Doporučení české národní asociace Česká peleta

Jak přemýšlet o nákupu dřevních pelet a briket v souvislosti s pandemií koronaviru? Ceny dřevních paliv – pelet a briket – jsou nyní nejnižší, brzy však bude docházet k jejich navyšování. Na podzim ceny mohou stoupnout až o 5 – 15 % oproti stejnému období loňského roku. Doporučujeme proto majitelům kotlů a kamen, aby se předzásobili. Letošní jarní slevy jsou ještě štědřejší než v minulých letech. Cena pelet je o 20 % nižší než v zimě. Dodávky pelet i briket v karanténě probíhají bez větších omezení, ale je třeba dodržet bezpečnostní opatření.

Výroba pelet a briket v Česku zatím nebyla krizí významně zasažena. Výroba dřevních paliv běží, protože piliny je stále dostatek. Na přelomu března a dubna většina výrobců zavedla jarní slevy, které letos snížily cenu pelet ještě víc než loni. Ceny padají v průměru o 20 %, pohybují se kolem 5 400 Kč za tunu volně ložených pelet a 5 600 Kč u sáčkovaných. Každoročně je možné při nákupu pelet na jaře ušetřit až 1 000 Kč na tuně, což odpovídá u průměrného rodinného domu úspoře 5 000 Kč za topnou sezonu. Letos však může být úspora až dvojnásobná, protože ceny jsou krátkodobě velmi nízké. Podobně jsou na tom i dřevní brikety.

Doporučujeme majitelům kotlů, aby využili aktuálně nízké ceny a předzásobili se na celou příští sezonu, ještě než ceny začnou stoupat.

Pro konec tohoto roku odhadujeme, že koronavirová krize přinese růst cen dřevních pelet. Letos na podzim se budou pelety nabízet pravděpodobně za ceny vyšší než loni, a to o 5 – 15 %. V následující topné sezoně se ceny pravděpodobně zase vrátí do normálu. Dlouhodobě je vytápění peletami i briketami levnější než elektřina, olej i plyn.

Nemusíte se obávat, že by v Česku kvůli krizi nebyl dostatek pelet.

Zásobování českých klientů je pro domácí výrobce priorita. Ročně se u nás vyrobí 400 000 tun pelet. Instalováno je přes 35 000 kotlů a kamen, spotřebuje se 110 tisíc tun pelet ročně. Každoročně se tedy vyrobí u nás trojnásobné množství, než kolik se spotřebuje. Přebývající pelety se vyvezou do zahraničí. Pro nákup online jsou k dispozici národní vyhledávače www.koupitpelety.cz a www.koupitbrikety.czPomáhají vybrat dodavatele podle lokality, aby se omezily náklady na logistiku, a také podle požadovaného způsobu dopravy.

Zvláštní pravidla pro dodávky v karanténě

Karanténa a vládní opatření proti šíření koronaviru nejsou překážkou pro dodávky paliva. Všichni dodavatelé nadále rozvážejí do rodinných domů i větších objektů. Řada firem navíc nabízí možnost koupit pelety za nízké ceny na jaře, ale nechat si je uskladnit u dodavatele, tedy odložit doručení na později. Doporučujeme dodržet při přebírání dodávky pelet následující bezpečnostní opatření pro ochranu klientů i řidičů:

►Plaťte převodem na účet nebo kartou online, aby řidiči nemuseli přebírat hotovost ani administrovat platbu kartou při dodávce paliva.

►Řidiči mají při vykládkách roušky a rukavice a zachovávají odstup několika metrů od zákazníka. O totéž žádáme také majitele kotlů a kamen.

Jak ovlivní koronavirus cenu pelet?

Ceny veškerého zboží, tedy i pelet, porostou v celé Evropě. Největší vliv na růst cen pelet v ČR bude mít nejen délka trvání pandemie a omezení pohybu osob a zboží, ale paradoxně také vývoj na italském trhu. Ale cena se bude řídit i situací na českých pilách.

Konečnou cenu pelet v Česku určuje především vývoj na celoevropském trhu. Jak jsme upozorňovali loni, během kůrovcové kalamity tato provázanost s celoevropským trhem stabilizovala ceny pelet, přestože ceny dřeva u nás klesaly. Nyní však očekáváme, že s celoevropským trhem významně pohne situace v Itálii, která je největším spotřebitelem pelet pro domácnosti v Evropě. V provozu je tam 2,4 milionu zařízení na pelety, většinou peletových kamen. Podle Evropské rady pro pelety se dováží do Itálie každoročně asi 3 miliony tun pelet, tamní výroba dosahuje pouze 400 000 tun (tj. zhruba stejný objem jako v ČR). Itálie je odkázána na dovozy velkých objemů pelet z okolních zemí. Není tedy soběstačná.

V důsledku karantény a dalších opatření proti šíření koronaviru je nyní obrovský problém dostat do Itálie dodávky pelet. Kamionovou dopravu komplikují také uzavírky hranic. Řada italských prodejců navíc má kvůli krizi vážné finanční problémy. Dovézt do Itálie pelety před topnou sezonou 2020 bude logisticky náročnější, a tedy dražší. Vývoj v Itálii pak zvedne cenu pelet všude v Evropě.

Ke zvyšování ceny pelet přispěje i vývoj na domácím trhu. Stejně jako v zemědělství, i v českých lesích citelně chybí zahraniční pracovníci, se kterými se počítalo při těžbě dřeva, řešení kůrovcové kalamity i sázení nových stromů. Lesy ČR hledají brigádníky mezi studenty, kteří mají volno kvůli zavřeným školám. Nedostatek pracovníků povede k omezení těžby dřeva. Kulatina pak může chybět na pilách.

Ekonomická krize povede také k utlumení stavebnictví, poptávka po řezivu půjde dolů. Na mnoha pilách může být výroba omezena. Pelety se vyrábějí z piliny, která vzniká na pilách jako odpadní surovina. Když bude méně piliny, budou ji muset peletáři dokupovat jinde a její nedostatek může zvednout cenu pelet. Navíc řada peletáren je přímo na pilách a když se bude méně řezat, vyrobí se také méně pelet. To navýší jejich prodejní ceny.

Proč jsou na jaře pelety levnější?

Pelety jsou každé jaro levnější. Souvisí to s rytmem práce v dřevařských závodech, které dodávají peletárnám vstupní surovinu, dřevěnou pilinu. Na jaře se řeže víc dřeva, tedy se vyrábí i víc pelet. Peletárny nabízejí zboží za nižší ceny, aby stimulovaly poptávku i mimo sezonu a pelety jim neležely do zimy ve skladech.