Nákupní košík doprovází zákazníky v obchodech na každém kroku, od vstupu  do prodejny až po vyskládání zboží na pokladní pás. Obchody Albert začaly
se zaváděním nového typu plastových nákupních košíků, které lze několikrát recyklovat a prodloužit tak jejich životnost. Albert nasazuje nové košíky do svých zmodernizovaných prodejen. Jejich znovupoužití a recyklaci zajišťuje česká organizace.

Nové „zelenější“ nákupní košíky jsou vyrobené z polypropylenu. Opotřebované, rozbité nebo jinak znečištěné části košíků díky speciální technologii Albert opakovaně recykluje na všech prodejnách, které letos modernizoval. Část, která je určena k recyklaci, se rozemele na plastovou drť a z té se pak vyrobí nový kus.

Životnost nákupního koše se díky tomuto přístupu prodlouží v ideálním případě až pětkrát. Množství cyklů lze však ještě navýšit postupným přidáváním nového materiálu. „Opakováním procesu se zkracují řetězce molekul a plast ztrácí elasticitu. Recyklaci tak nelze se stejným materiálem provádět donekonečna,“ vysvětluje Václav Zlatník, Opening Manažer, který má projekt v Albertu na starosti. „Pokud však k recyklátu přidáme přibližně třetinu primárního materiálu, můžeme počet cyklů zvýšit. Poškozený recyklát lze také využít na výrobky se silnější stěnou, například přepravky nebo květináče či podlahové dlaždice,“ doplňuje.

V současné chvíli jsou nové recyklovatelné nákupní košíky k dispozici v devíti remodelovaných obchodech. Do konce roku je Albert plánuje dodat do dalších osmnácti prodejen.

„Počet košíků v jedné prodejně se odvíjí od její velikosti a vytíženosti. Zpravidla máme v supermarketech, to jsou malé obchody, k dispozici v průměru okolo čtyřiceti košíků do ruky a stejný počet košů na kolečkách. Ve velkých prodejnách, hypermarketech, bývá okolo stovky kusů košíků do ruky a o dvě desítky méně košů na kolečkách,“ uvádí Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Sběr materiálu a recyklace košíků zajišťuje česká organizace

Nepoužitelné díly košů se shromažďují v tzv. circu-boxech přímo v obchodech. O množství použitých košů v dané prodejně informuje speciální aplikace. Ta zároveň naplánuje nejvhodnější přepravu circu-boxů do recyklačního centra, čímž snižuje nejen náklady,  ale i CO2 zatížení. „Aplikace také určuje, kolik znovu-vyrobených košíků konkrétní prodejna dostane nazpět,“ popisuje systém cirkulace Václav Zlatník.

Se zaváděním principů cirkulární ekonomiky do procesů a vybavení pomáhá Albertu česká nezávislá organizace CIRCU.EU. „Do oběhu lze kromě košíků vracet třeba i regály, dělítka do regálů, cenové lišty nebo ochranná plexiskla,“ říká Ladislav Olšbauer, zakladatel aktivity Circu.eu, platformy cirkulární ekonomiky zaměřené na maloobchod. „Za rok se v Česku poškodí přibližně 15 tisíc nákupních košíků, což činí okolo 30 tun polypropylenu, který můžeme opakovaně použít,“ uzavírá. Video o recyklaci košíků můžete shlédnout zde.