Dvě pětiny veškerých investic do životního prostředí – více než 9 mld. Kč – mířily vloni do nakládání s odpadními vodami. Spočítal to Český statistický úřad, který tyto údaje sleduje jako první ze zemí bývalého východního bloku už od roku 1986.

Na investice na ochranu životního prostředí bylo celkem vydáno 22,6 mld. Kč. Oproti roku 2009, kdy tyto výdaje dosáhly 23,5 mld. Kč, se jedná o mírný pokles (o 3,6 %). Z dlouhodobého pohledu nejde o žádnou výjimku. „V roce 1990 byl podíl investic na ochranu životního prostředí na HDP 1,1 %, v roce 2010 jsme na úrovni 0,6 % HDP,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Požadavek Unie

Zatímco podnikový sektor byl v investování opatrný, vládní sektor zvýšil investice o více než polovinu. „Tento nárůst byl s největší pravděpodobností způsoben povinností obcí s více než dvěma tisíci obyvateli napojit veřejnou kanalizaci na čistírnu odpadních vod v požadované kvalitě, a to k poslednímu dni roku 2010. Tento požadavek je součástí přístupové smlouvy České republiky k Evropské unii,“ vysvětluje Eva Kožoušková, pracovnice ČSÚ.

Nejvíc platí stát

Pětina investičních prostředků na nakládání s odpadními vodami (1,8 mld. Kč) přichází z grantů a dotací ze zahraničí. Hlavním investorem je stát (57 %), který vloni investoval přes 5,1 mld. Kč. Celkové objemy investic na ochranu životního prostředí v průběhu let 2003 až 2010 kolísaly okolo 20 mld. Kč. V celém období sice jasně dominují investice do oblasti nakládání s odpadními vodami, ale v posledních letech získávají na významu i investice v oblasti nakládání s odpady. Běžné provozní výdaje na provoz sběrných dvorů a skládek, ale také i platby za skládkování, separaci či odvoz odpadu přišly vloni na téměř 35 mld. Kč.

To jsou plné dvě třetiny všech neinvestičních výdajů na ochranu životního prostředí. Ty se přitom zvýšily z 23 mld. Kč v roce 2003 na 54 mld. Kč v loňském roce.

Statistika&My, 10/2011