V každoročně vydávané Zprávě o udržitelném rozvoji byla Česká republika letos vyhodnocena jako 12. nejpokročilejší země světa ze 165 hodnocených zemí světa. Zpráva je výsledkem činnosti skupiny autorů pod vedením prof. J. Sachse jako předsedy SDSN (Sustainable Development Solutions Network).

Česká republika se podle Zprávy o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report 2021) vydané dne 14. 6. 2021 umístila v celosvětovém srovnání na 12. místě (ze 165 hodnocených zemí) s celkovým skóre 81,39 (skóre je vyjádřením celkového pokroku v dosahování cílů udržitelného rozvoje).

V každoročně vydávané Zprávě o udržitelném rozvoji byla Česká republika letos vyhodnocena jako 12. nejpokročilejší země světa ze 165 hodnocených zemí světa. Zpráva je výsledkem činnosti skupiny autorů pod vedením prof. J. Sachse jako předsedy SDSN (Sustainable Development Solutions Network).

Česká republika se podle Zprávy o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report 2021) vydané dne 14. 6. 2021 umístila v celosvětovém srovnání na 12. místě (ze 165 hodnocených zemí) s celkovým skóre 81,39 (skóre je vyjádřením celkového pokroku v dosahování cílů udržitelného rozvoje). Poprvé od přijetí Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v roce 2015 zpráva konstatuje negativní trend v dosahování pokroku, na kterém se ve velké míře podílely dopady pandemie Covid-19.

V uplynulých ročnících se ČR umísťovala na vyšších pozicích (v loňském roce na 8. místě), celkově však došlo ke zvýšení skóre v naplňování SDGs (v loňském roce ve výši 80,6 %). První místa v celosvětovém hodnocení tradičně obsadily skandinávské země – na pomyslném prvním místě se umístilo Finsko, dále pak Švédsko a Dánsko. I tyto země však čelí velkým výzvám v dosahování některých cílů udržitelného rozvoje.

ČR podle čerstvě vydané zprávy splnila cíle udržitelného rozvoje v oblasti potírání chudoby, zajištění pitné vody a kanalizace, důstojné práce a hospodářského růstu. Největším výzvám pak čelí v dosahování cílů „konec hladu“, souvisejícím se skladbou výživy, u klimatických opatření a dále v partnerství vedoucí ke splnění cílů. Zlepšení pak zaznamenala např. v oblasti udržitelných města a obcí.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) byly přijaty OSN v roce 2015. Je jich celkem 17 a stanovují závazky, které chce OSN naplnit v hospodářské, sociální a environmentální oblasti do roku 2030. Česká republika v červenci letošního roku podstoupí v OSN tzv. Dobrovolný národní přezkum, který vyhodnocuje plnění cílů udržitelného rozvoje jednotlivými členskými státy OSN. Stane se tak již podruhé, naposledy své výsledky Česká republika prezentovala v roce 2017.

SDG Index je nejrozsáhlejší nezávislou studií o pokroku naplňování Cílů udržitelného rozvoje v jednotlivých státech, která vychází z nejaktuálnějších dat jak z oficiálních zdrojů (OSN, Světová banka), tak z informací poskytnutých výzkumnými institucemi a nevládními organizacemi. Každoročně jej vydávají Bertelsmannova nadace a Sustainable Development Solutions Network (SDSN), organizace sdružující expertní pracoviště zabývající se udržitelným rozvojem, která vznikla pod záštitou generálního tajemníka OSN.  Tým autorů studie vede Prof. Jeffrey Sachs z Kolumbijské univerzity.

Zprávu doprovází tzv. index udržitelného rozvoje a podrobné přehledy pokroku v dosahování jednotlivých cílů a podcílů udržitelného rozvoje. Zpráva je k dispozici na webové stránce: https://www.sustainabledevelopment.report., na kterém se ve velké míře podílely dopady pandemie Covid-19.

V uplynulých ročnících se ČR umísťovala na vyšších pozicích (v loňském roce na 8. místě), celkově však došlo ke zvýšení skóre v naplňování SDGs (v loňském roce ve výši 80,6 %). První místa v celosvětovém hodnocení tradičně obsadily skandinávské země – na pomyslném prvním místě se umístilo Finsko, dále pak Švédsko a Dánsko. I tyto země však čelí velkým výzvám v dosahování některých cílů udržitelného rozvoje.

ČR podle čerstvě vydané zprávy splnila cíle udržitelného rozvoje v oblasti potírání chudoby, zajištění pitné vody a kanalizace, důstojné práce a hospodářského růstu. Největším výzvám pak čelí v dosahování cílů „konec hladu“, souvisejícím se skladbou výživy, u klimatických opatření a dále v partnerství vedoucí ke splnění cílů. Zlepšení pak zaznamenala např. v oblasti udržitelných města a obcí.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) byly přijaty OSN v roce 2015. Je jich celkem 17 a stanovují závazky, které chce OSN naplnit v hospodářské, sociální a environmentální oblasti do roku 2030. Česká republika v červenci letošního roku podstoupí v OSN tzv. Dobrovolný národní přezkum, který vyhodnocuje plnění cílů udržitelného rozvoje jednotlivými členskými státy OSN. Stane se tak již podruhé, naposledy své výsledky Česká republika prezentovala v roce 2017.

SDG Index je nejrozsáhlejší nezávislou studií o pokroku naplňování Cílů udržitelného rozvoje v jednotlivých státech, která vychází z nejaktuálnějších dat jak z oficiálních zdrojů (OSN, Světová banka), tak z informací poskytnutých výzkumnými institucemi a nevládními organizacemi. Každoročně jej vydávají Bertelsmannova nadace a Sustainable Development Solutions Network (SDSN), organizace sdružující expertní pracoviště zabývající se udržitelným rozvojem, která vznikla pod záštitou generálního tajemníka OSN.  Tým autorů studie vede Prof. Jeffrey Sachs z Kolumbijské univerzity.

Zprávu doprovází tzv. index udržitelného rozvoje a podrobné přehledy pokroku v dosahování jednotlivých cílů a podcílů udržitelného rozvoje. Zpráva je k dispozici na webové stránce: https://www.sustainabledevelopment.report.