Na moderní nemocnice je kladen čím dál větší nárok. Podle Schneider Electric je ideálním řešením maximálně digitalizovaný provoz nemocnice, pro který firma nabízí prostředí EcoStruxure. To zajišťuje jak fungování nemocnice a komfort pacientů, tak i bezpečnost. Díky zapojení moderních technologií se výrazně zjednoduší a zefektivní správa, sníží se náklady na provoz a výrazně se zlepší zabezpečení nemocnice, ať vůči úniku dat či pro případ výpadku elektřiny. Nemocnice tak může ušetřit desítky procent nákladů za energie.

Věk dožití populace se prodlužuje, podle WHO se do roku 2050 zdvojnásobí počet osob starších 60 let. To s sebou nese i nárok na zdravotní péči, na kterou v některých státech padne už nyní pětina HDP. Rizikem je rovněž chybějící personál. Jako řešení se nabízí zavedení obdoby průmyslu 4.0, který přinesl digitalizaci výrobních provozů. Podobný krok se vyplatí i nemocnicím. „V zahraničí už nemocnice přechází na model celkového řízení, kdy je celý provoz digitalizovaný a snadno ovladatelný díky čidlům a nástrojům ve všech částech budovy od lůžkových oddělení přes kantýnu až po operační sál. Moderní systém přístrojů v zázemí nemocnice vyhodnocuje neustálý tok dat, včas upozorní na možné problémy, které je následně možné řešit s předstihem. Tato opatření přináší značné úspory, navíc ulehčují práci přetíženému personálu,“ říká Milan Malušek ze společnosti Schneider Electric.

Ochrana dat i jistota přísunu energie

Digitalizace je pro moderní nemocnice nevyhnutelným krokem: ve zdravotnictví se pracuje s čím dál větším množstvím dat, elektronickou formu mají i výsledky vyšetření, ekonomický provoz nemocnic vyžaduje maximální propojení systémů. To s sebou nese zvýšené nároky na ochranu proti kybernetickým útokům. „Pro vniknutí do počítačové sítě lze ze strany hackerů zneužít i připojené přístroje, třeba právě zařízení IoT, pokud nemají aktuální firmware s bezpečnostními prvky nebo nejsou uzpůsobeny a certifikovány pro bezpečné použití ve firemních sítích. Klíčem je adaptovat taková technická řešení, aby byla data dokonale chráněna a provoz nemocnice nebyl ohrožen,“ doplňuje David Zika, šéf divize Secure Power ve Schneider Electric. Společnost vyvinula systém EcoStruxure pro nemocnice, který zajišťuje propojení celého digitálního prostředí.

Připojitelná zařízení i software Schneider Electric splňují požadavky normy ISA / IEC 62443, která řeší bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení. Aby společnost mohla zajistit zabezpečení, stabilitu a odolnost kyberprostoru, jen za rok 2019 investovala do celkového výzkumu a vývoje 35 miliard korun. Od února 2020 je členem Cybersecurity Tech Accord a historicky je zakládajícím členem ISA – Globální aliance pro kybernetickou bezpečnost.

Nejen útok hackerů, ale i přírodní neštěstí, zločin či chyba zaměstnance mohou vést k totálnímu blackoutu, tedy dlouhodobému nenadálému výpadku elektrické energie. Prostředí EcoStruxure je pro nemocnici zárukou, že neselžou přístroje nezbytné k její existenci. „Důležité je zapojit do systému záložní zdroj, který v případě energetické krize okamžitě a automaticky naskočí a zajistí fungování nemocnice, přičemž zásadní části provozu mohou běžet bez omezení. Navíc tento systém dokáže krizi i předcházet“ vysvětluje Zika. Výborné výsledky mají v tomto ohledu záložní zdroje UPS od Schneider Electric, ideálně s aplikací EcoStruxure Power Management pro řízení napájení. Díky včasnému upozornění na vzniklé vady výrobků se mimo jiné snižuje riziko požáru.

Chytrá opatření výrazně snižují náklady na provoz

Náklady na provoz a údržbu nemocnice představují 75–80 procent celkových nákladů na životní cyklus nemocnice po dobu 50 let. A celých 25 procent provozních nákladů nemocnice souvisí s energiemi. Plně digitalizovaná nemocnice má možnost lépe hospodařit s výdaji energie. Dokonalý přehled nad jednotlivými částmi systému i budovy jí například umožňuje vytopit s předstihem jen ty místnosti, které to potřebují, popřípadě zajistit vypnutí světel tam, kde nejsou nutná. Díky chytrým technologiím a centrálnímu řízení tak může snížit energetické náklady o desítky procent.

Vyšší komfort pro lékaře i pacienty

Psychické rozpoložení je často pro uzdravení pacientů zásadní, už samotný pobyt v nemocnici však bývá stresujícím faktorem. Nemocnice vybavené prostředím EcoStruxure zvyšují komfort pro pacienty i doktory: na pokojích si mohou snadno přizpůsobit teplotu, zapnout klimatizaci, popřípadě změnit intenzitu světla tak, aby se cítili co nejlépe. Nastavení lze řídit z centrálního místa přes rozhraní v počítači správce budovy, pomocí přednastavených scénářů, nebo potřeb pomocí aplikace EcoStruxure Building. Další variantou je ovládání přímo v pokojích přes digitální termostaty nebo přes mobil či tablet. Schneider Electric pracuje na termostatech s bezdotykovým ovládáním řady KNX Multitouch. Tento způsob ovládání gesty minimalizuje přenos virů a bakterií. Ovládání je velmi jednoduché, personál nemocnice má přitom o podmínkách v pokojích vždy dokonalý přehled.