Distribuovaný řídicí systém PlantPAx od společnosti Rockwell Automation umožňuje firmě zlepšit ve vlastním olejovém mlýně dostupnost, efektivitu, integraci i výrobu.

ÚKOL

Olejový mlýn Conde de Benalúa byl tvořen neintegrovanými izolovanými systémy, které nedokázaly nabídnout vysokou úroveň dostupnosti a zabezpečení.

ŘEŠENÍ

DCS PlantPAx

► Automatizační platforma pro snadnou integraci kritických oblastí v závodě.

► Připojuje diskrétní, procesní, energetické, informační a bezpečnostní řízení k infrastruktuře celého závodu.

PLC CompactLogix 5380

► Zefektivňuje produktivitu, zkracuje dobu spouštění strojů a řídí integrovaný pohyb na EtherNet/IP.

Pohony PowerFlex 523/525 AC

► Nabízí USB programování, nastavení specifických aplikací a flexibilní možnosti upevnění.

Přepínače Stratix 2000

► Nevyžadují žádné nastavení. Potřebují pouze jednoduché propojení pomocí kabelů s ovladači na bázi Logix.

FactoryTalk software

►Historizace: Umožňuje sběr historických dat v reálném čase za účelem vytváření konzistentnějších reportů.

► Asset Management: Centralizovaný nástroj, který zabezpečuje, spravuje, sleduje a hlásí informace o všech automatizačních zařízeních.

ThinManager software

► Centralizovaně a bezpečně spravuje všechny provozní stanice v závodě.

Bezpečnostní moduly POINT I/O

► Nabízejí bezpečnostní a automatizační funkce v řešeních I/O s vysokou hustotou.

Měkké startéry SMC-3

► Zahrnují ochranu proti přetížení, integrovaný bypass a diagnostiku systému a řízení.

VÝSLEDKY

Integrace informací

  • Plná integrita a provozuschopnost v různých částech olejového mlýna: laboratoř, přejímka oliv, extrakční místnost, sklep; vše synchronizováno v reálném čase prostřednictvím ERP systému.
  • Významné zlepšení dostupnosti informací a uvedení do provozu.

Vyšší výrobní kapacita

  • Vyšší účinnost strojů.
  • Eliminace úzkých míst.
  • Zvýšení objemu výroby bez investic do nových linek.

Monitoring výroby

  • Řídicí panely vybavené business inteligence, které zlepšují proces rozhodování v podnikání.
  • Přístup k výrobním reportům přes web nebo mobilní aplikace.

24/7 vzdálený systém podpory

ANDALUSKÉ ZELENÉ ZLATO

Oblast Andalusie, která se nalézá v jižním Španělsku, vyniká svým obrovským kulturním a historickým dědictvím, plážemi a pohostinnými obyvateli. Dále je známa svou gastronomií, a především výrobou olivového oleje převyšující ostatní oblasti světa.

Ve východních horách provincie Granada, ve městě Benalúa de las Villas, sídlí společnost San Sebastián – Conde de Benalúa Cooperative, založená v roce 1954. V současné době má přibližně 1 500 členů a vyrábí a prodává olivový olej známých značek, jako je Amarga y Pica, Conde de Benalúa a Olivar del Sur.

Od svého založení se společnost snaží trvale zvyšovat kvalitu celého procesního řetězce výroby oleje z oliv. Společnost disponuje asi 50 kontrolními stanicemi hlídajících kvalitu péče o stromy a průběh hnojení, které jsou rozmístěny na 14 000 produktivních hektarech. Tato pozornost zaměřená na každý detail pokračuje i po vstoupení oliv do zpracovatelského závodu. Z více než 34 milionů kilogramů sklizených oliv se vyrobí zhruba 8,5 milionů litrů oleje.

Základem výroby je olejový mlýn, který společnost vlastní, skládající se ze tří částí: přejímacího prostoru, kde se olivy čistí a dávají do násypek; extrakční části, tam se olivy přeměňují na olej; a sklepa, který slouží ke skladování finálního produktu, než se odesílá členům družstva.

Informační sila

Ke správě těchto tří částí ve mlýně využíval automatizační systém založený na řídicích sekcích, vyvinutý s pomocí proprietárních nástrojů průmyslovými integrátory, kteří dodávají specifická automatizační řešení do závodů na výrobu oleje. „Problém je, že se jedná o izolované, ne plně integrované systémy, které nebyly navrženy tak, aby zajišťovaly vysokou dostupnost nebo ochranu proti krátkým výpadkům elektrického proudu,“ vysvětluje Marisa García, vedoucí výroby závodu Conde de Benalúa. „To vedlo k neplánovaným prostojům a poruchám na našem velmi drahém zařízení.“

Společnost začala hledat alternativní technologická řešení, schopná poskytnout vyšší stupeň robustnosti. „Rozhodli jsme se kontaktovat renomované firmy s prokazatelnými zkušenostmi v jiných průmyslových odvětvích, pravděpodobně vyspělejších, než je výroba oleje. Tyto společnosti by měly disponovat standardizovanými otevřenými technologiemi, které by nám umožnily zlepšit řízení výroby v našich vlastních zařízeních,“ řekla García.

Integrátorem, kterého si zvolili, se stal Ansotec, společnost založená Luisem Albertem Guzmánem v roce 2007. Ansotec se specializuje na řešení digitální transformace pro průmysl, včetně všech typů automatizačních a řídicích procesů, zejména pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.

Návrh a realizace

Prvním rozhodnutím, které Ansotec učinil, bylo „začít pracovat na reportu o digitalizaci závodu, včetně projektu, který by měl být realizován ve dvou krocích“. „Spolu s Ansotecem jsme provedli systémový audit a navrhli jsme plán automatizace a digitalizace, který nám umožní zrealizovat komplexní digitalizaci závodu za dva nebo tři roky, “ vysvětluje García.

Návrh integrátora Ansotec pro společnost Conde de Benalúa spočíval v tom, že celý proces bude založen na zařízeních, systémech a automatizační technologii od Rockwell Automation. Ansotec je totiž certifikovaným integrátorem společnosti Rockwell Automation.

První etapa zahrnovala automatizaci extrakční místnosti, kde se olivy přeměňují na olej. Aby bylo možné efektivně spravovat zpracovatelské jádro závodu, byla zde implementována vizualizační platforma ThinManager® a distribuovaný řídicí systém PlantPAx™ (DCS). Byly provedeny také přípravné práce na integraci ERP systému Microsoft® (Dynamics NAV), který firma používá.

V rámci druhé fáze byla celá platforma ThinManager rozšířena do zbytku závodu, a i v dalších jeho částech byl zaveden systém PlantPAx – v prostorách, kde dochází k příjmu oliv, a ve sklepě. Současně bylo implementováno řešení řízení výroby vyvinuté společností Ansotec s názvem „Almazara Conectada 4.0“ – Connected Oil Mill 4.0 – pro řízení všech procesů a celého podniku. Prostřednictvím sítí EtherNet/IP™ bylo do řešení integrováno několik typů zařízení: tablety, smartphony, čtečky RFID a kamery.

 „Connected Oil Mill 4.0 umožňuje integrovat všechna data,“ uvedl Guzmán. „Díky tomuto nástroji všechna zařízení a vybavení, které jsme vybrali, splňují standardy uznávaných výrobců, jako je Rockwell Automation. Shromažďujeme a ukládáme všechny informace, které lze zobrazovat několika způsoby, a následně je analyzujeme.“

Aby bylo možné spravovat veškerá získaná data, společnost Ansotec dodala ovládací panely založené na principech business inteligence. „Vizualizace dat usnadňuje kontrolu vývoje výrobního procesu – nečinné stroje a stroje v provozu, výrobní výstupy za směnu apod. Metriky lze okamžitě zkontrolovat, a tím usnadnit managementu rozhodování,“ řekl Guzmán. „Integrace všech dat generovaných řídicím systémem zajišťuje přístup k informacím v reálném čase, stejně jako výrobní a kontrolní stopu našeho podnikání. To vše za předpokladu zachování přátelskosti systému vůči našim zaměstnancům,“ doplnila García ze společnosti Conde de Benalúa.

Výhody

Digitalizace přináší olejovému mlýnu Conde de Benalúa ještě další výhody. „Řešení nasazené firmou Ansotec nám umožnilo výrazně zlepšit celkovou dostupnost našich zařízení a potlačit úzká místa, a tím zvýšit efektivitu výroby i strojů,“ uvedla García.

Tímto způsobem společnost na výrobu oleje eliminovala izolované řídicí úseky a celá továrna je nyní podporována integrovaným systémem prostřednictvím jedinečného unifikovaného rámce pro řízení procesů a výroby. „Zkrátili jsme prostoje a nyní se spoléháme na historizační systém s alarmy, který nám umožní analyzovat výrobní trendy. Naše infrastruktura nám dovoluje, abychom spolu s naším partnerem Ansotec provozovali během sklizňové sezóny vzdálený systém podpory v režimu 24/7, a tím zajistili v našich zařízeních nepřetržitý provoz,“ doplnila Garcia.

Z pohledu managementu společnosti je nyní možné kontrolovat výrobní reporty na webu nebo prostřednictvím aplikací na chytrých telefonech, mít přístup k ovládacím panelům a sledovat na nich průběh výroby a také bezproblémově integrovat laboratoře, přejímku oliv, extrakční místnosti i sklep a vše synchronizovat v reálném čase do ERP systému.

„Tento systém vnáší robustnost do odvětví výroby a zpracování olivového oleje, ve kterém se firmy obvykle spoléhají na parciální, ne na integrovaná řešení,“ uvedl Guzmán z Ansotec. A dodal: „Kromě toho umožňuje zvýšit výrobní kapacitu bez nutnosti investovat do nových výrobních linek a poskytuje informace, na jejichž základě se management firmy může lépe rozhodovat.“

Společnost Conde de Benalúa je ohledně nárůstu objemu obchodu, který toto řešení umožňuje, optimistická. „Myslíme si, že naše značky díky této investici porostou. Špičková technologie, dodávaná výrobci, jako je Rockwell Automation, je podporou pro naše podnikání v odvětví, které trvale řeší rostoucí tlaky na náklady, potřebu zlepšovat kvalitu a dodržovat mnoho předpisů,“ dodala García.

Není to ale jen tento konkrétní výrobce, kdo těží z informační efektivity a snížení procesních nákladů, které přináší řešení Connected Oil Mill 4.0. Je přínosné i pro celé odvětví, protože si projekt získal širokou pozornost.