Společnost Linde Material Handling, světový výrobce vysokozdvižných vozíků a dodavatel komplexních služeb v oblasti intralogistiky, představila svoji vizi inovativního bezemisního řešení pro manipulaci s materiálem. Technologie, kterou Linde MH vyvíjí, využívá pohon na bázi vodíku.

Technologie vodíkových palivových článků má podle Linde Material Handling (dále jen Linde MH) v oblasti intralogistiky obrovský potenciál. Tzv. zelený vodík totiž představuje naprosto bezemisní zdroj energie – na rozdíl od baterií nabíjených ze sítě a využívajících energetický mix České republiky. Hlavní výhoda vodíku však tkví v provozní efektivitě. Vysokozdvižný vozík poháněný palivovým článkem je připravený k pětihodinovému provozu po pouhých třech minutách nabíjení.

Vodík přináší rychlé nabíjení i dlouhou životnost

Technologie palivových článků od Linde MH je proto zajímavá pro firmy s náročným vícesměnným provozem. Vodík jim nabízí možnost bezemisního provozu 24/7. Na rozdíl od bateriově poháněných vozíků navíc odpadá nutnost každodenního několikahodinového nabíjení baterií a jejich skladování, které klade vysoké nároky na prostor.

„V porovnání s bateriovým řešením, jež v současnosti využívá mnoho firem ve snaze snížit svoji uhlíkovou stopu, má vodík i další výhody. Palivový článek má průměrnou životnost 10 tisíc hodin, což je podstatně více než u klasické Li-Ion baterie. Vede si proto lépe i v posuzování životního cyklu,“ popisuje Jáchym Jarník, technický specialista produktové podpory Linde MH. Společně s Jiřím Ulbrichem z mateřské společnosti KION GROUP představili technologii palivových článků od Linde MH na pražském Sustainability Summitu.

Technologie bez emisí

Pohon na bázi vodíku je vhodný nejen pro firmy vyžadující provoz 24/7, ale i pro společnosti, které se snaží minimalizovat své emise. Přechod na technologii palivových článků by mohl zvýšit jejich atraktivitu u investorů, kteří věnují udržitelnosti a hodnocení ESG čím dál větší pozornost.

Z hlediska obsluhy vozíků je změna pohonu na vodík naprosto nenáročná a bezproblémová. Palivový článek Linde MH je stejně velký jako trakční baterie, stejný je i způsob jeho výměny. Vozík má díky tomu identické ovládání, kapacitu nákladu i stabilitu, na něž jsou řidiči zvyklí z bateriově poháněných modelů. „Vodíkový pohon je ve svém principu elektrický pohon, jediným rozdílem je způsob získávání elektrické energie,“ upřesňuje Jiří Ulbrich.

Intralogistika jako součást vodíkového ekosystému

Linde MH letos začala vyrábět svůj vlastní palivový článek s napětím 24 V a spustila také nový pilotní projekt. V bavorském Aschaffenburgu společně s partnery vytvořila kompletní vodíkové řešení pro intralogistiku – palivové články zde pohání 21 vysokozdvižných vozíků. „Samozřejmě nestačí pouze dodat vodíkové vozíky, ale je potřeba vytvořit kompletní infrastrukturu – ta zahrnuje elektrolyzér, kompresor, zásobník vodíku a další články systému,“ vysvětluje Jiří Ulbrich s tím, že vodík lze získat dvěma způsoby – nakoupit jej od externího dodavatele, nebo jej na místě vyrobit pomocí čisté energie ze slunce nebo z větru.

Právě nutnost vybudování infrastruktury představuje pro masové využívání vodíkových technologií úzké hrdlo. „Z hlediska návratnosti investice do vodíku je samozřejmě ekonomičtější, aby vybudovaná infrastruktura napájela vodíkem nejen manipulační techniku, ale také další vozidla, například kamiony nebo autobusy,“ zmiňuje Jáchym Jarník.

I v Česku vzniká vodíkové údolí

Řešením by mohla být tzv. vodíková údolí. Jedná se o lokality, v nichž se technologie vodíku rozvíjí v rámci komplexního hodnotového řetězce. To znamená, že se zde koncentruje výroba vodíku, jeho skladování, distribuce, efektivní využití, ale i věda a výzkum. V České republice se vodíkové údolí rodí v Ústeckém kraji. Je to vůbec první český region, který do technologie investuje a je součástí evropského partnerství vodíkových údolí.

„Vývoj v Evropě nám ukazuje, že se vodík pravděpodobně stane jedním ze základních prvků diverzifikace zdrojů energie. V Linde MH jsme na tuto technologii připraveni a společně s našimi partnery dokážeme firmám s jeho implementací na poli intralogistiky pomoci. Přestože chybějící infrastruktura je v současné době jistou překážkou, z hlediska budoucnosti mají palivové články všechna esa v rukávu: nulové emise, vysokou provozní efektivitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost,“ zakončuje Jiří Ulbrich.