P&G Rakona letos investovala do nové etiketovací technologie, díky které budou obaly aviváží Lenor lépe recyklovatelné. Tato technologie totiž umožní náhradu barvených PET lahví za plně transparentní, které mají jednodušší recyklovatelnost. Nové etikety navíc disponují speciálními neviditelnými QR kódy, které do budoucna umožní snazší a rychlejší recyklaci v recyklačních centrech. Kromě investic do obalových inovací se rakovnická továrna zaměřila také na snížení spotřeby vody. Do opatření na ochranu životního prostředí investovala Rakona za poslední tři dekády, po které patří pod společnost Procter & Gamble, necelé 2,5 miliardy korun. Ročně do této oblasti míří zhruba čtvrtina investic.

„V souladu s pravidly ekomodulace se snažíme upřednostňovat používání obalů, které jsou snadněji tříditelné a posléze recyklovatelné. Ale nejen to – zaměřujeme se i na nové technologie směřující ke snižování spotřeby vody nebo se snažíme zlepšit logistiku, abychom tolik nezatěžovali město Rakovník nákladní dopravou,“ vysvětluje Tomáš Andraščík, ředitel továrny P&G Rakona.

Významnou a největší investicí letošního roku je pro továrnu P&G Rakona ta do moderní etiketovací technologie pro aviváže Lenor. Umožní nyní nahradit barvené PET láhve těmi transparentními, které jsou snáze recyklovatelné. Láhve aviváží Lenor na sobě mají nyní etikety, kde jsou v grafice umístěny okem neviditelné „QR kódy“. Jedná se o technologii Holy Grail, která má potenciál usnadnit automatické třídění v recyklačních centrech nebo edukaci spotřebitelů, kam danou lahev vytřídit.

Před více než rokem byla také dokončena zásadní investice do zvýšení efektivity technologie reverzní osmózy snižující spotřebu vody o desetinu. A snižování spotřeby vody se v Rakoně věnují i dále. „Našli jsme způsob, jak při výrobě pracích prášků v sušicí věži vyrábět s nižším objemem vlhkosti zpracovávaného materiálu. Tím snižujeme odpar a spotřebu vody, ale také množství tepelné energie potřebné na sušení,“ dodává Tomáš Andraščík, ředitel P&G Rakona.

Podle Tomáše Andraščíka však nejde pouze o to, kolik vody se v továrně spotřebuje, ale důležité je také vědět, odkud voda pochází. „Snížili jsme procento spotřeby vody z městského řádu, v tomto roce také realizujeme mnohamiliónovou investici do zásobování vodou z vrtů umístěných mimo město. Vyhodnocujeme další možné směry v této oblasti, jedna z inspirativních myšlenek pochází ze Singapuru, kde město hospodaří s vodou prakticky v uzavřeném cyklu,“ doplňuje k plánované investici ředitel P&G Rakona Tomáš Andraščík.

Zásadním milníkem pro zlepšení dopravy a logistiky v Rakoně byla 100 milionová investice do vybudování západní brány areálu, kterou továrna realizovala před třemi lety. Nový vjezd a výjezd je napojen na již existující část obchvatu města v industriální zóně. Díky tomu se podařilo zásadně zlepšit logistiku a zcela eliminovat obslužnost továrny nákladní dopravou z obytné zóny.