Vnímání a situaci elektromobility v Česku má změnit nově spuštěná dotace s názvem Záruka elektromobility. Ta má zvýhodnit nákupy elektromobilů českým firmám. Program má ambice zvýšit podíl elektromobilů v Česku, který na konci roku 2023 činil ve srovnání se zeměmi EU pouhá 3 %. Podle Davida Kotrise, jednatele dotační poradenské společnosti enovation, je spuštěná dotace skvělým krokem ke zvýšení povědomí o přínosu elektromobility, kterým je mimo jiné celkové snížení ekologické zátěže firem – zejména z pohledu městské a příměstské mobility.

Zájem o elektromobily se v České republice meziročně zvýšil o 70 %, v minulém roce bylo registrováno 6 700 nových elektroaut. Celkem na českých silnicích jezdí téměř 22 500 elektrických vozů. I přesto jsme v podílu elektromobilů až na 25. místě ve srovnání s ostatními zeměmi EU, předběhli jsme pouze Slovensko a Chorvatsko, uvádí web Čistá doprava spadající pod Centrum dopravního průzkumu. Budoucnost elektromobility v tuzemsku může podpořit nová dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu a Národní rozvojové banky.

Dotační program Záruka elektromobility může zvýšit přístupnost vozů s alternativním palivem širokému rozpětí žadatelů z řad firem a zároveň pomáhá šířit osvětu a diskusi nad účelem a smyslem elektromobility, nikoli jako konkurenci k běžným dieselovým, benzínovým a hybridním pohonům. Díky spuštěné dotaci máme šanci přiblížit se o kousek blíž elektromobilovým premiantům, jako je Švédsko, Dánsko nebo Finsko,“ říká David Kotris, jednatel ve společnosti enovation.

S elektromobily souvisí také dobíjecí infrastruktura, kde se ve srovnání v EU řadíme na 13. místo. „I přestože se v České republice v posledních letech výrazně rozšířila, stále zde existuje velký prostor pro zlepšení, zejména s ohledem na aktuální modely elektromobilů. V tuzemsku bylo do provozu uvedeno minulý rok více než 4 600 dobíjecích stanic. Data ukazují pozitivní tendenci, ale současně odhalují, že optimalizace infrastruktury je stále nezbytná, a to i v kontextu distribučních sítí a možného využití elektromobility ke stabilizaci přenosové soustavy. Také s tím může pomoct nová dotace, která se na dobíjecí stanice vztahuje,“ vysvětluje David Kotris.

V podílu dobíjecích bodů v EU se ČR řadí mezi Polsko a Maďarsko. Celých 61 % zastávají v podílu stanic pouze tři země, a to Nizozemsko s 23 %, Německo (19 %) a Francie s 19 %, vychází ze statistik webu Čistá doprava, které jsou aktualizované dle zdrojových dat Evropské observatoře pro alternativní paliva a Ministerstva dopravy.

Téměř 2 miliardy na elektromobilitu

V dotační výzvě je vyčleněno celkem 1,95 miliard korun, z toho 1,65 miliard korun na nákup vozů a zbylých 300 milionů na pořízení dobíjecích stanic. Dotaci mohou čerpat pouze firmy nebo právnické osoby, které nepůsobí ve zbrojním průmyslu, hazardních společnostech
či odvětvích zemědělské prvovýroby.

Žádost o dotaci je dle Davida Kotrise vysoký, měsíčně v enovation zaznamenávali desítky poptávek. Vedle dotací na pořízení obnovitelných zdrojů energie, hlavně fotovoltaiky, je elektromobilita jedna z nejkonzultovanějších oblastí. „Firmy se začínají vážně zajímat
o elektromobilitu, což se potvrdilo v souvilosti s touto dotací. Měsíčně jsme nasměrovali nebo poradili desítkám firem, od základních informací přes podání žádostí až například po možnosti čerpání,“
dodává David Kotris.

Důležitá fakta k dotaci Záruka elektromobility:

  • Program není předfinancován a finanční prostředky jsou uvolňovány až po splnění stanovených ukazatelů. Doplacení však musí proběhnout ze zaručovaného úvěru, není tedy možné pořídit vozidlo z vlastních prostředků.
  • Veřejná podpora soukromým subjektům je v Evropské unii zakázána a udělit jí lze jen na základě několika výjimek, z nichž jednu tvoří režim tzv. de minimis. Jedná se o podporu malého rozsahu, definovanou jako součet podpory za tři po sobě jdoucí kalendářní roky a v nejčastějším případě je výše těchto prostředků stanovena na 200 000 EUR (cca 5 milionů korun).
  • Čerpání dotace na dobíjecí stanice musí být vždy součástí projektu spojeného s nákupem vozidla
  • Subjekty, které mají nějaké zkušenosti s udržitelností, vědí, že přidělení podpory je ošetřeno i po realizaci projektu. Termín zahájení udržitelnosti (zde 24 měsíců) nastane až dnem vyplacení finančního příspěvku (na základě žádosti, není vypláceno automaticky), nikoliv uhrazením vozidla.
  • Není podporováno Nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou dopravcům, nelze tedy pořídit vůz za účel poskytování dopravních služeb dopravcům.
  • Není možné podpořit nákup hybridního vozu, a to ani plug-in hybrid.
  • Podpořena jsou ale naopak vozidla s vodíkovým pohonem.