Opravené a energeticky úsporné školy, nemocnice, úřady a další veřejné budovy. To vše přinese nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí, která podpoří snížení energetické náročnosti veřejných budov a jejich majitelům tak zajistí nižší výdaje za jejich provoz.

Nová fasáda a okna, která ušetří náklady na vytápění, na střeše fotovoltaické panely, uvnitř úsporné osvětlení, chytré rolety a vyřešené větrání – tak může vypadat třeba budova školy, která využije dotaci na energetické úspory z právě vypsané dotační výzvy rezortu životního prostředí, navazující na předchozí velmi úspěšné dotace poskytované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

„Od roku 2014 jsme podpořili 11 miliardami energeticky úsporné renovace 2 437 úřadů, škol, nemocnic hasičských stanic a dalších veřejných budov. Po těchto dotacích je dlouhodobě velká poptávka, a proto jsem rád, že se nám podařilo nad rámec OPŽP vyjednat další prostředky z Národního plánu obnovy, díky kterým můžeme podpořit nejen ty žadatele, na které se v OPŽP již nedostalo, ale i zcela nové zájemce,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec. „Nechtěli jsme čekat na start nového programového období operačních programů, které se rozeběhne až začátkem příštího roku. Řada obcí a měst má už projekty nachystané a potřebují je začít realizovat. Vedle environmentálních přínosů jsou tyto projekty pro obce zásadní i z hlediska ekonomických přínosů, o to více v dnešní době,“ doplňuje ministr Brabec.

Celkem do oprav veřejných budov půjdou 3,2 miliardy korun z prostředků Národního plánu obnovy, o které zájemci budou žádat v rámci Národního programu Životní prostředí. Výzvou primárně míříme na projekty 146. výzvy OPŽP, které zůstaly bez podpory kvůli vyčerpané alokaci, nicméně je možné podat i ryze nový projekt.

O dotaci mohou žádat typicky kraje, obce, státní příspěvkové organizace, vysoké školy a další veřejné instituce. Peníze využijí na zateplení pláště budovy, výměnu oken, instalaci fotovoltaických systému a solárně-termických kolektorů, rekuperaci tepla či výměnu zdroje vytápění. Ve vnitřních prostorách, kde mohou žadatelé modernizovat osvětlení, zlepšit akustiku, lépe regulovat vytápění a větrání či zabránit letnímu přehřívání pomocí stínících prvků.

„Rádi bychom, aby žadatelé o rekonstrukci přemýšleli komplexně a udělali co nejvíce opatření, jak na venkovních částech budovy, tak uvnitř. Výše dotace se bude odvíjet od dosažených energetických úspor a pohybovat se bude v rozmezí od 40 do 65 % celkových způsobilých výdajů. Žadatelé, kteří realizaci provedou metodou EPC (tzv. energetické úspory se zárukou) nebo zadají veřejnou zakázku podle metodiky Design & Build (& Operate), mohou dosáhnout na dotaci až 70 %,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Příjem žádostí začne 1. prosince a skončí 30. září 2022. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2025.