Meziroční inflace v České republice měla v jednotlivých měsících roku 2013 klesající tendenci. Tento trend začátkem roku 2014 ještě zesílil, když v lednu došlo k tak výraznému snížení cenové hladiny, že se inflace přiblížila nule.

Také v minulých letech docházelo na přelomu roku vždy ke změnám cenové hladiny, někdy směrem vzhůru, jindy zase dolů. Mnohdy byly lednové přírůstky spotřebitelských cen nejvyšší v celém roce. Příčinou bylo jejich administrativní ovlivňování (např. zvýšená sazba daně z přidané hodnoty), které často určovalo výši inflace v dalších měsících.

V lednu 2014 se zvýšily ceny pouze o 0,1 %, což byl nejnižší lednový meziměsíční přírůstek od roku 1993. Přitom ještě vloni v lednu vzrostly ceny meziměsíčně o 1,3 %, tedy o 1,2 procentního bodu více než v lednu 2014. Meziroční růst cen tak v letošním lednu oproti prosinci 2013 zpomalil z 1,4 % na 0,2 %.

Vliv jednotlivých oddílů spotřebního koše na úhrnný index spotřebitelských cen na přelomu roku 2013 a 2014 vyčísluje rozklad úhrnného přírůstku spotřebitelských cen.

Ceny v oddíle bydlení se meziročně snížily

Poprvé od vzniku samostatné České republiky došlo v lednu 2014 k meziročnímu snížení cen v oddíle bydlení, voda, energie a paliva. Přitom ještě v předcházejících letech byly jedním z hlavních faktorů zvyšování inflace. Ceny elektřiny poklesly o 10,5 % a zemního plynu o 9,1 %. Zatímco ceny čistého nájemného přes jejich úplné uvolnění vzrostly v prosinci o 1,4 %, v lednu to bylo o 1,1 %. Zmírnění cenového růstu nastalo i u vodného (z 6,6 % v prosinci na 3,4 % v lednu) a stočného na (z 6,9 % na 3,2 %). Ceny tepla a teplé vody byly v lednu vyšší jen o 1,1 %.

Jaký vliv mají tyto položky na inflaci, dokládá i výpočet indexu spotřebitelských cen s jejich vyloučením ze spotřebního koše, tzv. celkový index bez bydlení, vody, energie a paliv, jenž Český statistický úřad také publikuje. V prosinci 2013 vzrostly ceny meziročně celkem o 1,4 %, bez bydlení to bylo o 1,6 %. V lednu 2014 vzrostly spotřebitelské ceny o 0,2, avšak bez bydlení o 1,2 %.

Vliv postupné deregulace nájemného

V meziročním srovnání měly ceny bydlení a energií zejména na počátku roku 2014 klesající tendenci. Z dlouhodobého hlediska (rok 2005 = 100) byl však růst cen těchto položek výrazný. Postupná deregulace nájemného (zejména v letech 2007 až 2012) způsobila, že se ceny čistého nájemného zvýšily v lednu 2014 o 81,9 %. Ceny zemního plynu, přestože se v průběhu roku 2013 snižovaly, byly ve srovnání s rokem 2005 vyšší  o 77,0 %. Ceny elektřiny vzrostly o 41,3 %.

Snížení celkové hladiny spotřebitelských cen v lednu o 0,1 procentního bodu ovlivnily také ceny v oddíle zdraví. Z důvodu zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocničních zařízeních klesly ceny v oddíle zdraví meziročně v lednu 2014 o 3,8 % (v prosinci 2013 byly vyšší o 0,4 %).

Vliv snížení cen energií a zrušení regulačního poplatku se projevil i v hodnotách indexu regulovaných spotřebitelských cen (tj. indexu položek, jejichž ceny jsou úplně nebo částečně administrativně regulované) a indexu tržních spotřebitelských cen, (tj. indexů s vyloučením položek s regulovanými cenami). V prosinci 2013 vzrostly meziročně ceny celkem o 1,4 %, z toho tržní ceny o 1,5 % a regulované o 1,3 %. V lednu 2014 vzrostly spotřebitelské ceny o 0,2 %, z toho růst tržních cen zpomalil na 1,2 %, avšak regulované ceny poklesly o 4,2 %.

Na ceny potravin má vliv sezónnost ovoce a zeleniny

Ke zpomalení meziročního cenového růstu došlo v lednu také v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst cen zpomalil zejména u mléka na 10,9 % ze 17,1 % v prosinci, másla na 12,5 % ze 14,9 % v prosinci a jedlých olejů na 2,0 % ze 3,6 % v prosinci. Ceny zeleniny vzrostly o 17,6 % (v prosinci o 22,4 %), z toho ceny brambor o 43,1 % (v prosinci o 67,9 %). Pekárenské výrobky a obiloviny poklesly o 0,3 %.

V období za posledních čtrnáct měsíců osciloval meziroční růst cen potravin a nealkoholických nápojů okolo hodnoty 5,0 % s tím, že v lednu a únoru 2014 došlo k jejich mírnému snížení. Ceny potravin byly v řadě měsíců ovlivňovány oboustrannými pohyby sezónních cen ovoce a zeleniny.

Ve srovnání s rokem 2005 zaznamenaly ceny potravin a nealkoholických nápojů jako celku (s výjimkou roku 2009 a u některých komodit i roku 2010) postupně významný růst. V lednu 2014 byly ceny potravin vyšší o 35,9 %, z toho ceny pekárenských výrobků a obilovin o 46,3 %, ve skupině mléko, sýry a vejce o 40,6 % a ceny masa o 20,6 %.

Statistika&My, 4/2014