Česká firma Cyrkl, která mění podobu odpadového hospodářství a vnáší do něj principy cirkulární ekonomiky, získala na svůj rozvoj 5 milionů od prvního impaktového fondu v Česku i střední Evropě – Tilia Impact Ventures. Digitální tržiště Cyrkl propojuje firmy, které si nevědí rady s průmyslovým odpadem, s odběrateli, kteří mají pro tento odpad další využití. Nemusí tak skončit na skládkách. Startup propojil již na 1500 firem a pomohl ušetřit 53,5 tisíce tun CO2. Firma roste přímo raketově, cca o 20 % měsíčně, a Tilia pomůže s její expanzí do celé Evropy a posléze i do světa.

Projekt podnikatele Cyrila Klepka od základu mění odpadové hospodářství a vnáší do něj principy cirkulární ekonomiky ve spojení s technologiemi. Pomocí webového nástroje Cyrkl.com se může jednoduše registrovat každá firma, která se snaží zbavit průmyslového odpadu, jako jsou plasty, kovy či například textilie. Cyrkl ji posléze pomocí zkušeného týmu a základů strojového učení spojí s někým, kdo tento odpad umí využít. Odpad tak nemusí skončit na skládce nebo ve spalovně. Přes 1500 firem, které v Cyrklu propojili, vytvořilo největší digitální tržiště ve střední Evropě – a plánuje dobýt celý svět.

„Objem zatím zobchodovaných materiálů od vzniku tržiště v první půlce roku 2019 se pohybuje kolem 18 250 tun. Díky zobchodování tohoto množství materiálů můžeme prohlásit, že se nám podařilo ušetřit 53 500 tun CO2. Toto množství oxidu uhličitého by například vypustilo 11 558 osobních aut během jednoho roku, nebo bychom ho získali, kdybychom spálili 123 864 barelů ropy,” vyjmenovává dosavadní úspěchy Cyrklu jeho zakladatel Cyril Klepek. (Zdroj přepočtu: United States Environmental Protection Agency)

„Mezi konkrétní příklady dobré praxe můžeme zahrnout mimo jiné transakce nadnárodní nábytkářské firmy a její slovenské pobočky. Díky aktivní snaze našich odpadových expertů se podařilo během jednoho týdne ušetřit na nákladech této firmě 500 000 Kč, které by zaplatila za likvidaci tohoto odpadu. Firma odpad prodala a ještě dalších 100 000 Kč navíc vydělala. Celková bilance tak byla +600 000 Kč na účtě slovenské firmy, spokojený český recyklátor a materiál, který našel své další využití. Výsledkem bylo i ušetření 350 tun odpadu a CO2,” vypráví Klepek.

Vedle odpadového tržiště se Cyrkl pouští ve firmách do analýz odpadového hospodářství, pro který využívají svůj cirkulární odpadový sken. „V rámci skenu zanalyzujeme materiálové toky celé společnosti a nabízíme doporučení, jak s kterou odpadní komoditou dále naložit, plus jaké finanční a CO2 úspory je možné dosáhnout. Dokážeme do firmy dostat zpátky 15 – 45 % ročních nákladů na odpadovém hospodářství, což představuje kolikrát vyšší jednotky milionů korun, které firma ušetří,” říká Klepek. „Pracujeme na automatizaci celého procesu, aby firmám k získání těchto užitečných informací stačilo jen nahrát odpadové hlášení,” dodává.

5 milionů na expanzi do Evropy a ještě dál

Dlouhodobým cílem firmy je od základu změnit princip odpadového hospodářství na cirkulární. „Svět je cirkulární pouze z cca 9 %, tzn. pouze 9 % materiálů najde své opětovné využití a neskončí vyhozený v přírodě. Digitální tržiště Cyrkl usiluje o to, aby toto číslo brzy překonalo milník 20 %. V Tilii jsme přesvědčení, že platforma má skutečnou šanci takového úspěchu dosáhnout. Cyrkl byl velmi úspěšný v loňském Climate Challenge akcelerátoru v Impact Hubu, už tehdy jsem si od nich dost sliboval a jejich výsledky mě velmi těší,” říká Petr Vítek spoluzakladatel Tilia Impact Ventures.

Výše investice dosáhla 5 milionů korun, což je maximální částka, kterou může Tilia investovaným projektům poskytnout. Fond disponuje investičním kapitálem přes 30 milionů, které plánuje v brzké budoucnosti rozdělit mezi 10 společensky prospěšných firem, přičemž výše jednotlivých investic se pohybují mezi 1,5 milionu a 5 miliony Kč.

Cílem našeho fondu je podporovat startupy, které mají skutečně pozitivní dopad na společnost. Cyrkl je mimořádný projekt s potenciálem obrovské změny celého systému, a to na globální úrovni, proto jsme se rozhodli investovat v maximální možné částce. Projekt zároveň podpoříme i jako jeho partneři a poradci v byznysových otázkách. Díky širokému portfoliu zkušeností dokážeme pomoci k výraznému úspěchu na globálním trhu,” říká Silke Horáková spoluzakladatelka Tilia Impact Ventures.

Většina investice půjde na expanzi do dalších částí Evropy a do světa, zbytek financí pak firma použije na vývoj platformy. „Investice si velice vážíme a velmi nám v rozvoji pomůže, ale co vnímáme jako největší přidanou hodnotu, je ten skvělý tým, který v Tilii působí. Jde o obrovsky charakterní osobnosti, které disponují bohatými zkušenostmi z různých oblastí. Už teď nás diskuze s nimi dokázaly velmi posunout k našemu cíli stát se českým green tech jednorožcem mezi startupy. Máme silnou vizi, víme, co děláme, a jdeme si za tím – ale zároveň si uvědomujeme, že před námi leží náročný úkol. A pokud chceme uspět globálně, bez skvělých partnerů se neobejdeme,” říká Klepek.