V roce 2020 EU vyvezla 80,3 milionů tun recyklovatelných výrobků (papír, plast a sklo) mimo EU, což představuje 4% nárůst oproti roku 2019. Na druhé straně dovoz činil 34,7 milionů tun, což je 10% pokles oproti roku 2019.

Pokud jde o vývoz, v roce 2020 byl papír nejvíce vyváženým recyklovatelným výrobkem mimo EU (60,8 mil. tun), následovaný plastem (15,9 mil. tun) a sklem (3,7 mil. tun).

Ve stejném roce bylo dovezeno 22,2 milionů tun papíru, což představuje více než polovinu všech recyklovatelných produktů dovezených ze zemí mimo EU. Druhou největší kategorií bylo sklo (6,4 mil. tun), následované plasty 6,1 mil. tun.

Indie, Malajsie a Spojené království: hlavní vývozní destinace

Největší destinací pro vývoz papíru z EU byla v roce 2020 Indie (24 % celkového vývozu papíru mimo EU), následovaná Indonésií (20 %) a Tureckem (14 %).

Největší destinací pro vývoz plastů byla Malajsie (21 % celkového vývozu plastů mimo EU), následovaná Tureckem (18 %) a Spojeným královstvím (17 %).

V roce 2020 se sklo vyváželo převážně do Spojeného království (42 % celkového vývozu skla mimo EU), za ním následovalo Švýcarsko (14 %) a Spojené státy americké (7 %).

Spojené království: přední dodavatel recyklovatelných produktů do EU

Dovoz recyklovatelných výrobků mimo EU pocházel převážně ze Spojeného království, což představovalo 36 % celkového dovozu papíru mimo EU a 41 % dovozu plastů a skla.

Druhý největší dovoz papíru pocházel ze Spojených států (25 %), následovaného Švýcarskem (16 %). Dovoz plastů pocházel také z Norska (10 %) a Spojených států (9 %). Švýcarsko bylo druhým největším dovozcem skla (21 %), následované Spojenými státy (11 %).

Zdroj: Eurostat (25.11.2021)

Pozn. Z USA bylo do Evropské unie přivezeno cca 5,55 mil. tun papíru. Kdybychom toto množství nevyvezli z EU např. do Indie, ale zpracovali ho v Evropě, tak by se uspořilo nemalé množství energie v podobě paliva a tím i emisí CO2. Ve světle tohoto a podobných příkladů se tolik skloňovaná udržitelnost bohužel stává pouhým textem na papíru.