Během prvních osmi měsíců letošního roku vzniklo více než 2 700 nových střešních solárních elektráren na rodinných a bytových domech. To je téměř stejné množství jaké se postavilo během celého minulého roku. Na zvyšujícím se zájmu domácností se odráží stabilní a předvídatelné prostředí pro získání podpory, roste také zájem o instalace solárních elektráren na střechách firem. Rekordně úspěšná výzva však skončila bez navázání nového programu. Aktuální data rozvoje solární energetiky v Česku komentuje Solární asociace.

Stále levnější solární elektrárny potvrzují svou rostoucí oblibu u domácností. Ty díky čisté energii ze slunce mohou ušetřit tisíce korun ročně. „Instalace nových solárních elektráren se nepropadly ani během zastavení ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru. Solární energetika tak potvrzuje, že je ideálním řešením, které pomáhá vytvářet pracovní místa a podporuje restart ekonomických aktivit v regionech,” hodnotí dosavadní výsledky programu Nová zelená úsporám Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

Celkový instalovaný výkon nových solárních elektráren na střechách obytných domů je 12,6 megawattů. To je dokonce více než celkový součtový výkon rezidenčních solárních elektráren z loňského roku. Letošní průběžné výsledky potvrzují oblíbenost solárních systémů s akumulací energie do baterií. Nejvíce nových fotovoltaických instalací (1 606 kusů) vzniklo právě v kategorii se solárními zisky do 4 000 kWh/rok a minimální kapacitou lithiových baterií do 1,25 kWh na instalovaný kWp solárních panelů. Počty projektů vyplývají ze statistiky Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) poskytnuté Solární asociaci.

„V praxi stojí takový systém s dvanácti solárními panely a akumulátorem po odečtení dotace okolo 170 tisíc korun a domácnost může díky vlastní čisté elektřině ze slunce ušetřit podle velikosti spotřeby okolo 13 tisíc korun za rok,“ říká Veronika Šilhová, výkonná ředitelka Solární asociace.

Zajímavostí letošního roku je vznik osmi solárních elektráren na bytových domech. Domácnosti žijící v bytovkách mají komplikovanější přístup k možnostem vlastní výroby elektřiny ze slunce. Nutností je například sloučení odběrných míst a vytvoření takzvaného mikrogridu. Navíc se na instalaci solární elektrárny musí shodnout bytové družstvo nebo společenství vlastníků. „Tyto administrativní bariéry brání v přístupu k čisté energii právě domácnostem, které žijí v bytových domech. Vláda by měla urychlit vznik pravidel pro energetické komunity tak, aby nebyly více než dva miliony domácností vyloučeny z příležitostí vlastní výroby solární energie,” přibližuje Jan Krčmář.

Raketový zájem firem zastavila absence stabilní podpory

Celkově bylo dosud v letošním roce do sítě podle dat distribučních společností připojeno 38 MW nových fotovoltaik, které byly realizovány zejména na podnicích. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu k programu OP PIK bylo v rámci III. výzvy v roce 2020 podáno 436 žádostí za cca 2,6 mld. Kč na projekty instalací solárních elektráren na střechách firem. Proplaceno bylo prozatím 168 mil. Kč za asi 155 projektů.

Výzva, která umožnila firmám získat podporu na fotovoltaické elektrárny instalované na podnicích, byla rekordně úspěšná. Původní alokace 500 milionů korun byla překročena čtyřnásobně. Odhaduje se, že pokud by ministerstvo průmyslu uspokojilo všechny žadatele, vzniklo by více než 130 MW nových solárních elektráren. „Instalace nových solárních elektráren podpořily české instalační a stavební firmy v regionech během zpomalení ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru. Firmy mají o solární elektřinu zájem, protože jim pomáhá snižovat náklady na energii,” dodává Jan Krčmář. Bohužel další zájemci si budou muset počkat až na rozběh nových operačních programů nebo Modernizačního fondu. Fakt, že vláda nedokázala zajistit kontinuitu samostatného programu na podporu instalací solárních elektráren a hladký přechod mezi podpůrnými programy, brzdí využití obrovského potenciálu solární energetiky v Česku.

I přes postupné oživování solárního trhu totiž Česko patří ve využití levné solární energetiky k nejvíce konzervativním státům EU. V srpnu dosáhlo i “uhelné” Polsko výkonu 2 261 MW v solárních elektrárnách a překonalo tak instalovaný výkon fotovoltaiky v Česku. Během jednoho měsíce narostla tamní solární energetika o osminásobek toho, co jsme u nás zvládli nainstalovat za celý rok 2019.

Současné a budoucí podpoře fotovoltaiky v České republice se bude 13. října 2020 věnovat webinář, který pořádá Solární asociace. Z řad řečníků vystoupí například René Neděla (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Jan Krčmář (Solární asociace) nebo Jan Tůma (Ministerstvo životního prostředí).