V roce 2020 došlo během stavební sezony k 537 případům narušení plynárenských zařízení. Celkově škody dosáhly výše několika milionů korun, avšak zcela zbytečně. Největší český distributor plynu, skupina GasNet, proto apeluje na stavebníky a stavební firmy, aby si před zahájením zemních prací nechali vytyčit polohu plynárenského zařízení na staveništi.

Vytyčení GasNet provádí zdarma a může se tím zabránit zbytečným škodám. Jenom v loňském roce došlo k 537 případům narušení plynárenských zařízení, z toho bylo 439 způsobeno neodbornou stavební činností. „Jedná se jednoznačně o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci nemají vytyčené sítě nebo provádějí práce neodborným postupem a způsobí tím únik zemního plynu. Ročně tak vznikají škody v řádu miliónů, které pochopitelně po viníkovi vymáháme,“ říká Pavel Káčer, provozní ředitel společnosti GasNet Služby.

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Základním předpokladem pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas GasNetu s provedením stavební činnosti. „Stavebník od nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může objednat vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení legislativy,“ vysvětluje Pavel Káčer.

Vytyčení lze objednat online a je zdarma

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje GasNet na svém webu www.gasnet.cz portál Distribuce plynu online. Zde po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska můžete získat informaci o poloze plynovodů a souhlas se stavební činností. Lze si jednoduše objednat vytyčení a následnou kontrolu stavby. Tedy vše potřebné pro bezpečné provedení prací. Vydání stanoviska a vytyčení plynovodů provádí GasNet zdarma. Pro zjednodušení objednání vytyčení letos GasNet pro stavebníky připravil užitečnou novinku. Stanoviska vyjadřující souhlas se stavební činností jsou nyní vybavena QR kódem, který žadatele o vytyčení rychle navede na portál Distribuce plynu online.

Vyhněte se zbytečným pokutám

Přestože se jedná o povinnost vyplývající ze zákona, každý rok dochází k několika stovkám případů, kdy stavebníci naruší plynárenské zařízení. V roce 2020 nebylo před zahájením stavby u více než 42 % případů provedeno vytyčení. Společnost GasNet za loňský rok eviduje celkem 537 narušení, při kterých muselo být odstaveno 7192 zákazníků. „Proti roku 2019 došlo v loňském roce k nárůstu těchto případů. Apelujeme proto na stavebníky a firmy, aby podobným situacím předcházeli. Zbytečně tak vznikají situace, které mohou ohrozit zdraví či způsobit materiální škody. Tyto případy dále předáváme na Energetický regulační úřad, který rozhoduje podle závažnosti havárie o výši pokuty,“ uvádí dále Pavel Káčer a pokračuje:Bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti zahájeny.