Propan-butan neboli LPG je kvalitním a vhodným palivem zejména tam, kde není možné vybudovat plynovou přípojku. Kromě různých mobilních provozů jde o překvapivě nemálo lokalit, nejen o odlehlé horské oblasti. Mnoho domácností a restaurací ale vedle běžného propan-butanu z láhví nebo zásobníků objevuje výhody čistého propanu. Jedná se o výhřevné palivo, které umožňuje čisté vaření bez nežádoucích skvrn na kuchyňském zařízení.

Spousta amatérských i profesionálních kuchařů se shodne na tom, že vaření na plynovém sporáku je daleko lepší než příprava jídla na elektrické varné desce nebo plotýnce. Kromě běžného zemního plynu se v kuchyních a domácnostech často využívá také propan-butan (LPG), případně čistý propan. Obě varianty se dodávají v tlakových láhvích, ale též cisternou do zásobníku. Ve srovnání s elektřinou jde o levnější palivo, propan-butan i propan je navíc daleko výhřevnější než zemní plyn.

„To znamená, že stejný objem propanu obsahuje ve srovnání se zemním plynem více energie. Zatímco jeden metr krychlový zemního plynu poskytne zhruba 34 MJ, ze stejného množství čistého propanu získáte 88 MJ energie,“ vysvětluje Jiří Karlík ze společnosti Primagas. Právě s vyšší výhřevností je třeba počítat také při kalkulaci nákladů na energii. Pro přesnější vyjádření získané energie se nicméně používají místo objemových jednotky energetické. „Jeden kilogram kapalného propanu zaujímá objem asi dva litry a odpovídá třinácti kilowatthodinám elektrické energie,“ doplňuje Jiří Karlík.

Propan je vhodný pro zimní provoz i jako alternativa zemního plynu

LPG, ať už ve formě čistého propanu, nebo směsi propanu s butanem, je vhodnou a plnohodnotnou alternativou k zemnímu plynu všude tam, kde není k dispozici plynová přípojka. Pro menší rekreační objekty lze využít 33kilogramové láhve, které je navíc možné spojit do baterie po dvou až osmi kusech. U větších objektů běžných domácností nebo ubytovacích zařízení už dává smysl plynový zásobník.

Běžná kuchyňská a topná zařízení na propan-butan není nutné pro použití čistého propanu nijak přizpůsobovat a obě paliva je možné libovolně střídat. „Sporák na zemní plyn však samozřejmě potřebuje pro použití s propanem nebo propan-butanem úpravu – přetryskování hořáků,“ říká Jiří Karlík. „Čistý propan je pak na rozdíl od propan-butanu mnohem lepší pro použití v kuchyni a gastronomických provozech. Neobsahuje totiž nenasycené uhlovodíky a nezanechává skvrny. Vaření na propanu je tak čistší,“ dodává Jiří Karlík.

Čistý propan má navíc ve srovnání s běžnou směsí propan-butanu mnohem nižší bod varu. Je tedy možné ho bez problémů využívat v exteriéru i v zimních měsících. Zatímco v láhvi propan-butanu by v mrazivém počasí mohl zůstávat nespotřebovaný zbytek paliva – butan se totiž přestává odpařovat při teplotě pod ‒0,5 °C –, čistý propan spotřebujete beze zbytku. Také proto se propan dodávaný v LPG láhvích uplatňuje například při zimním venkovním grilování třeba na horských chatách nebo u různých venkovních plynových topidel.

Dostupnost čistého propanu

Čistý propan je poměrně dobře dostupný, ať už v distribuční síti, nebo na základě dodavatelského systému pro podnikatele v pohostinství. „U kvalitních dodavatelů je cenový rozdíl mezi klasickou směsí propan-butanu a čistým propanem zpravidla naprosto zanedbatelný. Restaurace či bistra využívají přímé závozy propanovými láhvemi v libovolné velikosti, pro obyčejného drobného spotřebitele je dostupná široká obchodní síť,“ popisuje Jiří Karlík. „Zmíníme-li jen větší řetězce, propan dodáváme do prodejen Hornbach, stavebnin DEK a prodejen technických plynů Messer. K dostání je samozřejmě také na našich vlastních provozovnách,“ dodává Jiří Karlík.

Pro ubytovací zařízení, různé firemní provozy, ale rovněž majitele rodinných domů – zkrátka tam, kde se předpokládá větší spotřeba plynu – se nabízí využití propanových zásobníků. S nimi pak může účtování spotřeby probíhat stejně jako u dodávek zemního plynu z distribuční sítě. Dodavatel samozřejmě může mít automatický přehled o tom, kdy je třeba zásobník doplnit. Odběratel má totiž možnost instalace telemetrického sledování obsahu, aby nemusel stav plynu hlídat. Jakmile to bude zapotřebí, dodavatel se zákazníkovi ozve ohledně naplánování závozu cisternou s propanem.