Firmy budou po pandemii koronaviru klást výrazně větší důraz na udržitelnost podnikání a bezpečnost svých zaměstnanců

Pandemie koronaviru způsobila změny v chování a očekávání firem i zákazníků. Během tohoto období se mnoho firem muselo přeorientovat a jedněmi z hlavních priorit se staly společenská a finanční stabilita. Jak se však firmy postupně přizpůsobily „novému normálu“, do popředí se začaly stále více dostávat environmentální a společenské problémy. A jelikož právě technologie mají hrát významnou roli při udržitelném přístupu ve firmách, společnost Epson se rozhodla uskutečnit průzkum, kterého se zúčastnilo více než 4 000 respondentů z celé Evropy a Blízkého východu. Ti se v průzkumu vyjadřovali na otázky svého přístupu k udržitelnosti. Po tomto průzkumu následovala řada diskusí, které se konaly v posledním čtvrtletí roku 2020, jejichž cílem bylo tyto poznatky řádně prozkoumat. Výsledek tohoto průzkumu přináší několik klíčových zjištění a trendů, které může využít každá firma v rámci svojí iniciativy k lepší udržitelnosti.

Práce z domu přinesla řadu výhod

V průběhu minulého roku si firmy i jejich zaměstnanci stále častěji začali uvědomovat vliv nadměrného cestování na naše životy a životní prostředí. Omezení pohybu nám v této oblasti ukázalo trochu jinou budoucnost a u mnohých lidí se změnily preference stejně jako očekávání směrem k času po pandemii. Tato omezení už v tuto chvíli přinesla několik prospěšných změn. Výrazně nižší objem dopravy vedl ke zlepšení kvality ovzduší a obecně nižšímu hluku v našem okolí. Mimo toho mnohým firmám a jejich zaměstnancům přinesla práce na dálku několik výhod – úspory nákladů na energie a u některých zaměstnanců dokonce zlepšení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Práce z domova taktéž urychlila některé změny v chování zákazníků a změnila jejich očekávání v souvislosti s tím, jak vnímají firmy z pohledu udržitelnosti a schopnosti využívat v této oblasti technologie. Z průzkumu vyplynulo, že 70 % dotazovaných by rádo, aby vybavení na práci z domova dlouho vydrželo, bylo energeticky účinné či omezilo množství jednorázového odpadu. Jsou to právě technologie, které by mohly do velké míry sehrát důležitou roli při zabezpečení efektivnějšího a udržitelnějšího pracoviště i v budoucnosti. 83 % respondentů tvrdí, že ekologický a společenský aspekt produktů a služeb, které si pořizují, pro ně hraje důležitou roli.

Práca z domu priniesla nový pohľad na svet. Malé domáce zariadenia sa tak zrazu stali štandardom pre prácu z domova, pričom ich hlavnými parametrami by mali byť kompaktné rozmery s nízkou náročnosťou obsluhy, nízkymi nákladmi a vysokou úrovňou konektivity. Nedokážeme predpovedať, kedy príde ďalšia vlna či iná pandémia, musíme sa preto snažiť, aby práca z domu bola pre nás a našich zamestnancov jednoduchá a efektívna,“ uvedl Martin Tkáč, Managing Director ve firmě MAJAX.

Jaká jsou očekávání lidí po pandemii?

Z průzkumu společnosti Epson vyplývá, že až tři čtvrtiny zaměstnanců si v čase po pandemii přeje větší důraz na řešení environmentálních a společenských problémů. Pro zaměstnance je udržitelnost něco, na co mohou být hrdí a čím se mohou odlišit. Ne každá firma však v tomto čase posouvá do popředí udržitelný rozvoj a společenské otázky, obzvlášť pokud jde o jejich hlavní obchodní priority. Je jasné, že v programech obnovy podnikání se musí primárně podporovat finanční zdraví firem a dobré podmínky pro zaměstnance, zároveň je však třeba brát ohled na cíle udržitelnosti. 75 % dotazovaných by rádo, aby se jejich společnost více soustředila na environmentální a společenské otázky a 65 % respondentů se domnívá, že udržitelnost bude v období po pandemií koronaviru ještě důležitější.

Nové způsoby práce vytvářejí nové požadavky na firemní infrastrukturu

Udržitelnost přináší konkurenční výhodu a zvyšuje informovanost o značce. To, že silný postoj k udržitelnosti má vliv na vnímání značky, si myslí 78 % dotazovaných. Díky technologiím je dnes komunikace dynamičtější, existují efektivnější pracovní nástroje a snižuje se množství odpadu. Udržitelné technologie však musí být spojené s firemní kulturou a hodnotami každé společnosti. Posun k udržitelnější firmě s sebou přináší změnu kultury. Je to cesta, ne cíl. Společnosti mohou přijímat rozhodnutí týkající se nákupu udržitelných technologií, ale je to jen jeden dílek do skládačky. Udržitelná činnost zahrnuje spojení technologického pokroku a změny v chování společnosti navenek i uvnitř. Rozhodující je v této oblasti právě vedení ze strany společnosti. Při velké změně, kterou technologie přinášejí, vůbec nepřekvapí, že výzkum společnosti Epson zjistil, že za změnou ve firmách stojí především osoby přijímající rozhodnutí v oblasti IT.

Zohledňování aspektu udržitelnosti nemusí být vůbec složité

Velké množství firem si při otázce udržitelnosti představí náročně aplikovatelné postupy či nákup drahých strojů a zařízení. Ve skutečnosti však existují mnohem jednodušší způsoby jako se začlenit do udržitelného podnikání. Tyto změny mohou mít nejen významný vliv z ekologického pohledu na úspěch firmy, ale také se podílejí na šetření finančních prostředků a snížení budoucích nákladů. Jedna z možností je například používání recyklovaných materiálů či materiálu s nižší zátěží pro životní prostředí. Správné osvětlení může vézt k úsporám nákladů ve výši 20 až 60 %. Jednoduchý přechod z laserové technologie tisku na inkoustovou technologii Heat-Free pro firmy od společnosti Epson může firmám ušetřit ročně dostatek energie, jež se rovná nabití 800 000 elektrických aut na jeden rok, zároveň sníží náklady na energii o 150 milionů EURO a emise CO2 o 410 milionů kg, což představuje objem, jehož absorbování by 19 milionům stromů trvalo rok.

Velký význam má pro firmy i vedení zaměstnanců směrem k udržitelnému chování, jako například přístup „tiskni jen, pokud je to skutečně potřeba“. V každém případě je důležitý právě výběr nejlepší tiskové technologie podle potřeb dané společnosti. Tiskárny zodpovídají za přibližně 10 % spotřeby energie společnosti, proto je velmi důležité vybrat si takovou tiskárnu, která přináší kvalitu i šetrnost a udržitelnost.

Ať už hledáte tiskárnu na práci z domu nebo do kanceláře, inkoustové tiskárny Epson Heat-Free umožňují uživatelům změnit způsob, jakým dnes tiskneme. Výměna laserové tiskárny za inkoustová řešení Epson přináší řadu výhod, jako je nízká spotřeba energie, snížení množství jednorázového odpadu a zvýšení produktivity. O více výhodách inkoustových tiskáren od Epsonu se dozvíte zde: https://www.epson.cz/advantage-inkjet.

Přečtěte si také o dalších krocích směrem k udržitelnosti, které společnost Epson podniká: https://www.epson.eu/greenreport