Do podzimní obnovy lesů po klimatických kalamitách z posledních let se zapojí také příslušníci Armády České republiky (AČR). Vojáci pomohou s obnovou lesů po kůrovci, suchu a bořivých větrech ve všech čtyřech českých vojenských újezdech. Vyplývá to z aktuální dohody náčelníka generálního štábu AČR Aleše Opaty a ředitele Vojenských lesů a statků ČR (VLS) Petra Krále.

„Chceme přispět ke zlepšení životního prostředí v České republice a pomoci našim partnerům z Vojenských lesů co nejrychleji obnovit stav přírody po rozsáhlých kalamitách z minulých let. Vojenské újezdy nejsou jen prostorem pro výcvik armády. Díky tomu, že se jim po desetiletí vyhýbal intenzivní civilizační rozvoj, jsou také domovem celé řady vzácných živočišných i rostlinných druhů – lokalitami, které patří k nejvzácnějším přírodním celkům. Armáda si to uvědomuje a chce tímto krokem převzít spoluzodpovědnost za obnovu vzácné symbiózy vojska a přírody, kterou narušily v posledních letech klimatické změny,“ řekl náčelník generálního štábu AČR brigádní generál Aleš Opata.

Vojenské lesy a statky iniciativu armády vítají s tím, že nasazení vojáků bude pro ně mít i další přínosy, než je úspora nákladů na zalesnění, které v posledních letech kvůli kalamitě ročně stoupají do stamilionových částek.

„Ceníme si společensky zodpovědného postoje příslušníků ozbrojených sil. Díky jejich práci jde o fyzicky zdatné brigádníky, které můžeme využít k obnově lesních porostů v komplikovanějších podmínkách, kde například není možné nasadit strojovou techniku,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Obnova lesů s podporou armády by aktuálně měla proběhnout o víkendech ve všech čtyřech aktivních vojenských újezdech (VÚ) v republice. Sázení odstartují v sobotu 5. září ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku příslušníci 153. ženijního praporu s kolegy ze 73. tankového praporu, třetí říjnový víkend se pak do obnovy lesů ve VÚ Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku zapojí 13. dělostřelecký pluk. V Boleticích na Šumavě pak lesníkům Vojenských lesů pomohou s výsadbou a přípravou holin na zalesnění v sobotu 7. listopadu společně s Jaselským dělostřeleckým plukem také příslušníci 43. mechanizovaný prapor ze 4. brigády rychlého nasazení. Ve stejný den se do obnovy lesů zapojí ve výcvikovém prostoru Březina na Vyškovsku také výsadkáři ze 43. praporu z Chrudimi

„Výsadba a obnova lesa nebude prováděna na úkor výcviku. Pomoc lesníkům VLS bude realizována na principu dobrovolnosti,“ vysvětlil velitel pozemních sil AČR brigádní generál Ladislav Jung.

Vojáci se sázením stromů fakticky zapojí do probíhající přeměny druhové skladby lesů ve vojenských lokalitách z převažujících smrkových na druhově pestré lesy, které by měly lépe odolávat klimatickým změnám a zvýšit biodiverzitu těchto území.

„Do plánované obnovy lesů ve vojenských újezdech se zapojí příslušníci ozbrojených sil jak výsadbou nových dřevin, tak i přípravnými pracemi zalesnění, především úklidem klestu po kalamitních těžbách. VLS zajistí pracovní nástroje, sadební materiál a samozřejmě metodickou podporu. Zblízka tak uvidí, jak ve výcvikových prostorách probíhá v rámci obnovy transformace na druhově pestré lesy, které budou lépe odolávat výkyvům počasí“ uvedl výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Převážnou část letošní výsadby u VLS totiž tvoří stejně jako v minulých letech druhově pestrá směs dřevin, v níž převládají listnaté stromy – především buky, duby, javory, olše a lípy, ale také duby červené, jasany, habry, jilmy, osiky a třešně. „Listnáče“ tvoří v letošní výsadbě, která s pomocí armády na podzim bude finišovat, tři pětiny, dalších dvacet procent umělé obnovy pak budou reprezentovat borovice, modříny, jedle a douglasky. Smrk je zastoupen jen dvaceti procenty.

Druhové přeměna lesů u VLS postupně probíhá již 25 let, v posledních letech však díky kalamitě v daleko větším rozsahu. Jen v roce 2018 vojenské lesy vysadily 20 milionů sazenic dřevin, v loňském roce pak rekordních 23 milionů. Letos s pomocí příslušníků Armády ČR pak plánují lesníci VLS zalesnit bezmála dva tisíce hektarů 12,5 miliony stromků.

Vojenské lesy a statky ČR jsou státním podnikem s 90tiletou historií, založeným ministerstvem obrany. VLS spravují přibližně 125 tisíc hektarů lesních pozemků v šesti rozsáhlých lokalitách tvořených stávajícími nebo bývalými vojenskými újezdy. Tyto lokality reprezentují přibližně 5 procent lesů v ČR a patří k nejkvalitnějším lesním celkům nejen v ČR, ale i v celé Evropě