V roce 2020 EU vynaložila 11,2 miliardy EUR na dovoz produktů zelené energie (včetně větrných turbín, solárních panelů a bionafty) ze zemí mimo EU. Ve stejné době EU vyvezla produkty zelené energie v hodnotě přibližně poloviny této částky (5,8 miliardy EUR) do zemí mimo EU.

Konkrétně EU dovezla solární panely v hodnotě 8,0 miliardy EUR, bionaftu v hodnotě 2,9 miliardy EUR a větrné turbíny v hodnotě 0,3 miliardy EUR ze zemí mimo EU. Hodnota dovozu solárních panelů a bionafty byla mnohem vyšší než odpovídající hodnota vývozu tohoto zboží z EU do zemí mimo EU (vývoz činil 1,8 miliardy EUR, resp. 1,6 miliardy EUR). Naproti tomu hodnota vývozu větrných turbín do zemí mimo EU byla mnohem vyšší než hodnota dovozu (2,3 miliardy EUR).

Ve srovnání s rokem 2015 byly hodnoty dovozu solárních panelů, bionafty a větrných turbín do EU v roce 2020 všechny výrazně vyšší, s nárůsty o 250 %, 60 % a 330 %.

V roce 2020 se hodnota vývozu větrných turbín a solárních panelů z EU snížila o 1 % a 40 % v porovnání s rokem 2015. Naproti tomu hodnota vývozu bionafty se ve srovnání s rokem 2015 zvýšila o 150 %.

Zdroj: Eurostat