Vodní režim – zelinářská velkovýroba

Závlaha je v zelinářství rozhodujícím intenzifikačním činitelem, protože dává možnost ovládat biologické procesy a umožňuje lépe programovat výnosy a kvalitu úrody

Přečtěte si více