Významné úspory cenné tekutiny vykazuje ČEZ v posledních letech opakovaně. Loni snížil spotřebu povrchové vody v jaderných elektrárnách o téměř 7 procent a v klasických elektrárnách o 16,5 %.

Elektrárny ČEZ v České republice spotřebovaly v roce 2020 celkem 399 milionů m3 povrchové vody. Meziročně jde o 14,5% pokles a úsporu více než 67 milionů kubíků. Jde o vodu využívanou v provozech pro chlazení jako technologickou nebo pro tzv. průtočné chlazení. Za snížením je kombinace uplatňování úsporných opatření a snižování výroby v klasických elektrárnách. Pokud bychom uspořenou vodu využili jinak, mohli bychom

► vyrobit 4322 kilogramů hovězího masa

► vypěstovat kávové boby pro 478 571 šálků kávy nebo 74 444 kilogramů kukuřice

► napustit 60 padesátimetrových plaveckých bazénů,

Jestliže bychom ušetřenou vodu „prohnali“ celou Vltavskou kaskádou, v jejíchž elektrárnách umí ČEZ přeměnit každý 1 litr vody v 0,7 kWh bezemisní elektřiny, vyrobili bychom téměř 47 milionů kWh, a pokryli tak roční spotřebu více než 13 tisíc českých domácností.

„Poslední měsíce byly sice srážkově příznivé, ale v dlouhodobém výhledu bude důležitý každý litr vody, který se lidem podaří ušetřit. Voda představuje jednu ze zásadních vstupních surovin pro energetické provozy, a i pro nás je tedy hledání úspor a optimalizace spotřeby stále větší výzvou,“  říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ zodpovědná za udržitelný rozvoj.

Spotřeba povrchové vody v elektrárnách Skupiny ČEZ klesá dlouhodobě. V pětiletém srovnání s rokem 2015, kdy energetici využili 532 milionů kubíků vody, klesla její spotřeba o 25 procent.

ČEZ věnuje hospodaření s vodou pozornost i v dalších oblastech svého působení. Za stejně důležité jako úspory pokládá i její udržení v krajině. Posledním příkladem je instalace vsakovacích nádrží, které by měly v příštích letech pomoci k obnově hladiny spodních vod v lokalitě Jaderné elektrárně Dukovany. Inteligentní způsob řešení odvodu dešťové vody přispívající k udržení vláhy v krajině je součástí projektu parkoviště budoucnosti zastřešeného oboustrannými fotovoltaickými panely.

Věděli jste, že na

  • výrobu jednoho kilogramu hovězího je zapotřebí 15 500 litrů vody
  • přípravu jednoho šálku kávy se celkem spotřebuje 140 litrů vody
  • vypěstování jednoho kilogramu kukuřice připadá 900 litrů vody
  • i vy si můžete spočítat svoji vodní stopu: https://www.watercalculator.org/
  • i vy můžete spořit vodu, když…

nebudete mít puštěnou vodu při sprchování, čištění zubů nebo mytí rukou po celou dobu

si ventilem nastavíte nejteplejší vodu a nebudete odpouštět studenou

nebudete spouštět poloprázdné pračky a myčky a pořídíte si pákové baterie (jsou až o 40 % úspornější)

na zalévání, mytí auta, a dokonce i na praní či splachování WC budete využívat dešťovou vodu