Od jara do podzimu tu máme sezónou kol a také koloběžek, i těch sdílených elektrických s logem Bolt. Ty představují rychlý způsob dopravy po městě, ovšem jen za předpokladu, že jezdec dbá na bezpečnost svoji i ostatních.

Platforma Bolt proto sestavila sadu jednoduchých pravidel, z nichž ta hlavní jsou zhuštěna do přiložené infografiky. Patří mezi ně doporučení nosit helmu, vždyť koloběžka Bolt dokáže vyvinout rychlost bezmála 25 km/h. A také respekt vůči ostatním účastníkům provozu, zejména chodcům – s koloběžkou se nemá jezdit po chodníku, ale v cyklopruzích či po cyklostezkách. Před zahájením první jízdy se zásady bezpečného pohybu v městském provozu uživateli zobrazí i v aplikaci. Některé informace tohoto druhu mu koloběžka přitom předá také v hlasové formě, takže například omezení rychlosti jízdy v určitých ulicích si jezdec nemusí zjišťovat za jízdy na telefonu. V závislosti na nastavení aplikace mluví stroje nasazené v České republice česky, slovensky a anglicky.

K zodpovědnému užívání koloběžek patří také správné parkování. To jezdci usnadňuje sama koloběžka tím, že pokud ji neodstaví na k tomu určeném místě, vyjednaném s vedením města či městské části, aplikace uživateli nedovolí jízdu ukončit. Parkovací místa mohou být čistě virtuální, viditelná jen prostřednictvím aplikace, nebo pevná, společná místa sloužící i pro parkování kol.

Slušný koloběžkář přitom stroj na vyhrazeném stání jen tak bezmyšlenkovitě neodloží, ale snaží se, aby koloběžka nepřekážela ostatním. Tedy cyklistům neblokovala přístup ke stojanu ani nezasahovala do chodníku. I pokud se jedná o virtuální stání, které nepřiléhá ke stojanům na kola, je nutné koloběžku odstavit podélně ke směru pěšího nebo automobilového provozu, a samozřejmě nikdy před vchodem či vjezdem do budov.

Všem koloběžkářům a koloběžkařkám společnost Bolt děkuje za ohleduplnost a přeje příjemnou jízdu.