Logistická společnost JITRANS logistik, spol. s r.o., specializující se na 3PL služby zejména pro velkoobchodní společnosti a e-shopy, spatřuje budoucnost ve standardizaci a zefektivnění logistických procesů, díky nimž bude schopná rychle absorbovat nové ukladatele, ale také sdílet a rychle zaškolit novou pracovní sílu, nastavit transparentní hodnocení pracovníků a mít k dispozici kvalitní reporting pro manažerské rozhodování a řízení. Tyto požadavky po několika neúspěšných poptávkách uspokojil až produkt mySTOCK WMS ve specializované oborové verzi Logistics od společnosti KVADOS. Díky tomu JITRANS logistik již od února disponuje komplexním řešením pro řízení a optimalizaci logistiky, procesů a pracovníků ve skladech, s nímž je 100% spokojen. Výhledově zvažují spolupracovat také na automatizaci a robotizaci, v nichž patří KVADOS Group k lídrům a je schopen navrhnout a zrealizovat komplexní dodávku na klíč včetně dodávky robotů i technologií, jejich integrace a dlouhodobého servisu.

Společnost JITRANS logistik se zaměřuje na ukládání sortimentu větších ukladatelů, jako jsou velkoobchody a e-shopy. Sklad je strategicky položen v Jihlavě, což zajišťuje výbornou dostupnost po celé České i Slovenské republice. V současnosti poskytují 3PL služby pro šest ukladatelů a chystají se rozvíjet, takže potřebovali optimalizovat a zefektivnit skladové procesy. Také chtěli uspokojit požadavky svých klientů, výrazně snížit administrativní zátěž při komunikaci s nimi a propojit WMS systém přímo s jejich informačními systémy a e-shopy. U menších ukladatelů, kteří nemají možnosti se přímo integrovat, využili jako řešení B2B portál, který usnadní oboustrannou komunikaci s WMS systémem a zajistí bezchybný přenos dokladů a dat o sortimentu.

3PL skladování má své specifické nároky. Kromě výše zmíněného je to také co nejsnazší a nejpřesnější evidence služeb poskytnutých jednotlivým ukladatelům, která slouží jako podklad pro přesné a transparentní fakturace. Tyto nároky dokázal ve výběrovém řízení plně pokrýt se svou specializovanou oborovou verzí pouze KVADOS, na který také JITRANS logistik dostal velmi pozitivní reference a který splnil rovněž nároky na plánovaný rozvoj směrem k robotice a automatizaci. KVADOS nabízí produkt mySTOCK ve třech oborových verzích: Retail, Production a Logistics. Právě třetí řešení, uzpůsobené pro vertikálu logistiky, jej staví do unikátní pozice na trhu. Celý projekt byl realizován v extrémně krátkém čase pouhých dvou měsíců. Od začátku února 2022 běží systém mySTOCK ve skladu společnosti JITRANS logistik v ostrém provozu, prozatím pro jednoho ukladatele, ale pracuje se na implementaci dalších dvou.

mySTOCK WMS komplexně řídí práci skladníků, kterým zadává úkoly s přesnými instrukcemi, tedy co, odkud a kam je potřeba manipulovat. Mimoto pro ukladatele přesně eviduje každý úkon prováděný s konkrétním sortimentem, jako například přemístění, balení či přebalení nebo přibalení návodu. Podporuje též evidenci spotřebovaného materiálu. Díky tomu může JITRANS logistik jednoduše a především transparentně fakturovat svým zákazníkům jednotlivé úkony, a to bez veliké administrativní zátěže. Skladníci pracují se zařízeními PDA, které KVADOS dodal ve spolupráci s jedním ze dvou dominantních výrobců, partnerem Honeywell.

Kromě WMS pro řízení logiky skladu KVADOS dodal a zrealizoval také interface, pomocí nějž je zajištěna přímá komunikace a výměna dat mezi ERP systémem ukladatele a WMS systémem společnosti JITRANS logistik. Díky tomu se markantně zrychlí a zefektivní komunikace mezi poskytovatelem a ukladatelem, který má okamžitý přehled o stavu zásob a automatizovaně dokáže přenášet požadavky na vychystání či naskladnění. Tím se tedy zajistí výrazné snížení administrativní pracnosti i chybovosti a zvýšení rychlosti celé komunikace. Toho si cení i obchodní a finanční ředitel společnosti JITRANS logistik Miroslav Stárek: „Překvapuje mě univerzálnost systému a schopnost komunikovat s ostatními IS. Oceňuji proaktivní přístup, tedy že se nehledají problémy, ale řešení.“ Uživatelská přívětivost pro klienty je pro logistickou firmu klíčová, protože tím získává na atraktivitě pro potenciální nové zákazníky. Díky optimalizaci procesů klienti ušetří značné náklady související s dopravou.

První implementovaný zákazník byl pro JITRANS logistik zároveň novým klientem. Přesto byl přechod na nový systém naprosto rychlý a měl hladký průběh. „Perfektní práce. Naprostá profesionalita, od organizace až po technické znalosti. Vše proběhlo bez problémů. Ochota i nad rámec svých povinností,“ chválí proces implementace pan Stárek. Dále uvádí hlavní výhody, které z novinky pro společnost plynou: „Sklad momentálně funguje bez problémů. Minimální chybovost, spokojený zákazník. Nyní dokážeme lépe pracovat s lidmi, dokážeme vyhodnocovat nároky jednotlivých činností a tím optimalizovat počet lidí na směně. Máme podrobné reporty o situaci ve skladu. Máme zkušenosti se SAP a dalšími skladovými systémy a musím konstatovat, že jsem rád, že mySTOCK je český systém s českými majiteli. Jen se mi potvrzuje, že i v naší malé republice máme být na co pyšní. Ještě jednou děkujeme!“ Více na: https://www.kvados.cz/.