Monitorovací systémy se dnes již stávají naprosto běžnou součástí správy firemní flotily. Podle průzkumů jsou české firmy v jejich využívání dokonce na předních místech v Evropě. Zvláště během koronavirové krize jde o další způsob, jak racionalizovat náklady a zefektivnit fungování firem. Podle odborníků směřuje další vývoj k větší automatizaci. Příkladem je propojení tankovacích karet a monitoringu vozidel. Dostupné řešení existuje i pro menší firmy či podnikatele, a to v podobě jednotky OBD, která nevyžaduje odbornou montáž.

České firmy využívají pro správu svých vozových parků ve velké míře telematické prvky. Vyplývá to z loňského průzkumu Arval Mobility Observatory, podle něhož pracuje s telematickými systémy 35 % českých firem. Je to o dvě procenta více než činí průměr zemí EU. „Že Česko patří mezi špičku, lze vyčíst i ze silné konkurence tuzemských i zahraničních společností, které na českém trhu v telematice podnikají. To se samozřejmě odráží i na zvyšující se kvalitě poskytovaných služeb a jejich inovacích,“ říká Martin Moravec, generální ředitel SHERLOG SE.

Téměř třetinová úspora nákladů

Firmy v Česku používají telematiku hlavně ke snížení nákladů na vozový park. Z výsledků zmíněného průzkumu vyplývá, že tak činí polovina z dotazovaných podnikatelských subjektů. Více než třetina společností pak využívá telematické nástroje k prevenci zneužití vozidel nebo k jejich lokalizaci a zlepšení bezpečnosti provozu. Více než polovina respondentů z řad společností, které telematiku nevyužívají, pak jako hlavní důvody pro její nepořízení uvádí pochybnosti o návratnosti investice a o užitečnosti získaných údajů.

Koronavirová krize nutí podniky snížit své náklady na minimum a ušetřit, kde se dá. Při využití telematických systémů je podle Martina Moravce optimalizace nákladů spojených s provozem vozového parku prokazatelná, a především u správy rozsáhlých fleetů může úspora dosáhnout až 30 %. „Nejčastější úspory jsou v administrativě, tedy času stráveném nad vyplňováním povinných knih jízd. Pomocí automatických reportů ušetří zákazníci hodiny své práce. Další nespornou výhodou je i kontrola celkových výdajů spojených s autoprovozem. Speciálně pak kontrola nad pohonnými hmotami, které naše aplikace věnuje zvýšenou pozornost,“ vysvětluje Martin Moravec.

Propojení tankovacích karet a monitorovacího systému

Pohonné hmoty jsou logicky dominantním provozním nákladem spojeným s firemní flotilou. Aby měly firmy dobrý přehled o jejich využití, pracují rovněž s transakčními daty tankovacích karet. Jejich porovnání se záznamem o stavu paliva v nádrži, který poskytuje telematický systém, umožňuje mít velmi dobrou kontrolu nad tím, zda například nedochází ke krádežím při tankování. Standardně lze ale takovou kontrolu provádět až spolu s fakturou za palivo, tedy klidně jen jednou měsíčně. „Import dat do monitorovacího systému v takovém případě probíhá až dodatečně a k odhalení případných ztrát dojde se značným zpožděním,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil. „Ve spolupráci s SHERLOG SE proto umožňujeme automatický přenos karetních transakcí do monitorovacího systému, což zajišťuje kontrolu spotřeby paliva na denní bázi. Jakékoliv nestandardní chování zaměstnance s natankovaným palivem je odhaleno obratem, což je prevencí dalších eventuálních ztrát,“ dodává Damir Duraković.

Hlavní trendy v telematice

Vývoj v oblasti telematiky směřuje podle odborníků hlavně k automatizaci, aby firmám ubylo co nejvíce práce s administrativou. „S dokonalejšími technologiemi dochází k přesnějšímu vyčítání dat z řídicích jednotek a načítání nových parametrů, které dříve nebylo možné vyčíst. Díky propojení s tankovacími kartami dochází také ke zjednodušení práce s aplikací knihy jízd. Data ohledně tankování již není nutné importovat ručně, vše se provede automaticky,“ popisuje Martin Moravec.

Jeden z posledních trendů je jednotka OBD, kterou si může uživatel zapojit sám bez nutnosti odborné montáže. „Největší výhodou jednotek OBD je mobilita a jednoduché zapojení ve vozidle. To určitě ocení zákazníci s menším počtem firemních vozidel. U větších vozových parků ale doporučujeme odborně zabudované jednotky, které umožňují rozšíření o externí čidla a další příslušenství,“ doplňuje Martin Moravec. Příkladem jsou podle něj čidla dveří, teploměry a IBR palivové tyče. Nespornou výhodou takových jednotek je fakt, že řidič s nimi není schopen manipulovat či je odpojit.