Energetická krize ukázala na zranitelnost jednotného trhu. Pod tlakem zvyšování cen a vlivem špatného plánování se ze dne na den zákazníci některých dalších dodavatelů mohou ocitnout v režimu DPI a platit nehorázné sumy jak za plyn, tak elektřinu. Kvalitní dodavatel tomu předchází. Kvalitní dodavatel totiž ceny neustále reviduje a tím aktuální situaci odrážející ceny na burze s energiemi vybalancovává. Naopak dodavatel spekulující na cenu se chová podobně jako hazardující hráč a tím vystavuje své zákazníky obrovskému riziku.

Svět není jen černobílý. Na jeho fungování má vliv obrovské množství situací. A díky globalizaci jsou změny okamžité a citelné, jak ostatně aktuálně ukazuje konflikt na Ukrajině. Pokud najednou skokově vzroste cena energií, lze spekulovat, že to nebude trvat dlouho a vše se uklidní. Ale co když k tomu nedojde? „Během posledních šesti měsíců vzrostla cena energií trojnásobně. Z toho v posledních čtyřech měsících přitom zhruba o dvě třetiny a návrat k ‚normálu‘ nenastal. To se však odehrálo před válkou na Ukrajině. Naopak kvůli konfliktu se roztáčí další kolo zdražování. Logicky tak pravděpodobně padnou další dodavatelé, kteří na novou situaci nezareagují. Stručně řečeno nezdražili, nebo nezdraží,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello. Jak se nyní ukazuje, není možné provést jednou za čas pouze jednorázovou korekci ceníků a domnívat se, že vše se nějak v dobré obrátí. Nabídku je nutné revidovat stále, protože jedině tak lze předejít pádu dodavatele a neuvrhnout spotřebitele do režimu DPI.

Proč nelze předem stanovit, kolik energie je nutné zajistit

Dodavatelům energií se v průběhu roku mění počet zákazníků. Někteří odcházejí, jiní přicházejí, nebo prodlužují smlouvy. Jde o proměnné, se kterými je nutné počítat. Není však možné naprosto přesně určit, kolik energie v daný měsíc – například na rok dopředu – budou muset dodavatelé pro své zákazníky zajistit. Pokud jí mají až moc, prodělávají na tom, pokud málo, tak také. Plánování je tak alfou a omegou tohoto druhu podnikání a není snadné najít správný klíč. „Například v případě nových zákazníků, kteří podepíšou smlouvu i několik měsíců předem, není ještě zaručeno, že nepodepíší smlouvu následně u někoho jiného, kdo jim nabídl jiné podmínky, nebo ji do 14 dnů od začátku dodávky nevypoví. Zákon to umožňuje. Avšak dodavatel s tím v případě enormního výkyvu může mít problém. Tím pádem nese značné riziko na svých bedrech,“ říká Michal Kulig.

Dodavatelé z tohoto důvodu nemohou nakoupit celých 100 % plánovaných energií dopředu. Proto určitou část zajišťují až podle aktuálního skutečného množství odběratelů. To však znamená, že cena v tu dobu může být jiná než ta, na kterou kývli odběratelé ve svých smlouvách. „Nikdy jsme nepřistoupili na nabídku spotových cen jako část konkurence a tím jsme chránili naše zákazníky,“ sděluje Michal Kulig. Ti obchodníci, kteří k cenám nepřistupovali odpovědně, potom logicky vystavili své zákazníky režimu DPI, kde pro ně například v lednu 2022 byla cena za jednu megawatthodinu horentních 10 000 korun.

Zodpovědný dodavatel ceny energií reviduje

„Pro všechny stávající zákazníky máme stabilně nakoupeno předem, a pro ty, kteří u nás teprve dodávku zahajují, zajišťujeme podle očekávané míry odchodu. Nechceme některým zákazníkům prodávat elektřinu například za 1 500 Kč a druhým například za 6 500 Kč, abychom díky těmto zákazníkům dokázali pokrýt trojnásobný nárůst nákupní ceny, která je aktuálně 3 700 Kč,“ uvádí Michal Kulig. I to je důvod, proč společnost Yello stále analyzuje aktuální stav trhu s energiemi a predikuje ten budoucí. Po vyhodnocení potom následně přistupuje k úpravě svých ceníků. Vzhledem k dramatickému nárůstu cen z minulých dnů na energetických burzách Yello dnešním dnem vyprodalo předkoupenou energii, a proto hlásí „Vyprodáno“.

„Kvalitní dodavatel ceny reviduje, Yello je férový dynamicky rostoucí dodavatel, a proto jsme v minulosti na základě poklesu cen na burze snižovali cenu zasmluvněným spotřebitelům. Aktuálně je však situace obrácená a než bychom naše spotřebitele vystavovali riziku, tak raději přistoupíme k úpravě cen co nejdříve, aby v budoucnu z toho kroku naši zákazníci mohli těžit,“ uvádí Michal Kulig a dodává, že ke zdražení nepochybně postupně přistoupí i další dodavatelé energií, a není vyloučeno, že bude mnohem razantnější, než by bylo teď. Pro nové zájemce o dodávky energií Yello připraví v nejbližší době novou nabídku produktů, aby i oni získali stejný standard služeb jako všichni stávající zákazníci.