S regulací opatrně. Cesta ode zdi ke zdi není pro trh s elektřinou řešením

Dodavatel poslední instance je záchranný institut, není něčím, co ubližuje

Přečtěte si více