malé a tím nezajímavé úspory energie. Přitom se na celkové spotřebě energie v České republice podílejí hned téměř celou třetinou a i malé úspory v mnoha domácnostech znamenají celkově velké objemy úspor. Střediska EKIS proto poskytují i ryze praktické poradenství s věcmi, které s nadcházející zimou veřejnost jistě ocení, jako je vytápění, zateplování budov, účtování tepla a konzultace cen energie nebo ohřev teplé vody. Bezplatnou radu odborníka tak ocení nejen současní či budoucí majitelé rodinných domů, ale třeba i sdružení vlastníků jednotek.

Díky vhodně zvolené kombinaci energeticky úsporných opatření může běžná česká domácnost uspořit tisíce až desetitisíce korun ročně. Kromě pravidelné roční finanční úspory tak domácnosti zvyšují nejen hodnotu svého obydlí, ale i kvalitu života v něm. Nejvýznamnější položkou je prokazatelně vytápění, které představuje 60–70 % provozních nákladů na spotřebu energie v domácnosti. Jeho automatizace, digitalizace a zejména správné nastavení vnitřní teploty v jednotlivých místnostech může běžné české domácnosti žijící v rodinném domě uspořit v průměru 5 tisíc korun a bezpochyby přidat na pohodlí.

Navštivte svého nejbližšího odborníka nebo využijte poradenství online

Co tedy musí běžný občan, podnikatel nebo starosta obce udělat, aby mu EKIS pomohl k dosažení energetických úspor? Stačí navštívit web www.mpo-efekt.cz/ekis, kde se kromě seznamu všech konzultačních středisek, které je možné osobně navštívit, nachází také prostor pro elektronické dotazy. V online poradně je možné zvolit téma svého dotazu a systém pak sám nabídne vhodná střediska, na která se může tazatel obrátit. Dotaz následně putuje k odbornému poradci, který odpověď do 7 pracovních dnů zašle na e-mail a zároveň ji vyvěsí na příslušné místo webových stránek, kde může posloužit i dalším lidem, kteří řeší podobnou situaci. Odborníci EKIS tak ročně zodpoví více než 10 tisíc dotazů.

„Střediska EKIS jsou specializovaná pracoviště a každé se tak může orientovat na specifický typ poradenství. Pokud tedy potřebuji například získat názor na zateplení sídla firmy a prostřednictvím internetové poradny i-EKIS oslovím svým dotazem středisko, které se specializuje na rodinné domky, neznamená to, že mám smůlu. Dotaz se pouze přesměruje do tematicky vhodnější poradny. Chceme poskytovat co možná nejlepší servis, a proto jsou všechna střediska propojená, aby se váš dotaz dostal vždy k tomu, kdo je na danou problematiku skutečně expert,“ dodává Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu.

„První krok je uvědomit si, že i běžný člověk nebo drobný podnikatel může jednoduše dosáhnout na chytrá energetická řešení, díky kterým mu ve finále v peněžence zůstane více peněz. Stačí se obrátit na některou z poraden EKIS a mít alespoň hrubou, rámcovou představu o tom, čeho bych chtěl v rámci energetických úspor dosáhnout. Pokud představu nemám, můžeme podle obecných údajů, jako jsou rozměry domu, výrobní haly nebo kanceláří, typu zdiva, počtu oken atd., doporučit drobné změny nebo vylepšení, které ale mohou mít na celkovou spotřebu energie zásadní dopad. Ale hlavně je celý tento servis pro klienta bezplatný a bez závazku,“ říká jeden ze zástupců EKIS, Ing. Pavel Sitný ze společnosti ENVIROS.