Rostoucí obliba vytápění dřevem se propisuje i do většího zájmu uživatelů o krbové a kamnové systémy. Zpravidla se jedná o investici na dlouhé roky, proto je vhodné výběru zasvětit dostatek času. Kde všude by se měl nacházet akumulační materiál? Jak eliminovat přetápění krbem s prosklením u moderních domácností? Co všechno ovlivní čistotu prosklených dvířek? A jak umožnit u krbu či kamen jejich snadnou revizi? Nejen na tyto otázky nabízí odpovědi následující článek.

Pokud se člověk rozhodne pro pořízení nového krbu, má na výběr ze dvou základních variant – teplovzdušné a akumulační. První řešení využívá proudění ohřátého vzduchu z okolí krbu pomocí ventilační mřížky, spolu s tím však do místnosti víří i prachové částice. Akumulační topidlo oproti tomu pracuje na principu ohřívání celé obestavby krbu, případně jí přidružených částí, které následně ohřívají interiér takzvaným sáláním tepla. U něj k víření prachu nedochází, aby však princip tohoto řešení fungoval co nejefektivněji, je nutné sáhnout po kvalitním akumulačním materiálu, ze kterého je plášť krbu konstruovaný.

Akumulační materiál v obestavbě i topeništi

Ideálním řešením, které využívají přední výrobci akumulačních krbů, je šamot. Ten díky dobré vodivosti tepla a akumulačním vlastnostem sálá teplo do místnosti i několik hodin poté, co oheň v topeništi dohoří. Kromě pláště krbu je přitom využíván i při konstrukci topeniště. „U nejkvalitnějších topidel bývá šamot naskrz probarvený. Pokud se tedy například při neopatrném přikládání poruší jeho povrch, zůstává i poté barevně stálý a není pro uživatele vizuálně rušivý,“ uvedl jednatel společnosti Hoxter Petr Banasinski.

Přítomnost akumulačního materiálu v topeništi má však i praktický důvod z hlediska kvality hoření. „Je dobré, aby topeniště nebylo vyrobené pouze z oceli, ale naopak byla jeho součástí i vystýlka z akumulačního materiálu. Ten totiž v topeništi zlepšuje kvalitu spalování, konkrétně tím, že zvyšuje jeho teplotu. Ve finále tak přispívá k tomu, že se mnohem méně špiní prosklení krbu či kamen,“ doplnil Petr Banasinski.

(Dvoj)sklo jako klíč

Neméně důležitým aspektem je také prosklení topeniště. Zejména u krbů a krbových vložek hodně záleží na uživateli, zda preferuje, aby tepelná energie z topeniště prostupovala sklem ve větším množství a rychleji ohřívala interiér, nebo zda usiluje o její větší akumulaci. Přes jednoduché sklo totiž tepla projde více než přes dvojité. Zároveň také platí rovnice, že čím rozměrnější sklo, tím je prostupnost tepla vyšší.

„Současným trendem je jednoznačně větší akumulace tepla a jeho efektivní využití. Dnes je možné toho poměrně efektivně dosáhnout i u rohových krbových vložek či trojstranných krbů. Díky využití kvalitních materiálů se u nich výrazně snižuje prostupnost tepelné energie. V moderních domácnostech, které jsou v současnosti již velmi dobře zaizolované a mají tedy nižší energetické požadavky, tak nedochází k tomu, že by jejich místnosti byly přetopené,“ řekl jednatel společnosti Hoxter. U řady výrobců je samozřejmě stále možné sáhnout i po jednoduchém prosklení, nicméně vzhledem k velké prostupnosti tepla se toto řešení doporučuje spíše do hůře izolovaných prostor.

Ekologická nezapáchající barva

Při prvním použití většiny zařízení, která využívají ve větší míře tepelnou energii, je potřeba je vždy takzvaně vypálit. Ať už se jedná o troubu, gril či krb. Zpravidla se s tím však pojí také nepříjemný zápach, v případě krbů či kamen přitom bývá zdrojem zejména použitá barva. „Setkat se s tím lze u levnějších výrobků. Aby barva vydržela extrémní žár, přidávají do ní někteří producenti chemické sloučeniny, které pak způsobují nepříjemný zápach. Na trhu však existují i ekologické barvy, kterých se tento problém netýká, což uživatel ocení například v momentu, kdy se chce návštěvě pochlubit novým krbem či kamny a poprvé ho použije právě u této příležitosti,“ sdělil Petr Banasinski.

Těsnost dveří znamená čisté sklo

Jedním z důvodů, proč si lidé pořizují krbové či kamnové systémy, je možnost pozorovat hořící oheň. Po skleněné výplni dveří pak sahají i z ryze praktického důvodu, aby měli přehled o tom, zda mají přidat palivo. „Je dobré zmínit, že skleněná výplň nemá s klasickým sklem vlastně příliš společného. Jedná se o speciální žáruvzdorné keramické sklo. Řada lidí má přitom za to, že po jednom hoření v krbové vložce je sklo okamžitě špinavé, dá se to však poměrně jednoduše eliminovat,“ uvedl Banasinski.

Klíčem je v tomto směru nejen zmíněná přítomnost akumulačního materiálu ve výstelce topeniště zvyšující kvalitu hoření, ale také maximální těsnost dveřního profilu. Ta eliminuje přístup jakéhokoliv falešného vzduchu, který zhoršuje kvalitu hoření. Právě špatné hoření má pak za následek nedokonalé spalování dřeva, jež se projevuje špinavým prosklením. „Roli hraje také způsob zapalování, palivo je nutné zapalovat shora, jen tak hoří čistě. Ve výsledku to znamená menší kouřivost, nižší emise i čistější sklo. Samozřejmostí pak je, aby bylo dřevo dostatečně vyschlé,“ zdůraznil jednatel společnosti Hoxter.

Možnosti revize

Stejně jako jiná zařízení, i krbové a kamnové systémy potřebují pravidelnou revizi, která se v některých případech může pojit i s opravou. Problém však může nastat v momentu, kdy je topidlo v podobě vložky zabudované v obestavbě a k jeho plášti je možné se dostat maximálně odstraněním průduchů pro nasávání a proudění vzduchu.

„I tato záležitost je řešitelná, ovšem pouze u výrobců, kteří opatřují své vložky speciálními revizními otvory. Kamnáři to při revizi nejen ulehčuje práci, zároveň je díky tomu schopný provést výrazně více úkonů včetně oprav. U řady zejména levnějších výrobků to však není možné, o to dražší však nakonec může být jejich oprava, která ve finále zahrne i bourání a následné budování obestavby,“ uzavřel Petr Banasinski.