Trafostanice v Česku jsou rok od roku chytřejší. Na distribučním území EG.D se jich díky přeshraničnímu projektu ACON v uplynulých dvou letech zmodernizovalo více než 370, dalších přibližně 250 je v plánu upravit letos. Hlavním přínosem chytrých distribučních stanic pro spotřebitele je významné zkrácení detekce a lokalizace poruchy v síti a následná rychlejší obnova dodávek energie odběratelům.

Přeshraniční projekt ACON, na kterém se od roku 2018 podílí EG.D a Západoslovenská distribučná, má za cíl propojení distribučních soustav obou zemí a jejich modernizaci na takzvané Smart Grids. Investice pro vytvoření chytré infrastruktury jsou do roku 2027 odhadovány na 270 milionů eur (přibližně 7 miliard korun), přičemž na část projektu oba partneři získali dotaci z Evropské unie ve výši 91 milionů eur.

Významnou částí projektu – co se výše investic i množství staveb týče – je na českém území modernizace distribučních trafostanic, které se starají o transformaci vysokého napětí na nízké. „Na modernizaci trafostanic na distribučním území EG.D máme z rozpočtu projektu vyčleněnou přibližně jednu miliardu korun. V uplynulých dvou letech jsme vystavěli přes 370 trafostanic, od letoška plánujeme stavbu více než 250 trafostanic ročně,“ uvedl Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Modernizace trafostanic spočívá v instalaci chytrých prvků, které umožní jak vzdálený dohled nad trafostanicí, tak i vzdálené ovládání. Komunikace bude probíhat přes nově instalované optické sítě, případně se využívá mobilních sítí LTE. Základní měření elektrických parametrů na hlavním jističi rozvaděčů nízkého napětí mají na starosti univerzální monitory, v některých trafostanicích je instalováno i měření vývodů vysokého napětí. Sběr dat z jednotlivých vývodů rozváděčů vysokého i nízkého napětí a případné vzdálené manipulace na hladině vysokého napětí umožňují dispečinku terminálové jednotky RTU (Remote Terminal Unit).

Benefitem chytrých trafostanic je právě zmíněný vzdálený monitoring sítě a možnost jejího řízení. „Z pohledu spotřebitele spočívá největší výhoda modernizace trafostanic ve významném zkrácení času potřebného pro detekci a lokalizaci poruchy v síti a v následné rychlejší obnově dodávek elektrické energie. Real-time monitoring a dálkové řízení umožní také efektivní zajištění náhradního napájení v případě poruchy. To lze vyžít i v době, kdy dochází k pravidelné údržbě na zařízení,“ vysvětlil Miroslav Kopt.

Z pohledu distributora elektrické energie je pak přínosem chytrých trafostanic sběr podkladů o elektrických parametrech jednotlivých částí distribuční sítě, které umožní další rozvoj a obnovu a mají pozitivní dopad na zlepšení ukazatelů spolehlivosti SAIDI a SAIFI. Ukazatel SAIDI představuje průměrnou systémovou dobu trvání přerušení dodávky elektrické energie, ukazatel SAIFI pak průměrnou systémovou četnost přerušení dodávky elektrické energie. „V neposlední řadě podpoří získané informace o distribuční síti připojitelnost například obnovitelných zdrojů energie nebo nabíjecích stanic,“ dodal Miroslav Kopt.

Ilustrační foto