Dle průzkumu Raiffeisen – Leasing celých 90 % firem v následujících pěti letech očekává nárůst cen energie, mnoho z nich proto uvažuje o využití alternativních zdrojů energie, které by s sebou přinesly úsporu nákladů. Při rozhodování o nejvhodnějším alternativním zdroji energie firmy stále nejvíce volí instalaci solárních panelů s akumulací (až 38 % firem) spolu s digitálním systémem měření a řízení spotřeby a výroby elektřiny (až 35 % firem). Každá třetí firma považuje za velmi vhodnou komplexní renovací firemní budovy.

Investice do vlastního alternativního zdroje energie firmy stále přitahují. Za nejvhodnější technologii pro svou společnost firmy nejčastěji považují střešní solární panely s akumulací, systém měření a řízení spotřeby a výroby elektřiny a instalaci tepelného čerpadla či výměnu kotle za jiný typ paliva. Více než 33 % dotazovaných firem by za vhodné považovalo komplexní renovaci firemní budovy.

Důvodem oblíbenosti střešních solárních panelů je pro většinu firem (77 %) možnost výroby vlastní energie, která do značné míry dokáže pokrýt většinu firemních nákladů spojených s energiemi. Mimo to také firmy oceňují možnost prodávat přebytek energie dále do sítě (přes 30 %) a v neposlední řadě chtějí využívat energii z panelů také na dobíjení firemních elektromobilů (15 %).

V současné době fotovoltaickou elektrárnu již vlastní přibližně třetina českých firem a téměř 27 % z nich plánuje své kapacity ještě navyšovat. Vlivem aktuální situace se však o fotovoltaické elektrárny začínají zajímat i společnosti, které doposud žádné alternativní zdroje energie nevyužívaly. Více než 41 % firem, které fotovoltaiku nevyužívaly, plánuje jejich výstavbu.

Pořízení fotovoltaické elektrárny ale pro firmy představuje také mnoho úskalí. Kromě otázky návratnosti investice (35 %) a dlouhých povolovacích procesů (31 %), firmy často bojují i s nedostatkem vlastních financí (téměř 16 %) a s nepřehledností dotací (téměř 19 %). „Firmy na to však nemusí být samy, mohou využít profesionální poradenství. V Raiffeisen – Leasing poskytujeme komplexní služby, které zahrnuji jak financování fotovoltaik, tak i dotační poradenství, pojištění nebo i pomoc s výběrem vhodného dodavatele. Klienti si mohou zvolit přesně takové služby, které naplní jejich potřeby. U nás mají jistotu, že naleznou optimální řešení,” říká Přemysl Beneš, obchodní ředitel společnosti Raiffeisen – Leasing.

S rostoucí popularitou fotovoltaik zároveň vznikají zajímavé pojistné produkty, které mohou firmy zbavit obav z návratnosti investice. „Za zmínku stojí pojištění pro případ nižšího slunečního svitu a pojištění pro případ přerušení provozu, které klientům také můžeme nabídnout prostřednictvím dceřiné společnosti Raiffeisen Broker,“ uzavírá Přemysl Beneš.