Pokročilá analýza a vizualizace dat zvyšuje bezpečnost a produktivitu závodu

Úkol

Globální výrobce chemických látek sídlící v České republice potřebuje snížit provozní náklady a rozšířit možnosti datové analýzy, aby si udržel konkurenceschopnost

Řešení

FactoryTalk Historian SE

►Poskytuje procesní a výrobní informace v reálném čase a zlepšuje tak produktivitu i výkonnost

►Zkracuje dobu nasazení a snižuje celkové náklady na vlastnictví

►Po připojení k prakticky jakémukoli řídicímu systému nebo softwaru s rozhraním HMI shromažďuje data v reálném čase, vysokou rychlostí a v plném rozlišení

Výsledky

Snížené roční náklady

►S nižšími náklady a vyšším výkonem jednotného softwarového řešení se vaše investice zhodnotí rychleji

Vylepšené možnosti vizualizace

►Rozšířená schopnost vizualizovat a analyzovat výrobní data za několik let pro účely optimalizace

Asi vás nikdy nenapadlo zamyslet se nad tím, proč je košile, kterou jste si koupili pro první den v práci, tak zářivě bílá. Stejně tak jste se asi nezastavili nad čerstvě natřenou stěnou ve vašem obývacím pokoji. Podobnou běloskvoucí barvu najdeme u celé řady věcí v domácnosti, od kosmetiky a krému na opalování přes papír v tiskárně až po cukr v cukřence. Takové malé zázraky jsou možné díky pigmentu, který je sice málo známý, ale používá se téměř všude. Nazývá se oxid titaničitý nebo také titanová běloba.

V přirozené formě tento pigment najdeme pouze na několika málo místech světa, jinak se vyrábí vysoce specializovaným procesem extrakce a výroby. Výrobních společností, které toto zvládnou, je jen hrstka.

Jednou z nich je společnost Precheza sídlící v České republice. Jedná se o významného výrobce a dodavatele anorganických pigmentů, který vyrábí titanovou bělobu už více než 50 let.

Společnost Precheza vyváží asi 90 % své produkce, aby uspokojila globální poptávku po této nezbytné chemické látce, a zároveň prosazuje celosvětově uznávané normy v oblasti ochrany zdraví při práci a systémů řízení bezpečnosti, kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energiemi. Při zajišťování dodržování těchto norem se společnost Precheza opírá o důsledné řízení dat a analytické procesy, které řídí provozní účinnost a bezpečnost závodu.

Konečné rozhodnutí

Procesní řízení hraje ve výrobě titanové běloby důležitou roli. Obsluha strojů potřebuje specializované nástroje, aby měla přehled o kritických prvcích, jako je teplota nebo tlak ve výrobním závodě. Na těchto údajích se zakládají zásadní rozhodnutí, která mají dopad na vše od bezpečnosti pracovníků až po ziskovost závodu, rychlý a komplexní přístup k informacím je proto naprosto klíčový.

Aby bylo řízení závodu opravdu účinné, je nezbytné zavést ten správný software, který umožňuje zachytit a analyzovat obrovské objemy historických dat a pomáhá tak v současnosti činit lepší rozhodnutí.

Bylo jasné, že pro zachování konkurenceschopnosti bylo nutné najít nové řešení. Společnost Precheza už v minulosti využívala řídicí systémy a vizualizační software Rockwell Automation v jiných oblastech podnikání, a proto naše řešení zvážila i v tomto případě. Hlavním lákadlem této možnosti bylo sjednocení softwarových řešení v celém podniku pod záštitou jediného poskytovatele, což by umožnilo rozsáhlejší integraci systémů a také ušetřilo část provozních nákladů.

Společnost se tak rozhodla prozkoumat archivační systém Factory Talk (FT) Historian SE. Obsluha strojů dále požadovala lepší reportovací nástroje s rozšířenými možnostmi analýzy a vizualizace. Uživatelé mají díky softwaru FT Historian přístup k historickým datům a mohou tak realizovat postupnou optimalizaci, k čemuž obvykle potřebují zpracovat a analyzovat data za několik let.

IT oddělení společnosti Precheza nejdříve využilo dočasné licence, aby se ujistilo, že naše řešení odpovídá jejich potřebám. Výběrová kritéria však toto řešení splnilo a společnost Precheza se s naší pomocí začala připravovat na přechod z předchozí platformy na FT Historian.

Přesně podle plánu

Samotná implementace byla snadná. Vytvořil se harmonogram prací s termíny pro jejich realizaci, čemuž přecházel jeden rok příprav, během kterého se vyjasnily technické požadavky. Ty se poté ověřily na zkušebním místě, a nakonec se dohodly podmínky celého projektu.

Proces instalace a konfigurace odstartoval v srpnu 2018 a byl zajištěn dostatečný časový prostor pro instalaci klientských aplikací, školení obsluhy a převod původních historických dat do nového systému. V lednu 2019 tak byl systém FT Historian SE připraven k implementaci ve výrobě. Původní systém se vyřazoval z provozu po dobu tří měsíců, kdy tyto dva systémy fungovaly souběžně, až byl nakonec v březnu 2019 úplně odpojen.

Instalace tak byla dokončena v dubnu 2019, aniž by ve výrobním zařízení došlo k odstávce.

Nový systém nastupuje na scénu

Největší výzvou přechodu na nový systém byl převod dat shromážděných za pět let z předchozího systému do FT Historian. Vzhledem k tomu, že software těchto dvou systémů nebyl kompatibilní, vybrat tu správnou metodu pro převod dat do nového systému bylo nesmírně důležité. Po několika testech bylo zvoleno řešení doporučené společností Rockwell Automation, i přesto však byl nutný manuální zásah zaměstnanců společnosti Precheza, kteří zejména museli převedená data ověřit, což jim zabralo asi 20 dní.

Důležitou roli při převodu dat sehrál systémový integrátor – slovenská společnost M.D.J s.r.o. – a vlastní IT oddělení společnosti Precheza. Společnost M.D.J měla s řešením FT Historian rozsáhlé zkušenosti už z minulosti a dovedla celý projekt ke zdárnému konci. Využila také své znalosti systému FT Historian a pružně reagovala na další požadavky, které se objevily v průběhu realizace. Další nedílnou součástí týmu byl distributor ControlTech Ltd., který zajistil hladký průběh dodávek a koordinaci obchodní stránky projektu.

Prozkoumávání nových možností

Provozní prostředí společnosti Precheza nyní sestává převážně z řídicích a vizualizačních systémů společnosti Rockwell Automation. Uživatelé oceňují otevřenost systému a jednoduchou integraci dat z různých zdrojů, díky čemuž mohou spravovat požadavky na aplikace v rámci podniku a nejsou silně závislí na naší podpoře.

Z praktického hlediska vedla vysoká úroveň provozní výkonnosti nového systému k výraznému zjednodušení údržby celého systému. Uživatelé systému FT Historian SE mají přístup k výrobním datům i v případě výpadku hlavního serveru. Ten je možné opravit během provozu, aniž by hrozila ztráta dat, což přináší další výhodu v podobě úspory lidských zdrojů.

Největší přínos pro společnost Precheza však spočívá ve způsobu využívání dat. Obsluha má nyní přístup k řadě funkcí, které jí pomáhají s organizací analýzy a vizualizace výrobních procesů. Uživatelé tak mají daleko lepší přehled o stavu výroby a mají k dispozici kvalitnější nástroje pro účely hlášení. Zaměstnanci společnosti Precheza si už teď uvědomují, že jim tyto funkce pomáhají činit lepší rozhodnutí a optimalizovat úkoly.

Lepší přehled procesů

Přínosy této implementace splnily očekávání společnosti Precheza. Celkové náklady na provoz nového systému budou zcela zřejmé až za několik let, už teď jsou však výsledky ve srovnání s předchozím systémem příznivé. V návaznosti na své nové schopnosti v oblasti datové analýzy se nyní společnost Precheza zaměří na podrobnější školení uživatelů týkající se pokročilé analýzy výrobních dat, aby tak mohla prozkoumat všechny možnosti, které systém FT Historian SE nabízí.

V dalším kroku plánuje společnost Precheza uplatnit funkci Asset Framework systému FT Historian SE. Kromě snížení kapitálových nákladů povede tento projekt k vytvoření rámce pro analýzu výrobních procesů, což umožní zasadit data z jednotlivých částí provozu do širšího kontextu. To v konečném důsledku pomůže dále urychlit a zpřesnit analýzu dat a zprostředkovat úrovně vizualizace, které předchozí architektura společnosti Precheza nebyla schopná poskytnout.

Jinými slovy, budoucnost září jasně bílou.