Minulý měsíc proběhl na několika místech v Praze desátý ročník Signal Festivalu. Poprvé se ho účastnila také Fakulta elektrotechnická FEL ČVUT, která otevřela dvůr univerzitního kampusu na Karlově náměstí. Představila se instalací Forum Robotum, na jejímž vzniku se podíleli výzkumníci, studenti i externí umělci. Návštěvníci se těšili z unikátního audiovizuálního zážitku s interaktivními prvky. Na dvoře fakulty se objevila robotická zoo, která během čtyř večerů přiblížila, jak roboti vnímají své okolí, jak zní jejich magnetické pole a jak v reálném čase reagují na svět kolem sebe. Forum Robotum bylo příležitost zažít, jak může vypadat společná budoucnost robotů a lidí.

„Byla to opravdu zábava! K vidění byly roboty, kteří se rozsvěcely na základě pohybu návštěvníků, a skrze vizualizaci dat na plátně pochopili, jak roboti naopak vidí vás. A možná vůbec poprvé uslyšeli, jak zní magnetické pole kolem nich,“ říká kurátor Forum Robotum Jiří Zemánek z katedry řídicí techniky FEL ČVUT. „Instalace byla na první pohled velmi hravá, ale zároveň jsme lidem chtěli ukázat, že roboti budou kolem nás stále častěji a můžou být naši parťáci, ne konkurenti. V populární kultuře se často vykreslují zbytečně negativně,“ dodává dr. Jiří Zemánek s odkazem na sci-fi filmy, které podle něj mohou někdy zbytečně vyvolávat strach z nových technologií.

Nebát se neznámého je poselstvím instalace i podle designéra Ing. arch. Petra Vacka, který stojí za návrhem interaktivních prvků. „Člověk vnímá stroj svými smysly a zkouší, zda jeho jednání vyvolá nějakou odezvu. Tato přirozená lidská schopnost zkoumat vše nové pomocí experimentu vede k pochopení, přijetí a zahnání strachu z neznámého,“ vysvětluje Petr Vacek. Při tvorbě světelných exoskeletů se stejně jako výrobci robotických psů a pavouků inspiroval v anatomii zvířat. „Orgány připevněné na robotech připomínají pestrobarevné krovky brouků či motýlí křídla. Pomocí nich stroje odráží svoji vlastní interpretaci lidského pohybu v jejich blízkosti,“ popisuje navržený mechanismus.

Proměnlivost krovek a přenos toho, co robot vidí, na plátno, podléhá automatizovanému procesu. Samotný pohyb robotů je pak řízen lidskými operátory pomocí bezdrátových ovladačů, které pro instalaci speciálně zprovoznili Ing. Tomáš Rouček z katedry počítačů a Ing. Bedřich Himmel z katedry kybernetiky. Zapojení do kreativního projektu vítají, byť se práce na něm liší od běžných úkolů v laboratoři. „Umění a věda jsou dost rozdílné věci. Bylo příjemné pro změnu nemít pevný cíl, na který se míří,“ vysvětluje Tomáš Rouček.

Výrazná je kromě zrakového vjemu také zvuková složka instalace. „Snímáme elektromagnetické vlnění robotů a převádíme jej do slyšitelného spektra. Využili jsme k tomu snímač z kytary. Samotného mě překvapilo, jak bohatá zvuková krajina se v robotovi skrývá,“ říká režisér instalace MgA. Vojtěch Leischner, doktorand katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT.

Největší výzvou pro tým bylo integrovat všechny prvky instalace do jednoho fungujícího organismu. Ten se kromě samotných robotů skládá z elektromagnetických snímačů, mikrokontrolérů, několika bezdrátových modulů, řízení světel, lidarů (laserových senzorů vzdálenosti), analýzy dat, počítačového vidění a interakce mezi člověkem a počítačem. „Dnešní technologie jsou opravdu velmi komplexní. To, co se na první pohled jeví jako jednoduchá věc, obsahuje na pozadí spoustu různých systémů, sběrnic a protokolů. Jejich propojení je pro vytvoření takové instalace klíčové – přitom se jedná o neviditelnou a mnohdy náročnou práci výzkumníků,“ upozorňuje Jiří Zemánek na nelehký úkol, který před sebou měli.

Do přípravy instalace Forum Robotum se zapojili odborníci z různých odvětví, kteří společně vytvořili dílo oscilující mezi vědou, technologiemi a uměním. Právě interdisciplinarita byla vítanou zkušeností pro celý realizační tým. „Mezioborová spolupráce by měla být standard a ne něco navíc. Všem zúčastněným přináší nové pohledy na jejich vlastní disciplínu i porozumění toho, co obnáší práce ostatních. Rozvíjí to empatii a schopnost komunikovat vlastní nápady,“ hodnotí Vojtěch Leischner přínos účasti FEL ČVUT na Signal Festivalu.

Všechny představené technologie se využívají ve výzkumu na FEL ČVUT a pracuje se s nimi i ve výuce. Setkají se s nimi zejména studenti a studentky bakalářských a magisterských programů Otevřená informatika či Kybernetika a robotika. Více na https://www.cvut.cz/