V přístavu u dánského města Vejle se v moři tyčí budova, jejíž elegantní křivky upoutají zrak každého kolemjdoucího. Dům nese příznačný název – Fjordenhus, tedy Dům ve fjordu. Jde o návrh dánského výtvarníka Olafura Eliassona a týmu z jeho ateliéru Studio Other Spaces. Skla pro tento unikátní projekt dodala společnost Guardian Glass.

Fjordenhus byl slavnostně otevřen 9. června 2018 a je hlavním sídlem holdingové společnosti Kirk Kapital. Samotná budova je tvořena čtyřmi do sebe vzájemně propojenými válci, které jsou orientované vertikálně a tyčí se do výšky 28 metrů. Přístup k budově vede přes lávku, kdy návštěvníka uvítá vysoký prosklený vstupní portál, který zrcadlí okolní mořskou hladinu i přístav.

Unikátní prosklení tvoří neodmyslitelnou součást celé budovy. Její složité, náročně zakřivené tvary kladly velké nároky na výběr skel pro celý projekt. Olafur Eliasson proto jednoznačně zvolil skla společnosti Guardian Glass typu SunGuard® High Performance Neutral s povrchovou úpravou 60/40.

Tento typ skel poskytuje ochranu před slunečním zářením a zároveň má výborné tepelně izolační vlastnosti. Jde o řešení vhodné pro každé počasí, zvláště pak pro nepředvídatelné přímořské klima. Nespornou výhodou skel je jejich termoizolační funkce, kdy přispívají k udržování tepla uvnitř budovy během chladných dní a naopak zabraňují nárůstu teploty v letních slunečných dnech. Skla tak pomáhají po celý rok snižovat náklady na energie.

Celý projekt byl navržen v souladu s přírodou. Ekologickou budovu tvoří směs křivek, kruhů a elips, které mají za cíl ladit s charakterem okolí. Budova vyrůstá doslova z moře, architektonický návrh proto počítal s vlivem odlivu a příliv nebo se hrou třpytivého povrchu vody, která se mění v čase. Z tohoto důvodu byly pečlivě zvoleny i použité materiály. Skla Guardian Glass doplňují úžasnou estetiku budovy a zároveň umožňují prožívat prostor, vnímat jedinečnou hru světel uvnitř budovy.

Foto Anders Sune Berg a David de Larrea Remiro / © 2018 Olafur Eliasson