Síť 180 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily provozovaná Skupinou ČEZ nově nabídne ještě vyšší míru komfortu svým zákazníkům, kterých je už dnes téměř 1000. Stane se tak díky nasazení technologicky vyspělého IT systému od izraelské společnosti Driivz, který globálně využívá více než 300 tisíc řidičů e-aut. Zprovoznění kvalitního zázemí pro obsluhu zákazníků je financováno z prostředků evropského programu Connecting Europe Facility (CEF). V následujících měsících dojde také k úpravě podmínek využívání sítě dobíjecích stanic pro stálé zákazníky i zájemce o jednorázové dobíjení.

Snadnější a pohodlnější dobíjení elektromobilů v síti veřejných stanic ČEZ přinese nasazení moderního systému pro komplexní řízení sítě veřejných dobíjecích stanic a obsluhu zákazníků Driivz. Pro klienty bude znamenat mj. snadnější správu jejich účtů, včasnou indikaci obsazenosti, příp. nefunkčnosti stanic nebo možnost lepšího přehledu nad nabíjením v domácnostech a ve firmách. Driivz bude do provozu nasazen v průběhu ledna, kdy  kompletně nahradí všechny platformy administrace plateb a řízení provozu sítě dosud využívané v rámci projektu Elektromobilita ČEZ.

„Do pěti let chceme provozovat největší síť veřejných dobíjecích stanic v ČR čítající víc než pětinásobek současného počtu. Obsluha provozu více než tisícovky stojanů se samozřejmě neobejde bez zázemí v podobě komplexního řešení pro řízení nabíjecí infrastruktury v čele se špičkovým IT back-end systémem. Start systému současně předznamenává další kroky vedoucích ke změně produktové nabídky pro dobíjení. Její nová podoba, kterou dnes představujeme, kompletně vstoupí v platnost v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020,“ zdůvodňuje nasazení nových technologií s ohledem na podporu budoucího rozvoje Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

V případě nového IT systému pro správu stanic a obsluhu zákazníků nejde jen o jeho zprovoznění v podobě propojení se sítí dobíjecích stanic, ale o přechod zákazníků ze stávajících smluv na paušální dobíjení na nové smlouvy spojené s novými produkty a tarify. Aby zákazníci měli dostatečný časový prostor se s novým systémem seznámit a provést registraci, dojde k realizaci tohoto kroku až po Vánocích. Stávající  systém paušálních plateb pro stálé klienty bude zachován až do konce února 2020. Stávající klienti se ale už v průběhu tohoto  období budou moci za zvýhodněných podmínek registrovat v systému Driivz a vybrat si nový vhodný tarif, podle kterého bude dobíjení účtováno až od března 2020. Pokud registraci v novém systému stihnou do konce února 2020, budou mít dobíjení za leden a únor zdarma.

Pro zákazníky, kteří se do nového systému nezaregistrují, bude platit stávající smlouva, ale s novým ceníkem, který po ukončení paušálních plateb v únoru 2020 taktéž začne zpoplatňovat dobíjení na základě skutečně odebraných kWh.

Současní klienti Elektromobility ČEZ se po registraci a výběru nového tarifu budou i nadále moci k odběru energie přihlašovat prostřednictvím své unikátní RFID čipové klíčenky. Díky registraci a zavedení svého účtu v prostředí Driivz budou mít přitom pohodlnou kontrolu nad platbami za odebranou elektřinu. Novinkou, jejímž cílem je řešit obsazování dobíjecích stanic neukázněnými řidiči, bude také zpoplatnění obsazení dobíjecích stanic vozidly po uplynutí určité doby a nebo po doplnění kapacity jejich baterií částkou 2 Kč/min.

Výstavba veřejných stanic rychlého dobíjení je z části financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF (Connecting Europe Facility), v jehož výzvách ČEZ v minulosti uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. Souběžně ČEZ rozšiřuje síť také z vlastních zdrojů a díky prostředkům Operačního programu Doprava. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html.

V rychlém tempu rozšiřujeme síť stanic, zejména rychlodobíjecích. Letos jich vyrostlo už více než 50 a do konce letošního roku bychom rádi atakovali metu 200 stanic, z toho více než dvě třetiny umožní rychlé dobití. Odhadujeme, že objem elektřiny odebrané v naší síti při veřejném dobíjení letos výrazně překročí 1,75 milionu kWh, což je např. ekvivalent 48 tisíc plných dobití elektromobilu střední třídy,“ říká Tomáš Chmelík.

ČEZ = elektromobilita po jednou střechou

Nabídka Skupiny ČEZ pokrývá oblast elektromobility komplexně. Společnost ČEZ Prodej počátkem letošního roku přišla s produktem „Elektřina pro dobíjení“, který kombinuje výhodné ceny elektřiny pro dobíjení doma i v síti veřejných dobíjecích stanic ČEZ a současně garantuje, že spotřeba zákazníkovy domácnosti byla pokryta elektřinou z obnovitelných zdrojů. Ještě v letošním roce bude následovat další set produktů usnadňujících přechod domácností k elektromobilitě. Společnost ČEZ ESCO současně nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jde např. o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony. Mezi významné zákazníky poslední doby patří Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Ústecký kraj.

V České republice je aktuálně registrováno více než 3000 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni 725 elektromobilů a letos do konce října 677 e-aut. Odhady dalšího vývoje hovoří počínaje příštím rokem o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. Vyšší dojezd nových typů elektrických vozů v kombinaci s hustší sítí veřejných dobíjecích stanic také definitivně otevírají pro elektromobilitu cestování mezi městy.