Světový den toalet – 19. listopadu – je významný den ustavený OSN, jehož cílem je propagovat řešení v boji proti globální sanitární krizi a zajistit, aby do roku 2030 měli všichni lidé na planetě přístup k hygienickým zařízením. Dosažení tohoto cíle je možné, navíc – díky pokročilým technologickým řešením – může být ekologický a energeticky neutrální.

Na celém světě žije 4,2 miliardy lidí bez zdravotně nezávadných hygienických zařízení, téměř 673 milionů lidí nemá přístup k toaletám a nejméně 2 miliardy lidí používají zdroj fekáliemi kontaminované pitné vody. Odhaduje se, že nevhodné hygienické podmínky způsobují každoročně 432 000 úmrtí na průjmy.

Jedním z cílů udržitelného rozvoje je přístup k vhodným hygienickým podmínkám pro všechny do roku 2030. Světový den toalet byl ustaven proto, aby informoval, angažoval a inspiroval lidi k jednání vedoucímu k dosažení tohoto cíle.  Tento rok se slaví pod heslem „Nenechme nikoho pozadu“. Přístup k hygienické toaletě má pozitivní vliv na veřejné zdraví, lidskou důstojnost a osobní bezpečí, a to zejména pro ženy. Sanitární systémy, které si nedokážou poradit s čištěním odpadních vod, umožňují šíření nemocí, které se přenášejí půdou a vodou, jako je cholera, průjem, břišní tyfus, úplavice a schistosomóza.

Průmyslové technologie čištění odpadních vod jsou klíčem k dosažení cíle stanoveného OSN v oblasti udržitelného rozvoje. V současné době čistíme v celosvětovém měřítku asi pouze 20 % všech odpadních vod, zbylé splašky odtékají přímo do našich řek, odkud poté čerpáme vodu. Tento problém se týká také Evropy – voda z řeky Rýn v Německu se používá 14krát, než se dostane ke svému ústí, z Temže – 12krát.

Úprava vody a čištění odpadních vod také znamenají enormní spotřebu energie, obvykle představující 25–40 % z městských výdajů na elektrickou energii, což odpovídá 4 % světové spotřeby elektřiny. Z tohoto důvodu jsou čistírny obvykle největším spotřebitelem elektrické energie ve městech a obcích.

Pokud by čističky odpadních vod byly vybaveny inteligentními senzory informujícími o nízké úrovni splašků a měniči frekvence umožňujícími regulaci výkonu, se kterým pracují čerpadla, pak by zařízení nemusela po celou dobu pracovat intenzivněji, než je nutné, a nespotřebovávala by energii naprázdno. V Dánsku, Německu nebo USA již existují takové čističky odpadních vod, které se díky použití jednoduché a velmi dostupné technologie staly energeticky zcela neutrálními – nejen, že výrazně snížily spotřebu energie, ale využíváním bioplynu získaného během procesu čištění odpadních vod také vyrábějí elektřinu a teplo pro pokrytí svých vlastních potřeb.  V dánském Aarhusu se nachází čistička odpadních vod, na jejíž modernizaci se podílela společnost Danfoss, která vyrábí o 190 % více energie, než potřebuje pro čištění vody.  Tuto energii pak mohou využít čerpadla ve vodovodech.  Tohoto výsledku bylo dosaženo bez použití uhlí, solární, větrné nebo jiné energie z vnějších zdrojů.  Energetická neutralita zahrnuje celý vodní cyklus, od výroby a distribuce vody po její čerpání a čištění odpadních vod.

„Představte si, že v televizi právě vysílají skvělý film, spolu s Vámi jej sleduje pravděpodobně polovina obyvatel Vaší země. Během reklamní přestávky si polovina odběhne na toaletu a druha polovina si půjde uvařit kávu. Představte si, co se děje v čističce odpadních vod ve chvíli, kdy milión lidí splachuje. Hladina vody prudce stoupá. Pokud čistička odpadních vod není připravená na takovéto náhlé změny množství přijímaných splašků, pak bude muset po celou dobu pracovat na 100 % svých možností.  „Bude to neefektivní,” říká Mads Warming, Global Lead Water & Wastewater ve společnosti Danfoss Drives. Bylo vytvořeno první místo na světě, odkud 2 tisíce lidí čerpá pitnou vodu a které čistí jejich splašky, aniž by k tomu využívalo energii. Podle velmi opatrných propočtů IEA bychom po celém světě mohli nevyužívat až 70 % elektráren – takový potenciál má toto řešení.“

Přednášku Madse Warminga o technologiích a jejich roli v sanitárních systémech, můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=6Q9g04UvabU&t