Kompaktnost, mobilita či ekonomická výhodnost. To jsou jedny z hlavních předností kontejnerových řešení v českém průmyslu. Díky velké variabilitě kontejnerů se dnes lze setkat s tím, že jsou do nich instalovány například regulační stanice tlaku plynu, úpravny vody či pivovary. S modulovými kontejnery se pracuje i ve stavebnictví, kdy se vzájemným smontováním využívají ke konstrukci kanceláří či obytných prostor. Jejich použití výrazně šetří čas a celkové náklady snižuje až o třetinu.

Nejčastější účel spojovaný s velkými kontejnery bývá zpravidla transport zboží lodní, vlakovou nebo kamionovou dopravou. V českém průmyslu se však lze setkat i s řadou případů, kdy nejsou kontejnery využívány pouze k přepravě nákladu. Naopak se do nich často napevno zasazují složitá zařízení vyžadující odbornou znalost. Tyto technologie je díky umístění do kontejneru možné nejen převézt, ale následně také instalovat do míst, kde by to za normálních okolností bylo velmi komplikované.

„Dobrým příkladem je konstrukce regulační stanice plynu, kterou jsme vyráběli pro zákazníka v Ghaně. Zařízení jsme díky kontejneru mohli vyrobit, smontovat a vyzkoušet přímo v naší výrobní hale v Česku a garantovat tak jeho kvalitu. Poté už putovalo na místo určení, kde byla provedena jednoduchá instalace a propojení s tamním systémem,“ uvedl Tomáš Stone ze společnosti Hutira – Brno s tím, že z ekonomického hlediska se jedná o výrazně efektivnější řešení s minimalizací stavebních i montážních prací v místě instalace. Podle Stoneho v takových případech kontejner slouží nejen jako přepravní, ale také jako stavební objekt.

Variability kontejnerových řešení je možné využít v rámci aktivit zaměřených na nové trendy v plynárenství. Typickým příkladem jsou zařízení pro úpravu bioplynu na biometan a jeho následné využití, například vtláčení biometanu do plynárenské sítě. Tyto technologie se uplatňují v bioplynových stanicích a čistírnách odpadních vod. Technologie v kontejnerech dokáže v první fázi vyčistit znečištěný bioplyn na naprosto čistý biometan. Ten je poté možné opět prostřednictvím zařízení v kontejneru vtlačit do plynárenské sítě nebo plnit do zásobníků na bio CNG a LNG. Řešení je přitom nejen kompaktní, ale zároveň je u něj dosahováno vysoké efektivity výroby biometanu.

Ve většině případů má zařízení instalované v mobilním kontejneru nahrazovat klasickou stacionární stavbu. Jednat se může i o úpravny vody, u nichž je pro dlouhodobé úpravy zpravidla typická stavba stacionární varianty. Mohou se však vyskytnout i krizové situace, například lokální sucha či povodně, kdy je nutné vodu krátkodobě upravit ze zdroje, který je právě k dispozici.

„V takových případech nejenže nedává stavba stacionární úpravny vody praktický, časový, ani ekonomický smysl, ale často ani není možná. Tyto problémy lze maximálně efektivně řešit úpravnou zabudovanou do kontejneru, která absolutně minimalizuje jakékoliv stavební práce. Mobilní úpravna vody umožňuje lehký převoz na místo určení a zároveň ji lze i při malých rozměrech individualizovat tak, aby odpovídala daným potřebám a plnila plnohodnotnou funkci jako v případě stacionární varianty,“ uvedl ředitel společnosti Hutira – Vision Petr Hajný.

V některých případech mohou kontejnery tvořit i základ pro regulérní budovu. Taková stavba vzniká smontováním jednotlivých na sebe navazujících modulů s pevně danými rozměry. Velkou výhodou je v tomto případě zejména výrazné zrychlení celého procesu stavby, moduly totiž mohou vznikat v závodech konkrétního výrobce a na místě stavby se už pouze kompletují. Poté následuje už jen napojení na energie a realizace rozvodů. Tato modulová varianta je vhodná například pro kancelářské budovy, poslouží však i pro klasické obytné stavby. Velkou výhodou je také výrazná finanční úspora spojená s výstavbou, která může dosahovat i jedné třetiny celkových nákladů a v neposlední řadě i zmenšení rozsahu stavební činnosti v místě stavby.

Jednou z velkých výhod některých zařízení zabudovaných do kontejnerů je také možnost jejich opětovného využití. „V minulosti jsme se podíleli na výrobě kontejnerových pivovarů. S určitým zjednodušením lze říci, že pokud víme, jak kontejnerová řešení koncipovat, lze do nich umístit téměř cokoliv. Často záleží pouze na lidské šikovnosti a kreativitě,“ doplnil Tomáš Stone. Variabilita kontejnerů se podle něj ukazuje právě na tomto příkladu, neboť kontejnery, které byly původně vyrobené pro pivovary, byly nakonec i kvůli nástupu pandemie koronaviru využity pro odběrová místa k testování na onemocnění covid-19.