Domácnosti, obce, firmy nebo školy budou moci vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů, a následně si ji sdílet. A to díky novele energetického zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny. Nyní tuto novelu schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna, po schválením Senátem půjde k podpisu prezidentu republiky.

„Komunitní energetika tvoří základy moderní energetiky. Proto jsem rád, že poslanci novelu schválili i ve třetím čtení a věřím, že projde úspěšně i dalším legislativním procesem,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jde o revoluční novelu, která usnadní realizaci komunitních energetických projektů, pomůže snížit domácnostem a firmám náklady na energie a zvýší naši energetickou bezpečnost.“

Navrhované změny umožní občanům, obcím a malým podnikatelům aktivně se zapojit do komunitní energetiky a snížit tak svou závislost na fosilních palivech prostřednictvím lokální spotřeby místně vyrobené energie.

Novela zavádí kromě sdílení elektřiny také koncept takzvaného aktivního zákazníka. Tím může být skupina až deseti předávacích míst zákazníků, kteří společně vyrábějí energii a sdílí ji mezi sebou. Budou to moci dělat bez jakéhokoliv územního omezení. Příkladem takového zákazníka je ten, kdo si vyrábí elektřinu na střeše své chaty, ale využívá ji jen přes víkend a přes týden si vyrobenou elektřinu posílá do bytu ve městě. Aktivní zákazník ale může být i skupina několika osob, například rodina, která si na jedné nebo na několika svých nemovitostech vyrábí elektřinu a následně se o ni dělí.

Energetické společenství bude moci vytvořit větší skupina až 1000 předávacích míst jeho členů. Ti mezi sebou podle pravidel zákona budou moci sdílet elektřinu, kterou vyrobí ze společných výroben. Členy těchto společenství tak budou moci být kromě jednotlivců například společenství vlastníků jednotek, obce, školy, úřady nebo celé malé podniky.

Podmínkou pro vznik komunitní energetiky je také založení energetického datového centra, které umožní zpracovávat podrobná data o výrobě a spotřebě sdílené elektřiny.

Více informací najdete na webu www.energiezamene.cz/komunitni-energetika.