Přehled o vaší energetické spotřebě každou hodinu – to nabízí nová mobilní aplikace Bytové konto českého startupu BeiT, která správcovským firmám a SVJ poskytuje komplexní systém pro správu bytových domů. Nový produkt využijí samotní obyvatelé. S aplikací mohou kontrolovat spotřebu všech druhů energií každý den na hodinové bázi a díky propojení s ceníkem dodavatele téměř v reálném čase sledovat také svou útratu. Bytové konto mimo jiné umožňuje i komunikaci se správcem nebo ostatními obyvateli domu, systém hlasování nebo řešení havárií. Aplikace je nyní dostupná pro správce, kteří s pomocí Bytového konta spravují celkem 115 tisíc českých bytů.

„Ačkoli dnes digitalizací prochází většina segmentů našich potřeb, správa bytových domů na ni čekala téměř padesát let. Problém spatřujeme zejména v nedostatečné informovanosti o energetické spotřebě. Kolik jsme za energie utratili, se dozvídáme jednou ročně z papírového výpisu, který nás často překvapí vysokými nedoplatky. Správu nemovitostí jsme se proto rozhodli transformovat a vnést do ní moderní technologie, pomocí kterých můžeme mít o své spotřebě přehled každý den,“ vysvětluje Miro Hachlinec, zakladatel a CEO BeiT.

Domácnost v mobilu

Společnost BeiT přinesla v minulých letech na trh komplexní systém pro správu bytových domů napojený na síť rádiových modulů pro vzdálený odečet spotřeby energií. Systém, který doposud využívaly výlučně správcovské společnosti či SVJ, nově rozšiřuje mobilní aplikace Bytové konto, která slouží především samotným obyvatelům bytových domů. Produkt jim umožňuje, aby měli každou hodinu přehled nejen o své energetické spotřebě, ale díky přímému napojení na ceníky dodavatelů i o okamžité útratě.

„Mít přehled o své spotřebě jsme zvyklí všude. Při nákupu v supermarketu vidíme, kolik jsme utratili, při jízdě autem nás kontrolka upozorňuje na stav nádrže. Bytové konto umožňuje něco podobného. Studie uskutečněná na univerzitě v Nice prokázala, že díky přehledu o energetické spotřebě v reálném čase můžeme ušetřit až 30 % nákladů. To při současných cenách energií rozhodně není zanedbatelná částka,“ říká Hachlinec.

Digitální schůze i včasné řešení havárií

Kromě možnosti neustálé kontroly energetické spotřeby slouží aplikace i ke komunikaci s ostatními obyvateli bytového domu a správcovskou firmou. Omezuje tak příliš časté bytové schůze a umožňuje i online hlasování o důležitých návrzích. Skrze platformu mohou obyvatelé také přímo řešit každodenní záležitosti spojené se správou domu nebo případné havárie. Aplikaci však mohou využívat také další strany, například statutáři, kteří jejím prostřednictvím mohou komunikovat se správcovskými firmami nebo sledovat energetickou efektivitu budovy v reálném čase a také platební morálku bez nutnosti dohledávat informace na bankovních účtech.

„Jednou z výhod Bytového konta je i okamžité informování o tom, kde v domácnosti spotřeba vzniká. Pokud v bytě začne protékat záchod, aplikace obyvatele upozorní na nadměrnou spotřebu vody. Ten má tak možnost na závadu obratem reagovat,“ dodává Hachlinec.

Společnost BeiT hodlá svůj produkt, který v současné době využívají správci 115 tisíc českých bytů, nadále rozvíjet. Nová aplikace by tak obyvatelům mohla pomoci analyzovat energetickou nákladovost jejich bytu nebo pohodlněji sjednávat nové služby, například pojištění domácnosti.