Ministerstvo dopravy v rámci podpory rozvoje autonomní mobility v ČR iniciovalo vytvoření Katalogu testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu. Katalog vznikl v rámci projektu realizovaného Centrem dopravního výzkumu a nyní dochází k jeho spuštění, což je dalším krokem k vytvoření příznivého prostředí pro výzkum, vývoj a testování autonomních a automatizovaných vozidel. Katalog má také velký potenciál být nástrojem, jak zvýšit atraktivitu ČR a posílit její konkurenceschopnost v oblasti progresivních technologií.

Katalog, který funguje jako webová aplikace a obsahuje databázi s detailními informacemi o vybraných silnicích a dálnicích v ČR, je dostupný po registraci na adrese https://testovacioblasti.autonomne.cz. Katalog je tvořen dvěma oblastmi o celkové délce přes 1500 km. První se nachází v Čechách a zahrnuje města jako Praha či Ústí nad Labem, druhá je na Moravě a ve Slezsku a pokrývá mj. místní komunikace v Brně a ve Zlíně. Svou podobou i rozsahem je Katalog světově unikátním nástrojem pro vývojáře a techniky v oblasti autonomních vozidel.

Uživatel může filtrovat jednotlivé úseky pomocí přednastavených balíčků parametrů nebo rozšířeným vyhledáváním. Katalog zohledňuje stavebně-technický stav úseků s důrazem na potřeby testování autonomních vozidel. Uživatel tak získává zdarma nástroj, který mu umožní virtuální přítomnost na zmapovaných oblastech. Zahrnuty jsou takové úseky komunikací, které jsou běžné pro většinu řidičů v každodenním provozu i úseky s netypickým stavebním řešením, tunely či úseky s nejmodernějšími inteligentními dopravními systémy.

Na přípravě Katalogu, jenž byl financován Státním fondem dopravní infrastruktury, Centrum dopravního výzkumu spolupracovalo s Českým vysokým učením technickým v Praze a společnostmi O2 Czech Republic, TÜV SÜD Czech a Roboauto. Podrobnosti najdete na webu Centra dopravního výzkumu.