Zveřejněné české priority pro předsednictví v Radě EU staví proti sobě agendu snižování emisí a energetické bezpečnosti. Vláda staví do popředí krátkodobý cíl zbavení se závislosti na ruských fosilních palivech. V této souvislosti se chce české předsednictví zaměřit primárně na balík REPowerEU připravený v reakci na únorový útok Ruska na Ukrajinu. Prioritizuje z něj ale rozvoj fosilní infrastruktury, zatímco řešení, která už jsou připravena v rámci legislativních návrhů, jako je posilování obnovitelných zdrojů a úspor energie, ponechává až na druhém místě. Při důrazu na urgenci energetické krize pak působí zcela paradoxně snaha nabídnout jako bezpečnostní a klimatické řešení i jadernou energetiku. Klimatickou legislativu Fit for 55 sice dokument zmiňuje, uvádí ale, že prioritou českého předsednictví bude hlavně odchod od ruských fosilních paliv.

Klimatická agenda je přitom s energetickou bezpečností nedílně propojena. Za nedělitelné je považuje i Zelená dohoda pro Evropu.

Kromě podpory jaderné energie vyplývá z textu i silná podpora využití vodíku a rozvoje vodíkové infrastruktury. Využití vodíku pro snížení fosilní závislosti je ale podmíněno významným nárůstem kapacity obnovitelných zdrojů energie, bez nichž by byl vodík pouze zprostředkovatelem dalších emisí.

Co ve formulaci českých priorit vítáme, je zmínka o nutné implementaci doprovodných sociálních opatření spojených s podporou energetických úspor v domácnostech. S nimi ale počítá i projednávaný balíček Fit for 55 v rámci Sociálně klimatického fondu. Pozitivně lze hodnotit i záměr napomoci urychlenému přechodu k obnovitelným zdrojům energie, zvyšování energetické účinnosti nebo snižování emisí z dopravy.

Štěpán Vizi z Centra pro dopravu a energetiku: „Evropa čelí v současnosti několika krizím zároveň a české předsednictví bude v jejich řešení hrát klíčovou roli. Válka na Ukrajině jasně ukázala, jak zranitelná je Evropa závislá na fosilních palivech. České předsednictví by se nemělo zaměřovat jen na krátkodobá řešení jako je diverzifikace dovozu plynu. Dosáhnout energetické bezpečnosti bez transformace energetiky totiž není možné. Vláda by se proto měla aktivně zasazovat o ambiciózní klimatickou a energetickou politiku, která může pomoci nejen snížit závislost na Rusku, ale také zmírnit dopady energetické chudoby i klimatické krize.”

Anna Kárníková z Hnutí DUHA: „Zatímco budování nové plynové a vodíkové infrastruktury se věnují vládní priority v několika odstavcích, pro problém, který pálí Čechy i Evropany právě teď, tedy vysoké ceny a vysoká spotřeba fosilních paliv, nepřichází s řešeními nad rámec už navržené legislativy. České předsednictví musí přijít s novými iniciativami, které zrychlí a zpřístupní úspory energie a obnovitelné zdroje pro každou domácnost a s navýšením financování pro nejpotřebnější i mimo navržený Sociálně klimatický fond.”

Jitka Martínková z Klimatické koalice: „Z rámování klimatické agendy primárně tématem energetické bezpečnosti je patrná česká liknavost vůči ambiciózním klimatickým cílům EU. Ačkoli energetická bezpečnost a řešení klimatické krize jdou ruku v ruce, text prohlášení je staví do určité míry proti sobě. Česká vláda tak, ještě před začátkem předsednictví, vytváří štěpící linii tam, kde zatím panovala shoda.”

Miriam Macurová z Greenpeace: „Česká vláda během svého předsednictví v Radě EU v kontextu současných krizí nesmí opomíjet dlouhodobá řešení a vize na úkor krátkodobých řešení jako uvedla ve svých prioritách. Energetická tranzice je součástí řešení, které v dlouhodobém horizontu přispívá nejen k řešení klimatické krize, ale také k posílení evropské energetické bezpečnosti. Stejný pohled má česká vláda i na opatření v balíčku Fit for 55, ve kterém sa rozhodla zaměřit výlučně na krátkodobá opatření, jakým je využívání jádra, bez širší vize uhlíkové neutrality. V evropském kontextu je důležité, aby Česká republika jako předsednická země byla pro unii příkladem, jak je v dokumentu vícekrát zmíněno.”

Jiří Dlouhý ze Společnosti pro trvale udržitelný život: „Prosazování materiální a energetické účinnosti spolu s úsporami energií musí být v současné situaci hlavním tématem pro energetickou bezpečnost EU. Nákladné dovozy CNG a dalších fosilních paliv ze zámoří jsou dlouhodobě neudržitelné.“