Bezpečnost práce

Elektrické spotřebiče, s nimiž se při svépomocných pracích dostáváme do styku, lze z hlediska bezpečnosti práce rozdělit podle napětí zdroje do několika kategorií.

U nás se běžně užívá rozvod nn 220 V jednofázový – tzv. světelný proud. Pro větší odběr je vhodný systém 3 x 380/220 V třífázový, tzv. motorový (vhodný pro asynchronní motory, bez kartáčků). Každoročně dochází k mnoha úrazům při neopatrném a nedbalém zacházení s elektrickým zařízením. Proto je nutné trvale kontrolovat spotřebiče, ochranné kryty, přívody, uzemnění, ochranné vodiče, přechodové odpory (na kontaktech spínačů, ve šroubových stycích atd.). Po zjištění závady je nutné ihned spotřebič vyřadit z provozu a postarat se o odstranění závady. Nebezpečný spotřebič by se měl zřetelně označit, není-li možné uzamknout ho nebo jinak vyřadit z užívání dalšími osobami. Zapomíná se i na tepelné zdroje, které mohou způsobit změknutí a porušení izolačních vrstev (na přívodech proudu a ochranných krytech).

Nové spotřebiče uváděné na trh musí povinně projít předepsanými zkouškami bezpečnosti, aby obdržely kontrolní značku ESČ (na spotřebiči je umístěna viditelně). Při opravách a přestavbách je nutné dodržet všechny zásady bezpečnostní ve smyslu ČSN a počítat i s prostředím, do kterého se spotřebič může dostat. Jde hlavně o vlhkost nebo přímo vodu, vysokou teplotu, mechanické a chemické agresivní vlivy atd.

Spotřebiče, které jsou přenosné nebo pohyblivé, lze připojit pohyblivým přívodem s vidlicí a ochranným kontaktem. Vypínač na spotřebiči musí být buď přímo na nářadí, za určitých podmínek alespoň v dosahu obsluhujícího. Spínač musí spolehlivě odpojovat všechny přívodní vodiče kromě vodiče ochranného. Přívody jsou kabely s izolací pryžovou nebo z plastů. Pro prostředí nepříznivé a zvlášť nepříznivé je dovolen pouze kabel v pryžové hadici HSS.

Elektrické vařiče se používají tam, kde není zaveden plyn nebo kde se neprodává propan-butan v lahvích.

Elektrický trubkový rychlovařič 106 je menší typ vařiče. Má příkon 600 W, hmotnost 0,6 kg, rozměry 240 x 215 x 60 mm. Jde o jednoduchý vařič bez přepínače s trubkovou plotýnkou (rychlovarnou). Vyrábí se pro 120 nebo 220 V. Výrobce doporučuje vařit v nádobách se zabroušeným dnem o průměru stejném jako průměr plotýnky nebo nepříliš větším. Při nádobách s nerovným dnem se účinnost vařiče snižuje. To platí o všech elektrických plotýnkách.

Elektrický vařič ETA 103 má příkon 1200 W, hmotnost 3 kg, pětipolohový přepínač lze otáčet oběma směry. Rozměry 360 x 290 x 85 mm.

Elektrický dvouvařič ETA 113 má příkon 2000 W, hmotnost asi 4,6 kg. Každá plotýnka je ovládána pětipolohovým přepínačem. Vestavěné světlo signalizuje zapnutí některé z plotýnek. Rozměry 557 x 295 x 92 mm.

Elektrický dvouvařič ETA 118 s termostaty má celkový příkon 2000 W, plotýnka Ø 145 mm má příkon 800 W, větší plotýnka Ø 180 mm má příkon 1200 W. Hmotnost má asi 3,9 kg, rozměry 550 x 290 x 70 mm. Obě plotýnky jsou ovládány termostaty, které umožňují plynulé nastavení teploty v rozmezí dvanácti stupňů. Dvouvařič je doplňkem grilovacím a pečicí jednotky 147. Tato jednotka má prostor pro uložení vařiče 117.

Elektrický sporák typ 275 má max. příkon 7,8 kW s běžnými plotýnkami nebo 8,3 kW s rychlovarnou plotýnkou. Hmotnost 57 kg. Rozměry: výška 860 mm, šířka 520 mm, hloubka 600 mm. Horní plocha sporáku je osazena čtyřmi plotýnkami dvou velikostí. Regulace je šestistupňová. V pečicí troubě jsou dvě tyčová topná tělesa, horní lze použít pro grilování. K pečení mohou být zapnuta obě tělesa současně, anebo každé zvlášť. Teplota je řízena termostatem, trouba má vestavěné osvětlení. Dvířka mají průhledné okénko.

Elektrická kompresorová chladnička pro domácnost Calex 170. Při výrobě tohoto typu chladničky bylo použito několik progresívních novinek. Základním materiálem pro izolaci je polyuretan, pevnější a účinnější než dříve používaný pěnový polystyren. Chladničky Calex 170, Calex 220 a Calex 270 jsou vybaveny automatickou regulací teploty, automatickým osvětlením a poloautomatickým odmrazováním. Těsnost dveří zvyšuje magnetické těsnění po celém jejich obvodě.

Vnější rozměry: výška 860 mm, šířka 590 mm, hloubka 600 mm. Spotřeba elektrické energie: 1,0 kWh za 24 h při teplotě okolí +25 oC až +6 oC. Síťové napětí: 220 V při 50 Hz, příkon: 130 W, hmotnost 37 kg.

Elektrická kompresorová chladnička pro domácnost Calex 220 má rovněž izolaci z polyuretanu, který umožňuje tenkostěnné provedení a tím větší ložný prostor a nižší spotřebu elektrické energie.

Vnější rozměry: výška 1080 mm, šířka 590 mm, hloubka 600 mm. Spotřeba elektrické energie 1,2 kWh za 24 h při teplotě okolí +25 oC až +6 oC. Síťové napětí: 220 V při 50 Hz, příkon 130 W, hmotnost 45 kg.

Elektrická kompresorová chladnička pro domácnost Calex 270 je největším typem chladničky pro domácnost. Má rovněž polyuretanovou izolaci a všechny výhody obou předchozích chladniček.

Vnější rozměry: výška 1300 mm, šířka 590 mm, hloubka 600 mm. Spotřeba elektrické energie: 1,4 kW za 24 h při teplotě okolí +25 oC až +6 oC, příkon 130 W, hmotnost 52 kg.

Calex 250 – elektrická kompresorová chladnička kombinovaná (s mrazicím prostorem) je prvním typem řady kombinovaných chladniček Calex. Má prostor určený pro běžné chlazení a mrazicí box oddělený samostatnými dvířky.

Vnější skříň je kovová, lakovaná syntetickým lakem, vnitřní skříň mrazicího prostoru je kovová, lakovaná, vnitřní skříň chladicího prostoru je z termoplastu.

Osvětlení, regulování teploty a odmrazování je automatické.

Vnější rozměry: výška 1414 mm, šířka 525 mm, hloubka 632 mm. Vnitřní rozměry mrazicího prostoru: výška 255 mm, šířka 417 mm, hloubka 453 mm. Síťové napětí: 220 V při 50 Hz, příkon 150 W, průměrná spotřeba elektrické energie: 2 kWh za 24 h při teplotě okolí +25 oC až +5 oC. Mrazicí výkon: 6 kg za 24 h. Hmotnost 51 kg.

V mrazničce lze dosáhnout teploty od -18 oC až do 26 oC. Slouží k uskladňování masa, masných výrobků, k přechodnému uložení zmrazených potravin atd.

Zdroj: Robert Beránek a kol. Kalendář svépomocných prací, Polytechnická knižnice, Praha 1987