Společnosti Hyundai Motor Company a Kia Motors Corporation uvedly ve svých globálních designérských centrech do provozu nový systém pro posuzování designu ve virtuální realitě. Nový systém, představený ve výzkumném a vývojovém centru v jihokorejském Namyangu, vylepšuje díky využití technologie virtuální reality nejrůznější procesy vývoje vozidel.

Obě značky Hyundai a Kia předvedly, jak budou novou technologii s virtuální realitou využívat. Několik vývojových aplikací umožňuje týmům designérů a inženýrů posuzovat kvalitu designu vozidel a uskutečňovat ověřovací procesy během vývoje. Technologie je součástí investice 15 miliard KRW (295 milionů Kč) do výzkumného a vývojového centra v Namyangu, kterou značky Hyundai a Kia oznámily v březnu 2019. Společnosti Hyundai a Kia očekávají, že kompletní implementací virtuálních vývojových procesů ve všech fázích výzkumu, vývoje a příprav na výrobu zkrátí dobu vývoje vozidel o 20 % a sníží každoroční náklady na vývoj o 15 %.

„Proces virtuálního vývoje je nezbytným krokem, abychom mohli rychle reagovat na požadavky zákazníků a změny paradigmat v automobilovém průmyslu,“ řekl Albert Biermann, vedoucí divize výzkumu a vývoje ve společnosti Hyundai Motor Group. „Rozšířením virtuálních procesů zvýšíme kvalitu a ziskovost, což nám umožní také zvýšit investice do výzkumu a vývoje, abychom si zajistili maximální konkurenceschopnost v oblasti budoucí mobility.“

Nové virtuální technologie kromě snížení nákladů na vývoj zvýší rovněž ziskovost a umožní značkám Hyundai a Kia realizovat cyklus nepřetržitého zvyšování investic do výzkumu a vývoje.

20 uživatelů současně

Zařízení s virtuální realitou umožní designérům a inženýrům při vývoji vozidel obou značek virtuálně vstupovat do nejrůznějších vývojových simulací. Zařízení disponuje 36 senzory pohybu, které detekují a sledují polohu a pohyby všech uživatelů. Každý z nich se díky tomu může zúčastnit celého procesu s mimořádnou precizností a v reálném čase. Nový systém pro posuzování designu ve virtuální realitě může v současnosti používat až 20 uživatelů současně, což umožňuje ještě intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými týmy než dosud.

Nejmodernější zařízení díky tomu umožňuje designérům obou značek efektivněji posuzovat rozmanité designérské koncepty v ranějších fázích vývojového procesu a řešit je způsoby, které byly dosud fyzicky nerealizovatelné. Systém simuluje stylistické prvky v interiéru i exteriéru, osvětlení, barvy a materiály, a dokonce i samotné virtuální prostředí.

Hyundai poprvé použil tento systém během fází posuzování designu studie těžkého nákladního vozidla HDC-6 NEPTUNE, která byla poprvé představena v říjnu 2019 na severoamerickém veletrhu užitkových vozidel (North American Commercial Vehicle Show). Také značka Kia plánuje využívat rozšířené možnosti posuzování designu tímto zařízením při vývoji budoucích modelů.

Plánované zavedení virtuální reality pro posuzování designu s dálkovým přístupem umožní uskutečňovat v reálném čase virtuální spolupráci designérských center obou značek v Evropě, Americe, Číně a Indii. Procesy virtuálního vývoje navíc vytvoří optimální prostředí pro zavedení rozšířené reality a dalších technologií.

Ověřování kvality designu ve virtuální realitě

Společnosti Hyundai a Kia zavedly v březnu 2019 nový systém pro ověřování kvality designu s využitím virtuální reality. Systém používá trojrozměrná data CAD (Computer Aided Design) ze všech fází vývoje vozidla. Na jejich základě probíhá posuzování kvality každého designu ve virtuálních prostředích. Systém ověřování kvality designu ve virtuální realitě dokáže vytvářet ekvivalenty se 100% přesností. Předchozí digitální posuzování bylo omezeno na dvourozměrné analýzy a neumožňovalo detailní vyhodnocování vlastností.

Procesy ověřování kvality designu ve virtuální realitě nabízejí také nesmírný potenciál pro vývoj bezpečnostních technologií, protože účastníci mohou virtuálně testovat vozidla v rozmanitých simulovaných prostředích a situacích. Mezi tato prostředí patří mimo jiné dálnice, městské ulice, stoupání, tunely a podmínky se špatnou viditelností.

Virtuální realita také umožňuje týmům při vývoji vozidel Hyundai a Kia simulovat funkci jednotlivých komponentů vozidla, jakými jsou dveře, víko zavazadlového prostoru, kapota motoru nebo stěrače čelního okna. Systém navíc zvyšuje efektivitu testování ergonomie a aerodynamiky vozidel. Hyundai a Kia plánují zavedení technologií s virtuální realitou do výroby a na montážní linky. Cílem je vytvořit ergonomičtější, efektivnější a bezpečnější pracovní prostředí.

Vytvoření výzkumu a vývoje vozidel s nízkými náklady a vysokou efektivitou

Hyundai a Kia zavedou procesy virtuálního vývoje také do produktového plánování a výroby. Hyundai a Kia plánují využívat tuto technologii k přednostní přípravě velmi kvalitních vozidel, která jsou na trhu poptávaná a potvrzují pověstné zaměření obou značek na zákazníky.

Virtuální modely budou zpočátku sestavovány na základě dat z výzkumného a vývojového systému pro analýzu poptávky trhu. Model bude následně virtuálně ověřován, což umožní vytvářet koordinované a přesné cíle v oblasti provozních vlastností na základě poptávky zákazníků.

Zatímco předchozí procesy ověřování kvality začaly výrobou testovacího vozidla, tento proces může nyní probíhat virtuálně během jeho předvýrobní fáze. Ověřování kvality pomocí virtuálních modelů a metod již v raných fázích vývoje designu významně vylepší řízení kvality reálných vozidel.

Virtuální realita bude také intenzivně využívána při vývoji řešení pro budoucí mobilitu, jako je například autonomní jízda nejvyšších úrovní. V těchto oblastech naleznou uplatnění například aplikace pro virtuální ověřování digitálního dvojčete. Tyto virtuální ověřovací procesy slibují dramatické urychlení vývoje a praktické realizace ve výrobě. Společnost bude díky tomu schopna pohotověji reagovat na rychlé změny v oblasti mobility.