Alpenverein je největší alpský svaz v Rakousku, který se soustředí na podporu horských aktivit a sportu.  Jeho členové pečují o více než 26 000 km horských stezek, starají se o 235 chat, lezecké cesty a rovněž se věnují i edukaci v tomto odvětví. V současné době je důležitým úkolem Alpenereinu také ochrana přírody a podpora trvale udržitelných horských aktivit. Kancelář OEAV.CZ zastupující Alpenverein v Česku proto spojila své síly s Intersportem a společně chtějí motivovat lidi ke sportu nejen v rakouských Alpách a zároveň je vzdělávat v oblasti péče o životní prostředí a zodpovědného sportování v přírodě.

Alpenverein: „Advokát Alp“ a ochránce přírody

Alpenverein s více než 150letou historií a téměř 750 000 členy není pouze symbolem horolezectví a pěší turistiky. Je to instituce, která se stala ekologickým svědomím Alp. Svaz aktivně pracuje na ochraně přírody, organizuje ekologické brigády a podporuje udržitelný turismus. Rovněž se stará o vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí.

Ochrana přírody byla už téměř od samého založení sdružení Alpenverein neodmyslitelnou součástí jeho existence. V roce 1980 dokonce vzniklo samostatné oddělení pro územní plánování a ochranu přírody. Alpenverien se nyní zaměřuje na ochranu přírody v jednotlivých oblastech, územní plánování v Alpách a mezinárodní úkoly, jako jsou Alpská úmluva, Natura 2000 a ochrana klimatu.

McKinley motivuje ke sportu

Celý svět čelí výzvám v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Spolupráce mezi Intersportem a Alpenvereinem představuje spojení sil dvou organizací, které mají na srdci ochranu přírody a budoucnost planety. „Naše značka McKinley, která je jednou z předních světových značek v outdoorovém segmentu, podporuje naše zákazníky na jejich dobrodružstvích. Prostřednictvím spolupráce s Alpenvereinem je chceme ještě více motivovat ke sportování v přírodě a především upozornit na to, že sport a ochrana přírody mohou jít ruku v ruce,“ dodává Miroslav Kopřiva, ředitel společnosti Intersport ČR. Toto partnerství má potenciál inspirovat nejen sportovce, ale i celou společnost k udržitelnějšímu způsobu života. Není to pouze korporátní partnerství – je to vzkaz pro všechny, kteří milují přírodu a jsou připraveni ji chránit.

Závazky nejen k zákazníkům, ale také k planetě

Stejně jako Alpenverein i Intersport dbá na udržitelnost a chápe, že dlouhodobý úspěch podnikání je spojen s ochranou planety. Společnost podporuje zdravý a aktivní životní styl, ale dbá i na sociální a pracovní standardy ve výrobě. Řadí se mezi aktivní členy iniciativy BSCI (Iniciativa pro sociální odpovědnost podniků) a spolupracuje s dodavateli dbajícími na zlepšení pracovních standardů v dodavatelském řetězci. Společnost Intersport se rovněž zavázala k ochraně životního prostředí a je součástí programu iniciativy BEPI, která monitoruje různé oblasti vlivu průmyslu na přírodu s cílem snížit jeho dopady.

Věří také v udržitelný koncept Reduce, Recycle, Rethink. Tato filozofie zahrnuje snižování emisí CO₂ a spotřeby vody, omezení používání škodlivých materiálů ve výrobě, recyklaci plastů a celkové přehodnocení pohledu na přírodu a podnikání. Společně s Alpenvereinem a dalšími partnery se tímto smýšlením snaží postupovat směrem k udržitelnější budoucnosti.

Intersport má ve svém sortimentu také řadu Green Series, která obsahuje produkty vyrobené z odpovědnějších materiálů. Tento závazek se projevuje používáním certifikovaného RDS peří, merino vlny a minimálně 50 % odpovědných materiálů ve výrobcích s označením Green Series. „Green Series a koncept tří R jsou naším způsobem, jak aktivně přispívat k ochraně životního prostředí. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout zákazníkům produkty, které nejenže splňují jejich potřeby, ale také nezatěžují naši planetu,“ říká Miroslav Kopřiva. Více na www.intersport.cz