GASCONTROL GROUP je tradičním českým dodavatelem technologií a výrobků pro plynárenství a energetiku. Specializuje se na dodávky technických řešení, včetně atypických zařízení na míru zákazníka. Je odborníkem na výstavbu plynovodů i doprovodných zařízení a výstavbu plnicích stanic CNG a LNG nebo bioplynových stanic. Nabízí zákazníkům i speciální výrobky a služby, některé jsou v ČR ojedinělé a řadí tak GASCONTROL mezi top plynárenské dodavatele.

Instalace moderních systémů se stávají nezbytností a přinášejí efekt jak uživatelům, tak celé společnosti. Trendem jsou energetické úspory nebo také energetické využití vytříděných odpadů. Jednou z cest mohou být bioplynové stanice (BPS), které zpracovávají biologický materiál s využitím procesu anaerobní fermentace. Stanice může sloužit k výrobě tepla i elektřiny jak pro vlastní budovy, tak i pro distribuci k jiným objektům v okolí.

Bioplynové stanice mění odpad na čistou energii

GASCONTROL nabízí kompletní dodávky zemědělských BPS pro cíleně pěstované plodiny a dále také bioplynové stanice pro likvidaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Součástí je smluvní provádění pravidelné údržby a servisu provozovaných stanic. „Základ bioplynové stanice se suchou fermentací tvoří vyhnívací plynotěsné a vodotěsné komory. Jedná se o uzavřený proces, při dodržení stanovených technologických postupů a použití provozní filtrace jsou exhalace do nejbližšího okolí bioplynové stanice minimální,“ vysvětlil Radim Vaško, jednatel společnosti GASCONTROL. Stanice se projektuje na míru zákazníkovi – na základě finančních možností, dostupného množství i druhu surovin a dispozice možného umístění.

Firma GASCONTROL dodává také praktické kontejnerové provedení BPS o výkonu 15 – 25 kWel, které je mobilní a může se modulárně rozšiřovat o další kontejnery. Vznikající bioplyn z fermentační komory přechází do zásobníku plynu a následně do technologického kontejneru. Poté je přiveden do spalovacího motoru kogenerační jednotky, která zajišťuje výrobu elektrické energie a tepla. Celý proces řídí průmyslový počítač v automatickém režimu, zobrazení provozních stavů i celé řízení procesů lze provádět také ze vzdáleného místa.

LNG na vzestupu

Kromě CNG se GASCONTROL zaměřuje na zkapalněný zemní plyn. LNG má řadu výhod, produkuje méně emisí a jeho přeprava je podstatně efektivnější. „Máme 10 autocisteren na LNG a patříme k významným evropským hráčům v dodávkách zkapalněného zemního plynu pro krátkodobé a střednědobé zásobování. Využitím LNG se zabývá kromě GASCONTROL Polska také naše společnost AFP-CZ,“ uvedl Roman Buryjan, generální ředitel skupiny GASCONTROL POWER. Firma AFP-CZ loni sama projektovala a sestavila mobilní tlakovou stanici na zkapalněný zemní plyn. Technologie se skládá ze speciálního dvouplášťového zásobníku na LNG, výparníku a regulační stanice. Tento jedinečný komplex dokáže dočasně plně nahradit dodávky plynu a slouží jako virtuální plynovod.

LNG má využití i v dopravě. AFP CZ realizovala osazení první LNG stanice v České republice – v Hustopečích, která je určena pro plnění kamiónů. Vzhledem k rostoucímu tlaku EU na udržitelnou dopravu představuje LNG pro výrobce kamionů i nákladní dopravce stále významnější alternativu mezi palivy.

Úsporná řešení pro vytápění objektů

GASCONTROL se orientuje také na energetické projekty zaměřené na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, tzv. kogenerace. Pro tyto projekty GASCONTROL nabízí motorové kogenerační jednotky nebo mikroturbíny Capstone. Jednotky je možno, s vysokou účinností, použít rovněž pro trigenerace, tedy pro výrobu elektřiny, tepla a chladu.

V poslední době se GASCONTROL zaměřuje i na rekonstrukce kotelen a vytápěcích systémů, které přinášejí značné energetické a zároveň finanční úspory. Zateplení a revitalizace budov znamenají nižší nároky na energie a s tím souvisí potřeba nových kotelen dimenzovaných podle skutečných nároků. Náklady na vytápění se mohou snížit výměnou kotle až o 20 % a v případě nových decentralizovaných řešení dokonce o 30 až 40 %. Možností je více, od různých typů kotlů přes přímotopné jednotky a zářiče až po tepelná čerpadla. GASCONTROL umí řešení přizpůsobit parametrům budovy i způsobu jejího využívání a samozřejmě potřebám zákazníka. Návratnost investice je již od 4 let.

Specialista na velké dimenze

Skupina GASCONTROL prokazuje své odborné zkušenosti rovněž při stavbách a rekonstrukcích potrubí velkých dimenzí. Podílel se například na přeložce Hořanského koridoru a stavěl tranzitní vysokotlaký plynovod o průměru 1 m (DN 1000 PN 63) v Polsku u města Opole v délce celkem 33 kilometrů. Práce probíhaly velmi efektivně díky moderním svařovacím automatům. Zvládnou během týdne úsek dlouhý až 1,5 kilometru, přičemž svary splňují vysoké požadavky na kvalitu, která se ověřuje ultrazvukovou zkouškou.

GASCONTROL spolupracuje s velkými plynárenskými a energetickými společnostmi. Provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v ČR – společnost GasNet – ji udělil ocenění „Dodavatel roku 2019“ v kategorii regulačních stanic. www.gascontrol.cz

Zdroj: CzechIndustry 2/2020

Obr. Práce na předložce sítí v Hořanském koridoru na Mostecku