Zateplování a podpora renovací domů s důrazem na snížení spotřeby energií může dlouhodobě pomoci stabilizovat propadající se tuzemské stavebnictví. Poptávka po izolantech momentálně vykazuje stabilní trend a na jaře se očekává výraznější oživení, vyplývá z údajů Asociace výrobců minerální izolace. Během podzimu a zimy se prodávají zejména izolanty pro zateplování interiérů, jako jsou půdy a stropy nebo suterény. Jejich zateplením lze snížit účet za energie až o 20 procent už tuto sezonu. Větší rekonstrukce a komplexní zateplení začnou probíhat na jaře, když teploty umožní realizaci venkovních prací.

„Zima je ideální čas pro zateplení interiérů, třeba stropů a půdy. Firmy mají mimo stavební sezonu více času na menší zakázky. Lze je obvykle zvládnout v řádu dní. Pokud to zimní teploty umožní, lze samozřejmě pokračovat i se zateplováním venkovních fasád domů. Vyšší růst poptávky po izolantech očekáváme na jaře, kdy startuje nová stavební sezona,“ říká architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

„Doporučujeme nečekat na jaro a už v zimě objednat realizační firmu. Pokud stavebník začne hledat firmu až na jaře, pravděpodobně zateplí až na podzim nebo až v roce 2025,“ upozorňuje architektka Marcela Kubů.

Izolantů a stavebních materiálů je a bude dostatek, pokles cen ale nelze očekávat

Útlum stavební výstavby má pro spotřebitele pozitivní dopady v podobě dostupnosti stavebních materiálů. Nepotvrdily se proto ani obavy z nedostatku izolantů kvůli zvýšené poptávce v reakci na nové dotační tituly Nové zelené úsporám.

Růst poptávky je postupný, nikoli skokový. Nové dotační programy, jako je například ,Oprav dům po babičce‘ nebo bonusová podpora pro nízkopříjmové domácnosti v bytových domech, míří na komplexnější renovace, ke kterým je potřeba mít projekt a zajistit realizační firmu, takže příprava zabere minimálně několik měsíců,“ vysvětluje Marcela Kubů.

Byť jsou dotace poměrně štědré, zajištění projektu a financí zabere čas. „Věříme, že komplexních renovací příští rok podstatně přibude. Investici do zateplení nemá smysl odkládat. Jen zateplením střechy lze snížit účet za vytápění o 20 procent už tuto sezonu. Ceny energií porostou a vzhledem k rostoucím nákladům na výrobu stavebních hmot nelze očekávat ani snížení cen stavebních materiálů. Investované peníze tak lze dobře ochránit před inflací,“ dodává Marcela Kubů.

Největší zájem je o zateplení střech a půd

V současné době je největší poptávka po minerální vatě určené k izolaci střech a půd. Velký zájem je také o foukanou minerální vatu, kterou lze použít k vyplnění dutých prostor stropů a střech.

„Lidi láká snadná a rychlá aplikace, vysoká účinnost řešení, které sníží tepelné ztráty až o zmiňovaných 20 %, a také poměrně nízké realizační náklady. Dotace v mnoha případech pokryje většinu výdajů,“ vysvětluje Marcela Kubů, proč jsou dílčí energetická opatření tak oblíbená. Navíc řada nízkopříjmových domácností může získat finanční podporu bez nutnosti vlastního příspěvku díky dotačním titulům Nová zelená úsporám Light.

Dlouhodobý zájem je také o fasádní minerální izolaci, která je vyhledávaná speciálně pro rekonstrukce starších domů, které mohou mít problémy s vlhkostí. Minerální vata totiž patří mezi izolanty s nadstandardní prodyšností.

„Minerální izolace má difuzní odpor roven 1, tedy je stejný jako vzduch, a je proto často projektanty navrhována pro rekonstrukci starších budov. Používá se i tam, kde je požadavek na vyšší požární bezpečnost, protože je přirozeně nehořlavá, nebo kde je požadavek na vyšší akustický komfort,“ dodává architektka Marcela Kubů.

Izolanty jsou a budou: továrna denně „zateplí“ 400 střech rodinných domů

Společnosti sdružené v AVMI, které tvoří více než 90 procent domácího trhu, jsou připraveny uspokojit i rostoucí poptávku po izolantech. V současné době disponují členové AVMI dostatečným množstvím ve svých skladech a distribučních sítích. Továrny výrobců minerální izolace mají nepřetržité provozy, které jsou schopné vyrábět 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

„Výrobní kapacity jsou obrovské, jen pro představu, třeba jeden závod na výrobu minerální izolace vyprodukuje denně přes 200 tun izolace, což je množství, které by stačilo na zateplení střech 400 rodinných domů. Ročně by tak bylo možné zateplit střechy 146 tisícům majitelů rodinných domů z výrobků jednoho závodu,“ vypočítává Marcela Kubů.

Namísto nedostatku izolantů se mohou lidé spíše setkávat s delšími čekacími lhůtami na realizační firmy či řemeslníky. Výjimkou je foukaná minerální vata, jejíž aplikace je jednouchá a zvládnutelná během jediného dne. Nebo zateplení šikmých střech, které lze zvládnout svépomocí. „V případě zateplování fasád a komplexních renovací je ale třeba počítat s delší realizační dobou, a proto je třeba firmu objednat včas. Nyní se objednávají realizace na příští rok, pokud se někdo rozhodně až na jaře, pravděpodobně zateplí na podzim nebo až v sezoně 2025,“ dodává Marcela Kubů.

Práce na 50 let: zateplování stabilizuje rezidenční výstavbu

Pokud by Česká republika dosáhla doporučeného tempa renovací, tedy zateplení 3 % budov ročně, znamenalo by to, že každý rok bude zatepleno 6300 bytových jednotek a více než 50 000 rodinných domů. To představuje stabilní a rozsáhlý objem prací pro stavební sektor, který by zajistil dostatek zakázek až na dalších minimálně 50 let.

„Zateplování a renovace budou fungovat jako stabilizátor zakázek v rezidenční výstavbě, protože technologii zateplování se lze snadno naučit. Navíc izolace střech a stropů může probíhat i během zimních měsíců, takže lze zakázkami pokrýt i sezonní výkyvy,“ vysvětluje Marcela Kubů.

To otevírá možnosti pro menší stavební firmy a řemeslníky, kteří se mohou rychle přeorientovat nebo přeškolit na zateplovací práce. „Mohou navíc realizovat i práce spojené s rekonstrukcí domu, které je třeba provést před zateplením, typicky hydroizolace, výměna oken či sanace fasády a vyspravení zdiva,“ uzavírá architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).