Společnosti Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) a Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) společně objednaly u Yunex Traffic, člena skupiny Atlantia předního světového hráče v oblasti dopravní infrastruktury a pokročilých služeb mobility, digitální servis technologií křižovatek světelné signalizace. Softwarový nástroj Service Infrastructure Management (SIM) je v Plzni v provozu už od dubna roku 2022.

„Finálnímu výběru předcházela jednání s různými dodavateli. Systém SIM od společnosti Yunex byl vyhodnocen jako nejvhodnější varianta hledaného řešení servisu technologií světelné signalizace v Plzni.“ říká František Holub, vedoucí střediska SSZ společnosti PMDP. „Základní požadavky na design systému vzešly ze zkušeností s provozem SSZ, které PMDP bezesporu má.“

SIM přenáší servisní činnosti do světa digitalizace. Cloudové webově orientované řešení usnadňuje práci servisním technikům při jejich každodenních aktivitách jak při pravidelných profylaktických činnostech, tak i při řešení poruchových událostí. SIM poskytuje servisnímu týmu ucelený přehled o spravované technologii, komplexní pasport zařízení světelné signalizace, který dodalo PMDP, data udržuje aktuální a rovněž napomáhá plánovat a kontrolovat plnění pravidelných servisních úkonů. Kompletní statistické informace, které lze následně využít pro pravidelný report provedených činností, dohled nad plněním stanovených KPI nebo pro vyhodnocení efektivity servisního týmu a jeho činností, jsou ukládány na cloudovém úložišti.

Město Plzeň společně s PMDP patří mezi průkopníky v této oblasti v ČR. Správcem technologie světelné signalizace je Správa veřejného statku města Plzně, provozovatelem kompletní světelné signalizace na území statutárního města Plzeň jsou Plzeňské městské dopravní podniky a.s.

„Naše moderní IT řešení umožňují městům kombinovat data z různých zdrojů a oblastí a využívat je k vytváření skutečné přidané hodnoty pro moderní správu technologie na dopravní infrastruktuře. Právě digitalizace procesu servisních činností pomůže městu Plzeň optimalizovat servisní činnosti a náklady a zároveň prostřednictvím inovativních služeb nabídnout lepší mobilitu pro jeho obyvatele.“ říká Martin Němec, ředitel divize Urban Traffic společnosti Yunex, s.r.o.

Provozovatel má nyní k dispozici komplexní přehled o stavu a průběhu údržby, včetně sledování celého životního cyklu poruchových událostí. Další výhodou je přístup k dokumentaci on-line v elektronické podobě. Tím se zvyšuje rychlost a přehlednost při odstraňování poruch. Systém zároveň poskytuje přehled stavu pravidelné údržby, včetně prováděných úkonů, což zvyšuje efektivitu a dohled nad prováděnou činností.

„Do budoucna doufáme, že se systém SIM propojí s dopravní ústřednou Sitraffic Scala od společnosti Yunex, aplikací pro monitorování a řízení dopravy. Tím by se stal celý systém účinným nástrojem k řízení provozu světelné signalizace.“ doplňuje František Holub, vedoucí střediska SSZ společnosti PMDP.